Povinné ručení – na co se vztahuje a pro koho je určené

Povinné ručení nebo také celým názvem pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, určitě nemusí být zkušeným řidičům nijak rozsáhle představováno. Jeho princip je totiž poměrně jednoduchý. Každý vlastník nebo spoluvlastník registrovaného motorového vozidla musí mít dle zákona České republiky toto pojištění uzavřeno, aby v případě nehody byla z jeho strany zajištěna náhrada škody.

Pokud majitel vozidla toto pojištění z jakéhokoliv důvodu uzavřeno nemá, může získat pokutu ve výši až několika desítek tisíc korun.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla je typ povinného pojištění, které musí mít každý majitel automobilu a řidič na území České republiky. Toto pojištění kryje škody způsobené osobám v důsledku provozu motorového vozidla.

Pokud má řidič řádně uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (zkráceně povinné ručení), pojišťovna za něj uhradí škody způsobené na zdraví, majetku i jiných věcech. Výhodou tohoto pojištění je také to, že se ve většině případů vztahuje nejen na samotného majitele vozidla, ale prakticky na kteroukoliv osobu, která toto vozidlo uvede do pohybu.

Bez obav tak může majitel auto, motorku nebo elektromobil půjčovat i svým nejbližším. Pozor by si však měl majitel dávat na přesné znění smlouvy a podmínky v ní uvedené.

Proces uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla slouží jako jakási záruka, že pokud by byla způsobena nehoda, budou náklady na opravu vozidla, léčbu zraněných osob a další škody hrazeny pojišťovnou, namísto aby je musel platit ze svého majitel. Tímto je pojištění odpovědnosti z provozu vozidla jakýmsi ochranným štítem pro majitele vozidel.

Proces uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je jednoduchý. Obvykle stačí kontaktovat pojišťovnu, vyplnit potřebné informace o vozidle a majiteli a podepsat smlouvu. Poté je již majitel vozidla kryt před finančními důsledky případných nehod, které by způsobil.

Je důležité si uvědomit, že proces uzavření pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nezahrnuje pojištění vlastních škod na vozidle. To znamená, že pokud vlastník vozidla způsobí nehodu, při které dojde k poškození jeho vlastního vozidla, bude muset náklady na opravu hradit sám. Proto je vhodné zvážit také uzavření pojištění havarijního pojištění, které pokryje škody na vlastním vozidle.

Proč použít srovnávač povinného ručení?

Srovnávač povinného ručení je nástroj, který umožňuje snadno porovnat ceny a nabídky různých pojistitelů pro povinné ručení. Proč použít srovnávač povinného ručení?

Důvodem pro použití srovnávače povinného ručení je především možnost ušetřit peníze. Nabídky od různých pojišťoven se totiž mohou výrazně lišit a není vůbec dobré si již při sjednávání pojistky vybrat první nabídku, kterou majitel získá. Srovnávač tak umožní získat přehled o aktuální nabídce na trhu, a to bez toho, aby musel kontaktovat jednotlivé pojišťovny samostatně.

Dalším důvodem pro použití srovnávače je rychlost a pohodlnost. Díky srovnávači může majitel vozu během několika minut porovnat nabídky od různých pojišťoven přímo z pohodlí domova. Nemusí tedy strávit hodiny hledáním a srovnáváním nabídek manuálně.

Další výhodou srovnávače povinného ručení je transparentnost. Majitel si může nejen porovnat ceny, ale také další parametry jednotlivých nabídek, jako jsou limity pojistného plnění, rozsah pojištění a další výhody. Díky tomu může vybrat takovou pojistku, která nejen splňuje naše potřeby, ale také nabízí výhodný poměr cena/výkon.

Nakonec, srovnávač povinného ručení také umožňuje jednoduše získat přehled o různých platebních možnostech a podmínkách sjednání pojištění. Může například ukázat, zda je možné pojištění sjednat online nebo zda je nutné absolvovat osobní schůzku.

Vzhledem k těmto důvodům je použití srovnávače povinného ručení pro každého majitele motorového vozidla velmi výhodné. Pomáhá ušetřit peníze a čas, a zároveň získat přehled o aktuální nabídce na trhu. Navíc je možné k doplnění informací použít také kalkulačku povinného ručení.

