Podle pojišťoven stačí do bouraných aut neznačkové díly

V médiích se objevily kritiky pojišťoven, které tvrdí, že dostatečně neproplácí všechny náklady na opravu poškozených vozidel po nehodách. Pojišťovny se však brání a tvrdí, že proplácí všechny účelně vynaložené náklady. Podle nich je dostatečné použití neznačkových dílů.

Pojišťovny se také odkazují na nový občanský zákoník, podle kterého není možné přístup k likvidaci škod paušalizovat. Škody tedy posuzují individuálně.

Nejvíce kritik přišlo od internetových projektů Vaše nároky.cz a Amortizace.cz, které pojišťovny obviňují z úmyslného krácení pojistných plnění z důvodu amortizace.

„V přístupu ke stanovení skutečné škody podle nového občanského zákoníku se již v současné době nepoužívá znalecký standard jako v minulosti a neuplatňuje se žádná tzv. korekce nákladů na materiál,“ uvedl Tomáš Zavoral, mluvčí České pojišťovny.

„Pojišťovny hradí skutečně vzniklou škodu tak, aby bylo možno vozidlo uvést do stavu před nehodou. Je logické, že nehodou poškozený motor, který má najeto 200 tisíc kilometrů, nelze nahradit zcela novým motorem či prorezlý starý výfuk namontovaný doma v garáži nelze nahradit novým značkovým dílem namontovaným v autorizovaném servisu,“ vysvětlil Aleš Povr z České asociace pojišťoven (ČAP).

Nový občanský zákoník

Nový občanský zákoník (NOZ) je obecný zákoník civilního práva v České republice pod číslem 89/2012 Sb., který účinnost získal 1. 1. 2014. Nový občanský zákoník zahrnuje veškeré zákonné předpisy týkající se civilního práva a vztahů mezi jednotlivci, stejně jako mezi jednotlivci a státem.

Nový občanský zákoník nahradil několik jiných právních dokumentů, včetně československého občanského zákoníku z roku 1964, Zákona o obchodních společnostech z roku 1990 a Obchodního zákoníku z roku 1991. Mimo jiné i zákon o rodině a zákon o vlastnictví bytů.

NOZ obsahuje mnoho nových ustanovení, která jsou zaměřena na modernizaci zákonů a poskytnutí větší ochrany lidem v civilních vztazích.

Účelně vynaložené náklady podle nového občanského zákoníku

Nový občanský zákoník nově řeší tzv. účelně vynaložené náklady. Za účelně vynaložené náklady lze považovat pouze takové náklady, jejichž vynaložení je v daném případě věcně nutné a jejichž výše je zároveň odůvodněná.

Účelně vynaložené náklady je nutné zvažovat individuálně a podle kritérií, jako je stav, opotřebení, stáří, způsob provozu či počet ujetých kilometrů.

„Při likvidaci škod na starších vozidlech se již od prvopočátku s klientem (poškozeným) domlouváme, jakým způsobem udělat opravu tak, aby dopad na peněženku klienta byl nulový. Pro takové opravy je vhodnou alternativou použití kvalitativně rovnocenných (neznačkových) dílů z tzv. aftermarketů. Jejich použitím servis zajistí opravu v účelné výši a současně dodrží bezpečnostní i kvalitativní parametry pro uvedení vozidla do původního stavu,“ řekl dále Tomáš Zavoral.

Podle Tomáše Zavorala je vhodná oprava u smluvních servisů pojišťovny. Tyto servisy prý provedou opravu přesně v takové výši, která odpovídá hodnotě účelně vynaložených nákladů pro dané vozidlo.

Mluvčí Kooperativy, Marek Vích, ubezpečuje své klienty, že pojišťovna vždy zkoumá, zda je možné provést opravu vozidla i za použití jiných než nových originálních dílů.

Stanovisko Ústavního soudu

Ústavní soud před několika lety konstatoval, že pokud není možné uvést auto do původního stavu jako před nehodou jinak než za použití nových náhradních dílů, „oprava byla provedena účelně a směřovala k odstranění následků události“.

Podle pojišťoven díly z tzv. druhovýroby (neznačkové) bohatě postačují a jsou v souladu s touto judikaturou.

„Rozsudek v případech, kde je to účelné, připouští využití neznačkových náhradních dílů a jeho hlavní myšlenkou je nařízení, že pojišťovny musí ke každému případu přistupovat individuálně,“ vysvětloval Povr z ČAP.

„Vždy hradíme to, co poškozený účelně vynaložil na opravu svého poškozeného vozidla,“ napsal Právu rovněž Vích. Tvrdí, že také Kooperativa přistupuje k jednotlivým událostem vždy individuálně. „Rozhodně se nejedná o mechanické uplatňování amortizace,“ dodal Vích.