Povinné ručení Brno

Je zcela jedno v jakém městě člověk bydlí. Povinné ručení totiž musí mít každý motorista, který chce vyjet na pozemní komunikaci. Jak sjednat povinné ručení Brno?

Povinné ručení je zákonné pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je povinné pro všechny vlastníky motorových vozidel v České republice. Platí to jak pro auta, tak motorky, autobusy i přívěsné vozíky.

O povinném ručení pojednává zákon č. 168/1999 Sb. Povinné ručení je odpovědnostním pojištěním, z něhož jsou hrazené veškeré škody způsobené na zdraví či majetku dalších osob.

Co se stane, když někdo sjednané povinné ručení nemá? Vlastník nepojištěného vozidla je jednak povinen zaplatit způsobenou škodu z vlastní kapsy a navíc musí uhradit pokutu až do výše 40 tisíc korun. Jezdit bez povinného ručení se tedy nevyplácí.

Co kryje povinné ručení?

Povinné ručení se vztahuje na škody, které vlastník motorového vozidla způsobí provozem vozidla na zdraví, životě nebo majetku třetích osob. Z povinného ručení jsou všechny způsobené škody uhrazené.

Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila poškozenému následující:

 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • ušlý zisk,
 • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pokud tedy vlastník pojištěného vozidla zaviní dopravní nehodu, má jistotu, že veškerou škodu zaplatí pojišťovna.

Limity pojistného plnění

Zákonem č. 168/1999 Sb. je daný limit pojistného plnění, který musí pojišťovna zaplatit poškozeným. Jedná se o nejvyšší hranici plnění pojišťovny při jedné škodné události.

Limit pojistného plnění při ublížení na zdraví nebo usmrcení je stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Kdy pojišťovna škodu nenahradí?

Na základě povinného ručení pojišťovna zaplatí škodu všem poškozeným. Neplatí to však bez výjimky. Kdy pojišťovna škodu nezaplatí? Existují jak výluky z povinného ručení dané zákonem, tak ty, které si určují samy pojišťovny.

Mezi standardní výluky patří:

 • újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,
 • škoda, která vznikla mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem
 • újma na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, stejně tak i na věcech přepravovaných tímto vozidlem
 • škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • škoda, jíž je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti,
 • škoda vzniklá při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby
 • újma vzniklá při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži
 • újma způsobená provozem vozidla při teroristické či válečné události

Pojišťovna také nezaplatí škodu, pokud k zavinění škody došlo úmyslně, byla prokázána přítomnost alkoholu v krvi řidiče nebo auto neodpovídalo technickým požadavkům. Dále je potřeba si přečíst smluvní podmínky, jestli pojišťovna nemá stanovené vlastní výluky z povinného ručení.

Povinné ručení online na ePojistka.cz

Každý může obcházet jednotlivé pojišťovny osobně a zjišťovat, která z nich nabídne nejlevnější povinné ručení za výhodných podmínek. Nebo si může ušetřit čas a využít srovnání pojištění vozidel od více pojišťoven jednoduše online a z pohodlí svého domova.

Online porovnání zabere pouze pár minut a povinné ručení si lze okamžitě sjednat. Ať už se jedná o povinné ručení Brno nebo povinné ručení Zlín, díky online srovnávači může povinné ručení sjednat kdokoliv odkudkoliv.

Stačí zadat pár údajů o vozidle a jeho majiteli. Systém během chvíle vygeneruje nabídku jednotlivých pojišťoven. Je to přehledné, jednoduché a rychlé. Navíc pojišťovny často nabízejí slevy za online sjednání povinného ručení Brno.

Pár slov o Brně

Druhým největším městem v České republice je moravské město Brno. Nachází se v Jihomoravském kraji a leží na soutoku řek Svratky a Svitavy. Brno poskytuje svým obyvatelům i návštěvníkům mnoho možností pro sportovní i kulturní vyžití.

V jeho okolí se nachází desítky turistických i cyklistických tras a mezi oblíbená rekreační místa patří Brněnská přehrada a Moravský kras.