Při výběru pojistky je důležité nejen sledovat cenu, ale také si důkladně prostudovat nabídky a porovnat jejich parametry. Důvod, proč použít srovnávač povinného ručení především usnadnění práce a možnost vybrat si tu nejlepší pojistku pro naše motorové vozidlo.

Co obsahují asistenční služby?

Asistenční služby jsou stále oblíbenější v dnešní rychlé a rušné době a slouží jako doplněk k povinnému pojištění. Tyto služby se zaměřují na poskytování pomoci a podpory lidem v každodenním životě. Co všechno mohou asistenční služby obsahovat?

Asistenční služby často zahrnují pomoc v nouzi a při cestování. Pokud se někdo ocitne v nečekané situaci, jako je třeba porucha vozidla, ztráta cestovních dokladů nebo zdravotní potíže, asistenční služby poskytnou pomoc a podporu. Tým odborníků bude navíc po boku, aby pomohl vyřešit problém.

Kdo může uzavřít pojištění asistenčních služeb?

Pojištění asistenčních služeb je dnes velmi obvyklé a může být uzavřeno prakticky kýmkoli. Tato forma pojištění poskytuje širokou škálu asistenčních služeb, které mají za cíl pomoci a podpořit pojištěnce v různých životních situacích.

Obvykle mohou pojištění asistenčních služeb uzavřít jak fyzické osoby – občané České republiky, tak i právnické osoby, jako jsou společnosti, podnikatelé nebo instituce. Většina pojišťoven poskytuje tuto formu pojištění jak pro jednotlivce, tak i pro rodiny, aby mohly využívat výhod pojištění i jejich blízcí.

K uzavření pojištění asistenčních služeb je obvykle potřeba vyplnit žádost o pojištění u konkrétní pojišťovny. V této žádosti je potřeba uvést základní informace o pojištěnci, jako je jméno, adresa, kontaktní údaje a potřebná data pro vyhodnocení rizika a stanovení pojistného plnění.

Pojištění asistenčních služeb nabízí široký rozsah krytí. To zahrnuje zdravotní asistenci, která zajišťuje pomoc při lékařské péči v případě nemoci nebo úrazu. Dále se jedná o technickou asistenci, která zajistí pomoc při poruše vozidla nebo domácích spotřebičů. Pojištění asistenčních služeb také poskytuje právní asistenci v případě sporů nebo právních problémů.

Je důležité si před uzavřením pojištění asistenčních služeb pečlivě prostudovat pojistné podmínky a zjistit, jaké konkrétní služby jsou zahrnuty v pojištění a za jakých podmínek jsou poskytovány. Pojištění asistenčních služeb je zpravidla sjednáváno na dobu určitou, obvykle na jeden rok, s možností jeho opětovného prodloužení.

Vybrat si vhodnou pojišťovnu a pojistné rozsahy je důležitou součástí uzavírání pojištění asistenčních služeb. Je vhodné porovnat nabídky různých pojišťoven a zvážit účel a potřeby pojištění. Dále je nutné věnovat pozornost výši pojistného plnění a omezením jednotlivých asistenčních služeb.

Cena povinného ručení 

Cena povinného ručení se liší nejen na základě pojišťoven, ale také na základě různých faktorů.

Například pojišťovna Allianz nabízí odlišnou cenu povinného ručení na základě balíčku, který si řidič vybere. Celkem tak nabízí čtyři možnosti pojištění, které se liší v nabízených službách (v nabídce je možnost Komfort, Plus, Extra a Max).

Komfort je základní balíček, který obsahuje jen povinné ručení, právní poradenství, asistenci a úrazové pojištění.

Balíček plus pak navíc nabízí pojištění v případě přírodní události, požáru a výbuchu, poškození zvířetem a rozšířenou asistenci.

Pojištění Extra zahrnuje další tři možnosti pojištěná a to konkrétně proti krádeži, pojištění skel nebo poškození v případě vandalismu.

