Mají pojišťovny právo krátit pojistné plnění kvůli amortizaci?

Je známo, že pojišťovny s oblibou krátí pojistné plnění a jako odůvodnění uvádí amortizaci. Tento fakt je známý natolik, že jej lidé považují za normální, i když se jim nelíbí. Podle rozhodnutí Ústavního soudu již z roku 2008 tento postup správný není a pojišťovny jsou povinné vyplatit plné odškodnění.

Výše uvedený postup pojišťoven není podle Ústavního soudu správný a motoristé se mohou bránit. Jako první nesouhlas s postupem své pojišťovny veřejně vyjádřil klient, který se svého práva začal domáhat soudně a jeho případ skončil právě u Ústavního soudu, který rozhodl v jeho prospěch.

Tvrzení pojišťovny, že opravou vozidla dojde ke zhodnocení vozidla, v tomto případě neuspělo. To přeci nebylo v úmyslu poškozeného. Podle soudu by poškozený v žádném případě neměl nést žádné náklady související s uvedením věci byť za použití nových náhradních dílů do původního stavu, a to zejména v případě, kdy škodu nezavinil. Právě pro tyto účely si lidé platí povinné ručení. I po uplynutí 8 let od tohoto případu se pojišťovny tímto rozhodnutím neřídí a amortizaci se snaží uplatňovat stále. Nutno podotknout, že většina řidičů to nakonec akceptuje.

„V naší spotřebitelské poradně se stále setkáváme se stížnostmi spotřebitelů na praxi českých pojišťoven, které i přes stanovisko Ústavního soudu neoprávněně krátí pojistné plnění z povinného ručení osobám, které nehodu nezavinily,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení časopisu d´Test a dodává: „I když od vydání stanoviska Ústavního soudu do jisté míry poklesl počet stížností evidovaných naší poradnou d´Testu, i nadále mnohé pojišťovny neplní poškozeným v souladu se zákonem a obohacují se tak o značné sumy právě na jejich účet.“

Víte, co je amortizace? Amortizace je pojem pro opotřebení a klesající hodnotu motorového vozidla v důsledku jeho užívání. Amortizace je závislá zejména na staří vozidla, počtu najetých kilometrů a dalších kritériích.

Poškození klienti hledají právní pomoc u specializovaných poraden

Řada motoristů nad rozhodnutím pojišťovny mávne ruku a část opravy uhradí. Bohužel. Řidiči, kteří se “okrást” nenechají, a požádají o pomoc, jsou zpravidla úspěšní. Většina případů se dokonce nedostane ani před soud. Pojišťovny na výzvy k doplacení reagují pozitivně a to zejména tehdy, pokud za nimi stojí specializované poradny a jejich zkušení právníci. „Pokud se poškozený řidič brání, obvykle má velkou šanci na úspěch. V řadě případů k soudu dokonce ani nedojde. Na naše výzvy k doplatku škodné události většinou pojišťovny reagují během několika dní pozitivně,“ dodává Kateřina procházková, mluvčí portálu Poradnavěřitele.cz.

Amortizace není jediným důvodem ke krácení pojistného plnění. Pojišťovny si s oblibou vymýšlí i další důvody, jen aby nemusely vyplatit celé pojistné plnění. „Dalších záminek je celá řada. Od úplného zamítnutí výplaty kvůli údajně fingované nehodě přes zamítnutí či krácení z důvodu, že rozsah poškození neodpovídá nehodovému ději, nebo z důvodu přepočtu faktury dle ceníků a norem výrobce, kde pojišťovny kalkulují s druhovýrobou a nižšími sazbami servisu, až po krácení za dřívější kosmetická poškození zejména laku, což dle nového občanského zákoníku již nelze. Při plnění rozpočtem zase pojišťovny mnohdy určí plnění ve výši, za kterou málokdy lze vozidlo opravit,“ varuje před triky pojišťoven Lukáš Fládr z občanského sdružení Pomoc poškozeným.

TIP: Stala se vám pojistná událost a pojišťovna vám odmítá vyplatit celé pojistné plnění? Nenechte si to líbit a domáhejte se svých práv. Nejste-li se svou pojišťovnou spokojeni, sjednejte si povinné ručení i jiné. Nabídky si můžete porovnat na ePojistka.cz a vítěznou nabídku si jednoduše sjednáte on-line ihned!