Výpověď povinného ručení – vzor

Povinné ručení nabízí třináct českých pojišťoven, přičemž každá má vlastní podmínky, odlišné rozsahy i ceny pojištění. Jeden rok si můžete uzavřít velmi výhodné pojištění za velmi výhodných podmínek i ceny, ale o rok později již to tak být nemusí. Podmínky může změnit samotná pojišťovna, nebo vám konkurenční pojišťovna nabídne ještě lepší produkt. Řešením je změna pojišťovny.

Než však přejdete k nové pojišťovně, musíte vypovědět pojistnou smlouvu u původní pojišťovny. Jak vypovědět povinné ručení a přitom neudělat chybu? Vypovědět povinné ručení chybně se nemusí vyplatit. A pokud porušíte pojistné podmínky, můžete si býti jistí, že vám to pojišťovna naúčtuje.

Výpověď povinného ručení

Základní možnosti výpovědi povinného ručení je standardní písemná výpověď. Ta však musí být doručena nejpozději šest týdnů před datem výročí, což je den, kdy byla pojistná smlouva podepsána. Pokud výpověď dorazí později, pojišťovna ji nebude akceptovat. V žádném případě se nespoléhejte na jejich dobrou vůli. Neexistuje.

Pojistnou smlouvu lze také vypovědět tři měsíce po jejím uzavření. Další poměrně hodně využívanou možností je podání výpovědi z důvodu změny pojistných podmínek či navýšení pojistného v průběhu pojistné doby. Povinné ručení lze také ukončit, pokud došlo ke změně vlastníka (např. prodej) nebo při vyřazení vozidla z registru vozidel.