Poslední balíček Max navíc obsahuje možnost úhrady škody v případě havárie (například náraz do stromu) a zahrnuje také doplatek na nové GAP.

Další pojišťovna, konkrétně Kooperativa nabízí slevu na ceně povinného ručení v případě, že řidič jezdí bez nehod (sleva je až 50 procent) nebo slevu v případě, že řidič má u Kooperativy uzavřené další smlouvy (možnost až šesti procentní slevy).

Cena povinného ručení i pojišťovny UNIQA je nižší o pět procent v případě

uzavření pojištění online

roční platby pojistného

majitel je držitel průkazu ZTP/ZTPP

majitel má uzavřené další pojistky u UNIQA

Jaké jsou ceny povinného ručení podle obsahu

Obecně by se dalo říci, že platí pravidlo „čím vyšší je hodnota pojistné smlouvy, tím vyšší je také finanční ochrana řidiče“. Cena povinného ručení podle obsahu vozidla se může zásadně lišit.

Základem ceny povinného ručení podle obsahu je tak v některých případech určení skupiny vozidel podle hmotnosti. Skupina A zahrnuje osobní automobily s hmotností do 3,5 tuny, skupina B jsou nákladní vozy s hmotností nad 3,5 tuny a skupina C jsou motocykly.

V rámci těchto skupin se poté rozlišuje dalších několik subkategorií. Rozsah ceny povinného ručení se odvíjí od různých parametrů, jako je věk řidiče, počet let řidičského oprávnění, typ vozidla, váhová kategorie, průměrná roční ujetá vzdálenost a další.

Ceny povinného ručení se liší mezi jednotlivými pojišťovnami. Je proto vhodné provést srovnání nabídek od různých poskytovatelů pojištění, abyste získali nejvýhodnější cenu. Kromě ceny samotného povinného ručení je také dobré se zajímat o možnost přidání dalšího pojištění jako je havarijní pojištění, pojištění proti krádeži a pojištění asistence.

Řidič by také neměl zapomenout pravidelně kontrolovat a aktualizovat své pojištění, aby bylo v souladu s aktuálními požadavky a platnými právními předpisy.

V neposlední řadě je také důležité zohlednit své vlastní potřeby a preferované parametry při výběru povinného ručení. Řidič nemusí vždy volit nejlevnější možnost, ale měl by se zaměřit na to, co daná pojistka skutečně poskytuje. Dobrá cena a kvalitní krytí jsou oběma důležité, protože povinné ručení je základním zabezpečením v případě nehody.

Povinné ručení motocykl 125 – cena a podmínky

Cena povinného ručení na motocykl 125 je stejně jako u automobilů rozdílná u více pojišťoven. Například ČSOB nabízí slevu až 20 procent.

Pro výpočet konkrétní ceny odkazuje pojišťovna rovnou na kalkulačku, která po vyplnění základních informací zobrazí zájemci o pojistku dostupné možnosti.

Pro zjištění ceny povinného ručená motocyklu 125 pojišťovna vyžaduje informace o

typu vozidla

SPZ

údaje o pojistníkovi (fyzická/právnická osoba nebo fyzická podnikající osoba)

adresa

rok narození

informace pro nárok na bonus (např. rodné číslo)

Jak získat nejlevnější pojistku na auto

Každý motorista touží po tom, mít co nejlevnější pojistku na auto, která mu přitom nabídne dostatečnou ochranu. Existuje několik tipů, jak dosáhnout nejlevnější pojistky na auto.

Prvním krokem, jak získat nejlevnější pojistku na auto, je provést důkladné srovnání nabídek pojišťoven. Existuje mnoho online srovnávačů, které umožní porovnat ceny a pojišťovací produkty od různých společností. Je důležité zvážit nejen cenu, ale také rozsah pojištění a další podmínky, jako je výše spoluúčasti nebo bonifikace.

Dalším faktorem, který ovlivní cenu pojistky, je výběr pojištění na míru. Mnoho pojišťoven nabízí různé balíčky a možnosti přizpůsobit pojistnou smlouvu individuálním potřebám. Je vhodné zvážit, jaké rizika skutečně hrozí a podle toho zvolit pojištění odpovídající individuálním potřebám.

