Zrušení povinného ručení

Sjednali jste si povinné ručení u jedné pojišťovny a v následujícím roce jste obdrželi výhodnější nabídku, ale od konkurenční pojišťovny? Poradíme vám, jak lze povinné ručení zrušit, aniž byste zaplatili pokutu.

Nedělejme si iluze, žádná z pojišťoven nestojí o klienty, kteří ji opustí po půl ruce a přejdou ke konkurenci. Aby se tak nedělo, mají pojišťovny velmi propracované pojistné smlouvy a smluvní podmínky. Zákazník je povinen smluvní podmínky dodržet, a pokud tak neučiní, čeká jej nemilá pokuta.

Zrušení povinného ručení

V případě zrušení povinného ručení neboli výpovědi bývají podmínky víceméně stejně. Většina pojišťoven má tyto podmínky velmi podobné a nezáleží, jestli je pojištění sjednané u ČSOB, Allianz, nebo Uniqa. Povinné ručení lze vypovědět pouze k datu výročí (tj. den, kdy byla pojistná smlouva podepsána).

Ani to však není tak jednoduché. Písemná výpověď musí být doručena nejpozději 6 týdnů před tímto datem. Výpovědi doručené po tomto datu pojišťovny neakceptují.

Další způsoby ukončení povinného ručení

Povinné ručení je možné zrušit i v průběhu pojištění. Musí však dojít k naplnění podmínek uvedených ve smlouvě. Povinné ručení lze vypovědět:

  • do dvou měsíců od data sjednání pojištění
  • do tří měsíců ode dne nahlášení vzniku pojistné události
  • do jednoho měsíce od převodu pojistného kmene
  • z důvodu změny pojistného
  • z důvodu změny vlastníka
  • z důvodu trvalého vyřazení vozidla z registru
  • z důvodu odcizení vozidla
  • na základě dohody mezi pojištěným a pojistitelem

Nejjedodnušší je to samozřejmě vždy dohodou, kdy se obě strany shodnou na podmínkách ukončení.