Jak vypovědět smlouvu o povinném ručení

V případě, že bude potřeba vypovědět povinné ručení, je dobré vědět, jak to udělat správně, aby výpověď byla platná. Výpověď smlouvy o povinném ručení se musí držet určitých zásad.

Povinné ručení, známé také jako povinné ručení vozidel, je druh pojištění, které je v mnoha zemích vyžadováno zákonem pro všechny majitele motorových vozidel. Jeho hlavním účelem je poskytnout finanční ochranu veřejnosti v případě, že majitel vozidla způsobí dopravní nehodu a je zodpovědný za způsobené škody.

Vypovězení smlouvy o povinném ručení je právo každého pojištěnce. Existuje několik důvodů, proč chtít smlouvu vypovědět, ať už se jedná o hledání lepší nabídky u jiné pojišťovny, prodej vozidla nebo jednoduše ukončení pojištění. Jak vypovědět smlouvu o povinném ručení?

 1. Přezkoumání smlouvy: Než se začne s vypovězením smlouvy, je důležité přečíst si podmínky smlouvy a zjistit, jaké jsou lhůty pro vypovězení a zrušení pojištění. Tyto informace jsou k nalezení ve smlouvě nebo v obchodních podmínkách pojišťovny.
 2. Hledání nového pojištění: Předtím než se ukončí stávající pojištění, měla by se vyhledat nová pojišťovna, která nabízí lepší podmínky a ceny. Srovnávat různé nabídky a ujistit se, že nová pojišťovna pokrývá všechny klientovy potřeby.
 3. Vypovězení smlouvy písemně: Vypovězení smlouvy o povinném ručení musí být v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě. Obvykle je nutné vypovězení podat písemně. Může se dopisem, e-mailem nebo online formulářem poskytnutým pojišťovnou.
 4. Dodržení upozornění na vypovězení: Pojišťovny obvykle vyžadují určitou dobu upozornění před ukončením smlouvy, například 1 měsíc. Dodržet tuto lhůtu, aby nenastaly případné sankce nebo další nepříjemnosti.
 5. Získání potvrzení o vypovězení: Po odeslání vypovězení požádat pojišťovnu o potvrzení, že smlouva byla úspěšně vypovězena. Toto potvrzení si uschovat pro případné budoucí spory nebo nedorozumění.
 6. Zahájení nového pojištění: Předtím než skončí platnost stávajícího povinného ručení, ujistit se, že nové pojištění začíná platit. V žádném případě se nesmí být bez povinného ručení, dokud není platná náhradní pojistka.
 7. Vrácení registračních značek: V některých zemích může být vyžadováno vrácení registračních značek po vypovězení povinného ručení. Ujistit se, že klient dodržel veškeré postupy, které vyžaduje místní dopravní úřad.

Ve výpovědi povinného ručení, která musí být vždy písemná, nesmí chybět:

 1. Jméno, příjmení a adresu pojištěnce: Výpověď by měla obsahovat úplné jméno a adresu majitele vozidla, který smlouvu vypovídá.
 2. Číslo smlouvy (pojistky): Uvedení identifikačního čísla smlouvy o povinném ručení, které je uvedeno v původním dokumentu.
 3. Datum vypovězení: Stanoví se přesné datum, kdy má výpověď nabrat platnosti. Obvykle platí, že vypovězení musí být doručeno pojišťovně v určitém předem stanoveném termínu před datem ukončení pojištění.
 4. Podpis pojištěnce: Výpověď musí být podepsána majitelem vozidla (pojištěncem) jako projev jeho vůle ukončit pojištění.
 5. Žádost o potvrzení: Může se zažádat o potvrzení o přijetí výpovědi od pojišťovny. Toto potvrzení by mělo být poskytnuto jako důkaz o tom, že výpověď byla doručena a zaznamenána.

Jestliže důvodem výpovědi je změna pojišťovny, nemusí se toto uvádět.

Kdy vypovědět povinné ručení

Je důležité pohlídat si konec pojistného období a nejméně 6 týdnů před tímto datem doručit pojišťovně výpověď. Každá pojišťovna může mít specifické podmínky pro výpověď, proto je potřeba si prostudovat pojistné podmínky, aby nedošlo k nepříjemnému překvapení.

Proč dát výpověď smlouvy o povinném ručení

Důvodem změny pojišťovny je většinou úspora peněz. Na získání lepší ceny povinného ručení má jistě vliv bezeškodní průběh pojištění. Nová pojišťovna si tuto skutečnost buď zjistí sama, nebo klient požádá stávající pojišťovnu o vydání potvrzení.

Vždy je potřeba dodržovat podmínky a lhůty uvedené ve smlouvě o povinném ručení pro vypovězení. Pokud si pojištěnec není jist, jak postupovat, měl by kontaktovat svou pojišťovnu nebo se poradit s odborníkem v oblasti pojištění.

Nové pojištění musí být platné dříve, než se ukončí stávající smlouva o povinném ručení, aby došlo k vyhnutí riziku nepojištěného vozidla.