Dalším tipem je využít výhody dlouhodobé spolupráce s jednou pojišťovnou. Mnoho společností nabízí nižší ceny pro stávající zákazníky, kteří s nimi spolupracují již delší dobu. Je vhodné pravidelně kontaktovat svou pojišťovnu a zjišťovat, zda nenabízejí žádné výhody nebo slevy pro své stávající klienty.

Dalším faktorem, který ovlivňuje výši ceny pojistky na auto, je osobní profil řidiče. Pokud má bezúhonnou řidičskou historii a žádné předchozí nehody, může se dočkat nižší ceny za pojistku. Naopak, pokud měl několik nehod nebo byl viníkem dopravních přestupků, mohou se ceny zvýšit. Je proto důležité jezdit opatrně a dodržovat dopravní předpisy, aby se udrželo co nejnižší riziko nehod a tím i nižší cena pojistky.

Posledním tipem je využít slevy za bezpečnostní prvky ve vozidle. Mnoho pojišťoven nabízí nižší ceny pro vozy vybavené různými bezpečnostními prvky, jako jsou například airbagy, ABS, alarm nebo sledovací zařízení. Pokud automobil disponuje těmito prvky, řidič tak nemusí váhat je uvést ve smlouvě o pojištění a získat tak slevu na cenu pojistky.

Nejlepší pojišťovna recenze

Možnost, jak najít nejlevnější pojištění, je také skrze recenze. Hodnotitelé mohou nejlepší pojišťovně recenze psát jak na jejich stránky, tak i na webové prohlížeče.

Recenze nejlepší pojišťovny tak mohou pomoci napovědět, kde hledat pojistku nebo za jaké služby se vyplatí připlatit.

Jak na zrušení pojištění na auto

Zrušení pojištění na auto může být nezbytné z různých důvodů, například když řidič prodává vozidlo, nebo pokud se rozhodne nepokračovat s danou pojišťovnou. Jak na to?

Prvním krokem, pro zrušení pojištění na auto, je zkontrolovat podmínky pojištění. Většina smluv umožňuje jejich ukončení v průběhu roku, avšak některé pojišťovny vyžadují oznámení alespoň 30 dní před výpovědí. Proto je důležité provést důkladnou prohlídku smlouvy a zjistit, jaké podmínky musí splnit.

Následně je nutné se obrátit na pojišťovnu, aby ji řidič oznámil svůj záměr zrušení pojištění. Nejlepší způsob komunikace je pomocí písemného dopisu. V dopise je dobré uvést své údaje, číslo smlouvy a datum, od kterého chcete ukončit pojištění.

Při zrušení pojištění se bude muset v některých případech zaplatit poplatek za ukončení. Výše tohoto poplatku se liší mezi pojišťovnami a je důležité se o ní informovat předem. Poplatek většinou zahrnuje administrativní náklady spojené s ukončením smlouvy.

Po odeslání dopisu s žádostí o zrušení pojištění se doporučuje počkat na písemné potvrzení od pojišťovny, které potvrzuje ukončení smlouvy. Toto potvrzení je důležité si uschovat pro případné budoucí spory nebo komplikace.

Je také důležité mít na paměti, že po zrušení pojištění na auto se nesmí dále pohybovat na veřejných komunikacích bez platného pojištění. Pokud chce řidič vozidlo nadále užívat, musí si sjednat nové pojištění u nové pojišťovny.

V případě, že se prodává vozidlo, měl by mít řidič na paměti, že zrušení pojištění je nutné provést až poté, co je prodej uzavřený a přepis vozidla je již pod správným jménem. Zrušení pojištění před prodejem může mít negativní dopad na starého ale i na nového majitele.

Zrušení pojištění na auto je postup, který vyžaduje dodržení určitých podmínek a formálností. Důkladné prostudování smlouvy, komunikace s pojišťovnou a požádání o písemné potvrzení jsou nezbytnými kroky k úspěšnému zrušení pojištění. Dbát by se proto mělo na dodržování všech podmínek a případných poplatků spojených s ukončením smlouvy.