Pojistné plnění | Slovník pojmů

Peněžní náhrada za škodu způsobenou pojistnou událostí, k níž došlo během pojistného období a která splňuje podmínky stanovené pojistnou smlouvou a všeobecnými pojistnými podmínkami.