Škoda na vozidle vlivem špatného stavu vozovky – návod, jak řešit

Špatný stav vozovek je častým problémem, který může mít negativní dopad na vozidlo. Při řízení se řidič může setkat s výmoly, nerovnostmi, propadlými místy, které způsobují opotřebení pneumatik, poškození podvozku a další problémy. Jaké jsou důsledky špatného stavu vozovek? Kdo je za tyto škody zodpovědný?

Každý, kdo někdy jezdil a řídil auto, to zná. Vjede do výtluku, přinejlepším se nic nestane, avšak přinejhorším má poškozené auto. Neví, co dělat a po kom žádat náhradu škody. Tento článek poradí, jak postupovat.

Při poškození vozidla kvůli špatnému stavu vozovky má majitel vozu právo na náhradu škody, i když nemá havarijní pojištění. Odpovědnost za škodu má vlastník/provozovatel pozemní komunikace.

Špatný stav vozovky může mít řadu negativních dopadů na vozidlo. Jedním z nejčastějších problémů je poškození pneumatik. Výmoly a nerovnosti mohou způsobit protržení pneumatiky nebo poškození bočnice.

Dále může nedostatečný stav vozovky způsobit problémy s podvozkem vozidla. Neustálé otřesy a rázy mohou vést k poškození tlumičů, pružin a dalších částí podvozku. Navíc, při průjezdu výmoly může dojít k poškození náprav a dalších mechanických částí vozidla.

Všechny tyto problémy mohou mít za následek opravy, které mohou být nákladné a časově náročné.

Otázka zodpovědnosti za škodu na vozidle v důsledku špatného stavu vozovky je složitá. Obecně platí, že provozovatelé silnic mají povinnost udržovat vozovky v bezpečném stavu a předcházet vzniku nebezpečných situací pro řidiče.

V některých zemích existují zákony a předpisy, které určují odpovědnost provozovatele silnice za škody způsobené nedostatečným stavem vozovky.

Nicméně, v mnoha případech je obtížné přesně stanovit zodpovědnost. Provádění oprav a údržby vozovek je rozsáhlý proces, který vyžaduje finanční prostředky a čas. Provozovatelé silnic se často musí vypořádat s omezenými rozpočty a prioritami, což může vést k zanedbání údržby některých úseků vozovek.

Navíc, extrémní povětrnostní podmínky a neustálé opotřebování vozovky mohou představovat výzvy i při pravidelné údržbě.

I když je provozovatel silnic odpovědný za udržování bezpečného stavu vozovek, také je důležité, aby řidiči přijímali vhodná opatření k minimalizaci rizika škod způsobených špatným stavem vozovky.

To znamená, že řidič by měl dodržovat přiměřenou rychlost, udržovat bezpečnou vzdálenost od předcházejícího vozidla a být ostražitý vůči překážkám na vozovce. Přiměřeným chováním může řidič minimalizovat riziko poškození vozidla a případných nehod.

Vlastníci pozemních komunikací

Vlastníci pozemních komunikací jsou subjekty, kteří vlastní a spravují silnice a jiné veřejné komunikace. V různých zemích se může lišit způsob vlastnictví a správy pozemních komunikací, avšak některé běžné typy vlastníků zahrnují:

 • dálnice a silnice první třídy
  vlastníkem je stát, zastoupený Ředitelstvím silnic a dálnic
 • silnice druhé a třetí třídy
  vlastníci jsou kraje, zastoupené Správou a údržbou silnic
 • místní komunikace
  vlastníci jsou obce

Vlastnictví a správa pozemních komunikací je často regulováno právními předpisy a smlouvami. Vlastníci jsou povinni zajišťovat bezpečnost, provozuschopnost a kvalitu svých silnic.

Pokud špatný stav vozovky způsobí škodu na vozidle, vlastník může nést odpovědnost za nápravu této škody, pokud byla nedbalostí nebo zanedbáním povinností vůči řidičům. V případě sporu může být nezbytné obrátit se na právníky a soudy, aby se určila odpovědnost a náhrada škody.

Postup při škodě na vozidle vlivem špatného stavu vozovky

Pokud dojde ke škodě na vozidle v důsledku špatného stavu vozovky, je důležité podniknout několik kroků pro zajištění spravedlivého řešení a náhrady škody.

Zde je obecný postup:

 1. Zaznamenat důkazy: Okamžitě po incidentu si zaznamenat všechny relevantní informace (místo nehody, datum a čas, popis nedostatku na vozovce, fotografie škod na vozidle a okolí a svědci, kteří by mohli poskytnout svědectví), tyto důkazy budou klíčové při prokazování příčiny a rozsahu škody.
 2. Kontaktovat policii nebo záchrannou službu: Pokud došlo k vážné nehodě nebo pokud je třeba oznámit škodu, kontaktovat místní policii nebo záchrannou službu a požádat je o příjezd na místo události. Zajištění policejního protokolu a zprávy může být užitečné pro budoucí pojišťovací nároky a prokázání příčiny škody.
 3. Informovat pojišťovnu: Kontaktovat svou pojišťovnu a ohlásit škodu na vozidle. Poskytnout jim veškeré důkazy, které řidič získal, včetně fotografií a policejní zprávy. Pojišťovna klienta provede procesem vzniku nároku a poskytne mu informace o dalších krocích, které má podniknout.
 4. Získat odbornou prohlídku vozidla: Pojišťovna může pojištěného požádat o provedení odborné prohlídky vozidla, aby určila rozsah škody a stanovila opravné práce. Je důležité zajistit si odborný odhad škody od důvěryhodného a kvalifikovaného servisního střediska.
 5. Sledovat celý proces vzniku nároku: Udržovat komunikaci s pojišťovnou a sledovat proces nároku na náhradu. Může být nutné poskytnout další informace nebo doložky, které pojišťovna vyžaduje pro vyřízení nároku.
 6. Konzultovat vše potřebné s právníkem (volitelné): V případech komplikovanějších nebo závažnějších škod může být užitečné informovat právníka specializujícího se na dopravní právo. Právník může poskytnout cennou radu a pomoci s případným soudním jednáním.

Postup může být mírně odlišný v různých jurisdikcích a také záleží na specifických podmínkách a požadavcích dané pojišťovny. Je proto vždy dobré konzultovat postup se svou pojišťovnou a geografickou lokalitou, kde k incidentu došlo.

Při žádání náhrady škody po vlastníkovi komunikace musí řidič pečlivě vyplnit žádost, a tu poslat na příslušné místo.

Žádost musí obsahovat:

 • místo nehody upřesněné číslem silnice a kilometrem
 • popis, jak k nehodě došlo
 • pořízené fotografie z místa nehody
 • kopii řidičského průkazu a velkého technického průkazu
 • kopii dokladu o zaplacení povinného ručení
 • oficiální záznam od policie
 • fakturu za opravu vozu

Bohužel příslušný vlastník komunikace většinou argumentuje tím, že řidič nepřizpůsobil jízdu stavu a povaze vozovky. V tomto případě může řidič postoupit případ soudu, kde však v případě neúspěchu hradí soudní poplatky, což většinu lidí odradí.

Špatný stav vozovek může mít značný dopad na vozidla a způsobit rozsáhlé škody. I když je provozovatel silnic odpovědný za udržování bezpečného stavu vozovek, také je důležité, aby řidiči přijímali odpovědný přístup a minimalizovali riziko škod.

Širší investice do oprav a údržby vozovek mohou pomoci snížit výskyt špatného stavu vozovky a ochránit vozidla a jejich řidiče.