Výpověď povinného ručení – vzor

Povinné ručení nabízí třináct českých pojišťoven, přičemž každá má vlastní podmínky, odlišné rozsahy i ceny pojištění. Jeden rok si můžete uzavřít velmi výhodné pojištění za velmi výhodných podmínek i ceny, ale o rok později již to tak být nemusí.

Podmínky může změnit samotná pojišťovna, nebo vám konkurenční pojišťovna nabídne ještě lepší produkt. Řešením je změna pojišťovny.

Výpověď povinného ručení

Než však přejdete k nové pojišťovně, musíte vypovědět pojistnou smlouvu u původní pojišťovny. Jak vypovědět povinné ručení a přitom neudělat chybu? Vypovědět povinné ručení chybně se nemusí vyplatit. A pokud porušíte pojistné podmínky, můžete si býti jistí, že vám to pojišťovna naúčtuje.

Výpověď povinného ručení je jedním z nejdůležitějších kroků, které je třeba učinit, pokud chcete ušetřit peníze na pojištění.

Pokud jste vlastníkem vozu, je povinné ručení nutné, aby byla zajištěna finanční ochrana v případě dopravní nehody nebo škody na majetku. Pokud chcete vypovědět povinné ručení, je nutné nejprve zvolit novou pojistku, která bude plnit vaše potřeby.

To znamená, že byste měli udělat nějaké porovnání pojišťoven a porovnat ceny, pojištěné rizika a jiné podmínky. Poté, co jste si vybrali novou pojistku, můžete kontaktovat svou současnou pojišťovnu a požádat o vypovězení povinného ručení. V případě, že se rozhodnete vypovědět povinné ručení, je důležité si uvědomit, že budete i nadále odpovědní za všechny účty a pohledávky, které jsou součástí vaší stávající pojistky.

Může též být nutné, abyste uhradili nějaké nedoplatky nebo poplatky, které jsou vázány na stávající smlouvu. Než uděláte nějaké kroky, abyste vypověděli povinné ručení, je důležité, abyste se poradili s odborníkem na pojištění, který vám může poskytnout informace o tom, jak vypovědět stávající pojistku a jak ušetřit peníze na novou. Výpověď povinného ručení může být proces s několika kroky, které je třeba správně zvládnout.

Výpověď povinného ručení – vzor

Základní možnosti výpovědi povinného ručení je standardní písemná výpověď. Ta však musí být doručena nejpozději šest týdnů před datem výročí, což je den, kdy byla pojistná smlouva podepsána. Pokud výpověď dorazí později, pojišťovna ji nebude akceptovat. V žádném případě se nespoléhejte na jejich dobrou vůli. Neexistuje.

Vzor výpovědi povinného ručení:

Souhlasím tímto, že odstupuji od smlouvy o pojištění povinného ručení uzavřené dne ___________________ (datum uzavření smlouvy) mezi ___________________ (jméno pojišťovny) a ___________________ (jméno pojištěného).

Jako pojištěný člověk a podpisová strana této smlouvy jsem se rozhodl/a od smlouvy odstoupit a očekávám, že mi bude vyplacena všechna náležitá pojistná plnění, která se vztahují k tomuto pojistnému období.

Kromě toho jsem si vědom/a toho, že odstoupení od smlouvy o povinném ručení je účinné až po obdržení úplné platby pojistného plnění a pojišťovna je oprávněna požadovat zaplacení celé pojistné částky, pokud bylo pojištění sjednáno na dobu delší než jeden měsíc.

Podepsáno: ___________________ (jméno pojištěného)

Pojistnou smlouvu lze také vypovědět tři měsíce po jejím uzavření. Další poměrně hodně využívanou možností je podání výpovědi z důvodu změny pojistných podmínek či navýšení pojistného v průběhu pojistné doby. Povinné ručení lze také ukončit, pokud došlo ke změně vlastníka (např. prodej) nebo při vyřazení vozidla z registru vozidel.