Tipy, jak snadno ukončit povinné ručení a změnit pojišťovnu

Povinné ručení se nejčastěji ukončuje zejména při prodeji auta, nebo pokud chce dotyčný změnit pojišťovnu a sjednat si tuto pojistku jinde. Povinné ručení se totiž většinou automaticky obnovuje a při přechodu k jiné pojišťovně se musí stávající pojistka vypovědět. Jak na to?

Podle zákona zaniká pojištění uplynutím pojistné doby. Což se samozřejmě týká pouze těch pojistek, které jsou sjednané na dobu určitou. U povinného ručení však zpravidla platí, že je sjednáno na dobu neurčitou. Pojištění se tak automaticky prodlužuje, pokud jej jedna ze stran nevypoví.

Aby se povinné ručení řádně ukončilo, je nutné smlouvu písemně vypovědět nejméně 6 týdnů před výročím pojistné smlouvy. Výpověď se nicméně může podat kdykoli během pojistného roku a smlouva bude vždy ukončena k datu konce pojistného období.

Do dvou měsíců od uzavření smlouvy lze změnit názor

Pojistnou smlouvu je možné do dvou měsíců od jejího sjednání bez uvedení důvodu vypovědět. V případě, že se uzavře nová smlouva o povinném ručení a následně se zjistí, že je možné pojistku získat za lepších podmínek, lze této možnosti využít.

Není-li klient z jakéhokoli důvodu spokojen, může pojistnou smlouvu ukončit písemným doručením výpovědi do pojišťovny do 2 měsíců od data sjednání smlouvy.

Řešením může být i změna vlastníka vozidla

K ukončení pojistné smlouvy vede i případný prodej vozidla. Při obvyklém prodeji vozidla je potřeba ukončení pojistné smlouvy věnovat zvýšenou pozornost. Jakmile se vozidlo prodá, musí se neprodleně zaslat pojišťovně výpověď smlouvy, protože sjednané pojištění končí až ke dni doručení výpovědi do pojišťovny.

Pokud se nahlásí prodej vozidla až za několik měsíců, pojišťovna za to období naúčtuje pojistné. A to i přes to, že vozidlo již dávno provozuje někdo jiný. Proto je lepší nahlásit převod vozidla na pojišťovně ihned.

Vyřazení vozidla z evidence, smlouva skončí

Řešením, jak se vyvázat z předražené nebo nevýhodné pojistky, může být také uložení registračních značek do depozita, byť na jeden den. Tento krok se však vyplatí pouze v případě vyšších úspor na pojistném, protože se za tento úkon platí správní poplatek.

Ukončení pojistné smlouvy na základě uložení značek do depozita se zpravidla týká sezonních vozidel. Technicky vzato se může smlouva z tohoto důvodu vypovědět kdykoliv u jakéhokoliv vozidla.

Vozidlo je odevzdáním registračních značek na dopravním inspektorátu odhlášeno. Následně je nutné zaslat pojišťovně výpověď smlouvy včetně kopie velkého technického průkazu. Pojistná smlouva bude ukončena ke dni vyřazení vozidla z evidence.

Konec povinného ručení

Ukončení povinného ručení a změna pojišťovny by měly být provedeny v souladu s platnými zákony a podmínkami pojistné smlouvy. Proto je důležité postupovat zodpovědně a dodržovat následující tipy:

  • Seznámení se s podmínkami smlouvy

Než se začne proces změny pojišťovny, měla by se řádně přečíst smlouva se současnou pojišťovnou a seznámit se tak s podmínkami ukončení pojištění. Jaká je výpovědní lhůta a jestli jsou nějaké sankce za ukončení smlouvy dříve, než končí běžný pojišťovací rok.

  • Hledání nových nabídek

Prozkoumání nabídek různých pojišťoven, aby se našla vhodná alternativa. Srovnávat ceny, pokrytí a poskytované služby.

  • Požádání o nabídky

Po vybrání nové pojišťovny zažádat o konkrétní nabídky pro povinné ručení. Nezapomenout se ptát na všechny podmínky a zahrnuté benefity.

  • Zrušení současné smlouvy písemně:

Zaslání písemné výpovědi současné pojišťovně. Dodržet uvedenou výpovědní lhůtu a potvrdit seznámení s ukončením smlouvy.

  • Ujištění, že nová pojistka je aktivní

Před zrušením stávající smlouvy se ujistit, že nová pojišťovna již aktivně poskytuje pojištění. Nové pojištění by mělo být účinné od data, kdy končí stávající smlouva.

  • Vrácení stávající registrační značky

Po ukončení smlouvy se současnou pojišťovnou vrátit registrační značky. Některé pojišťovny mohou požadovat jejich vrácení před ukončením smlouvy.

  • Sledování platnosti nového pojištění

Po změně pojišťovny si pečlivě zkontrolovat platnost nového pojištění a ujistit se, že pokrytí je správné.

Důrazně se doporučuje být obezřetný a dodržovat zákony a postupy, aby došlo k vyhnutí se potenciálním problémům nebo právním nesrovnalostem při změně pojišťovny.

V případě nejistoty v tom, jak postupovat, se doporučuje obrátit se na profesionálního pojišťovacího poradce nebo přímo na pojišťovnu a vyžádat si radu a asistenci.