Pojišťovny odmítají platit – postup, jak vyřešit

Ačkoliv řidič nehodu nezaviní, často musí podstatnou část opravy zaplatit ze svého. Nic na tom nemění fakt, že vozidlo viníka je řádně pojištěné, a opravu by tedy měla uhradit jeho pojišťovna. Ta sice škodu uhradí, nicméně pouze část. Jako důvod uvádí tzv. amortizaci. Mají na to pojišťovny právo?

Právní základ pro pojištění vozidel je většinou definován zákonem, a to včetně pravidel a omezení týkajících se náhrad škod způsobených dopravními nehodami.

Zpravidla je většina vozidel povinna mít minimální pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, které kryje škody způsobené jiným účastníkům provozu, pokud je nehoda zaviněna řidičem pojištěného vozidla.

Pojišťovny v mnoha případech odmítají uhradit celou opravu vozidla, které bylo poškozené při nehodě jiným řádně pojištěným vozidlem. Takovou zkušenost má například Jiří Šebesta z Prahy.

Jeho vozidlo bylo poškozené při nehodě, ke které došlo v roce 2010. Oprava stála 102 tisíc korun, avšak pojišťovna vyplatila pouze 67 tisíc korun.

Pan Šebesta vozidlo potřeboval, a proto doplatil zbytek ze své kapsy. Ihned se však obrátil na právníky a dosáhl dorovnání požadované částky.

„Náklady na opravu u vozu pana Šebesty byly prokazatelně vynaloženy úsporně a účelně, neboť vozidlo bylo opraveno v neznačkovém servisu, tedy levněji než v servisu značkovém. Bylo to očividné, takže nemuselo dojít ani na soud. Pojišťovna přistoupila na dorovnání požadované částky, aniž bychom na ni museli podat žalobu,“ řekl právník z projektu Vaše nároky.cz.

Jako nejčastější důvod pojišťovny uvádějí amortizaci

I když nehodu nezaviní řidič, který je pojištěn, často musí čelit finanční zátěži za opravu svého vozidla, pokud je poškozené jiným řádně pojištěným vozidlem. Tento problém může souviset s tím, že pojišťovny používají termín amortizace jako argument pro snížení plného plnění škody.

Pojišťovny se hájí tím, že vozidlo je používané delší dobu a použitím nových dílů při opravě dojde k jeho zhodnocení. To však není pravda, protože i nejlépe opravené vozidlo má po nehodě vždy nižší hodnotu.

Jejich postoj a argumentaci odmítl i Ústavní soud, který prohlásil, že „povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat proti škůdci (viníkovi).

Rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které poškozený byl nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí“.

Čeští motoristé však o této judikatuře nemají tušení, a proto bohužel netrvají na plné úhradě škody, protože se domnívají, že na to nemají právo.

Jak postupovat?

Aby pojišťovna uhradila celou částku za opravu poškozeného vozidla, je důležité dodržovat několik kroků a postupů:

  1. Dokumentace nehody: Po prvním kontaktu s pojišťovnou je nezbytné poskytnout veškerou relevantní dokumentaci týkající se nehody. To zahrnuje informace o účastnících nehody, místo a čas, fotografie poškozeného vozidla a další důkazy, které podporují řidičovo tvrzení.
  2. Ohlášení škody co nejdříve: Neprodleně ohlásit škodu pojišťovně. Mnoho pojišťoven má stanovené lhůty pro nahlášení škody, a proto je důležité jednat rychle a neodkládat to na později.
  3. Úplné a přesné informace: Poskytnout pojišťovně úplné a přesné informace o nehodě a poškození vozidla. Být konzistentní a vyhýbat se zkreslení skutečností.
  4. Prokazování úsporné opravy: Pokud chce řidič pojišťovně dokázat, že oprava byla provedena úsporně a účelně, je vhodné mít k dispozici důkazy o vynaložených nákladech a dílčích náhradách. Například pokud bylo vozidlo opraveno v neznačkovém servisu nebo byly použity použité díly, mít připravené faktury a odhady nákladů.
  5. Právní pomoc: Pokud má řidič pocit, že se pojišťovna nespravedlivě snaží snížit částku náhrady nebo odmítá platit plnou částku, může se obrátit na právníka nebo odborníka v oblasti pojišťování. Právní zástupce může pomoci vyjednávat s pojišťovnou a zajistit, aby byla náhrada spravedlivá a v souladu s platnými právními předpisy.
  6. Zákon a judikatura: Mít povědomí o platných zákonech a judikatuře, které se týkají pojištění a náhrad za škody způsobené dopravními nehodami. Pokud je na základě právních předpisů nárok na plnou náhradu, je třeba to zdůraznit pojišťovně a argumentovat na základě relevantních právních ustanovení.

Každý případ je samozřejmě individuální, a proto je důležité konzultovat konkrétní situaci s odborníkem, který může poskytnout právní rady a pomoci dosáhnout spravedlivého odškodnění za poškození vozidla.