Podle pojišťoven stačí do bouraných aut neznačkové díly

V médiích se objevily kritiky pojišťoven, které tvrdí, že dostatečně neproplácí všechny náklady na opravu poškozených vozidel po nehodách. Pojišťovny se však brání a tvrdí, že proplácí všechny účelně vynaložené náklady. Podle nich je dostatečné použití neznačkových dílů.

Pojišťovny se také odkazují na nový občanský zákoník, podle kterého není možné přístup k likvidaci škod paušalizovat. Škody tedy posuzují individuálně.

Nejvíce kritik přišlo od internetových projektů Vaše nároky.cz a Amortizace.cz, které pojišťovny obviňují z úmyslného krácení pojistných plnění z důvodu amortizace.

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník (NOZ) je obecný zákoník civilního práva v České republice pod číslem 89/2012 Sb., který účinnost získal 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník zahrnuje veškeré zákonné předpisy týkající se civilního práva a vztahů mezi jednotlivci, stejně jako mezi jednotlivci a státem.

Nový občanský zákoník nahradil několik jiných právních dokumentů, včetně československého občanského zákoníku z roku 1964, Zákona o obchodních společnostech z roku 1990 a Obchodního zákoníku z roku 1991. Mimo jiné i zákon o rodině a zákon o vlastnictví bytů.

NOZ obsahuje mnoho nových ustanovení, která jsou zaměřena na modernizaci zákonů a poskytnutí větší ochrany lidem v civilních vztazích.

Účelně vynaložené náklady podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník nově řeší tzv. účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady lze považovat pouze takové náklady, jejichž vynaložení je v daném případě věcně nutné a jejichž výše je zároveň odůvodněná.

Účelně vynaložené náklady je nutné zvažovat individuálně a podle kritérií, jako je stav, opotřebení, stáří, způsob provozu či počet ujetých kilometrů.

Mluvčí Kooperativy ubezpečuje své klienty, že pojišťovna vždy zkoumá, zda je možné provést opravu vozidla i za použití jiných než nových originálních dílů.

Stanovisko Ústavního soudu

Ústavní soud před několika lety konstatoval, že pokud není možné uvést auto do původního stavu jako před nehodou jinak než za použití nových náhradních dílů, „oprava byla provedena účelně a směřovala k odstranění následků události“.

Podle pojišťoven díly z tzv. druhovýroby (neznačkové) bohatě postačují a jsou v souladu s touto judikaturou.