Zdržovací taktika piráty silnic již neochrání

Je tomu již měsíc, co vešla v platnost novela zákona o dopravních přestupcích. Změny, které sebou novela zákona přinesla, zasáhne zejména řidiče-hříšníky, kteří hřešili na krátkou dobu projednávání přestupků. Tato lhůta byla nyní prodloužena na dva roky a rovněž se navýšily pokuty.

Podle původních pravidel měli úředníci na vyřešení přestupku jeden rok. Pokud nebyl přestupek vyřešen, respektive nebylo vydáno rozhodnutí, přestupek byl promlčen a hřešící řidič nebyl nijak potrestán. Řidiči se tak pomocí obstrukcí a průtahů poměrně snadno vykroutili z hrozícího trestu. V podstatě to znamenalo, že k danému přestupku nikdy nedošlo a to se týkalo i závažných přestupků na silnicích.

Vyhnout se trestům řidičům pomáhaly také specializované firmy, které znaly všechny potřebné triky. Používalo se kličkování, odvolávání, zpochybňování důkazů a podávaly se námitky tak dlouho, dokud jednoroční lhůta nevypršela. Úředníkům se nedařilo dostat řidiče k jednáním, natož jim doručit korespondenci. Nemluvě o tom, že samotní úředníci dělají chyby a nepředkládají dostatečné důkazy.

Co je bráno jako přestupek a jak probíhá přestupkové řízení?

Než se pustíme do nových pravidel, stručně si vysvětlíme, co vlastně přestupek je, a jak jej definuje zákon. Přestupek je porušení zákona, přičemž se jedná o delikt nižší závažnosti, než je například trestný čin. Ke klasickým přestupkům patří právě dopravní přestupky. Konkrétní případy definuje příslušný zákon.  

Přestupek je možné řešit okamžitě na místě činu v tzv. blokovém řízení. Lze tak učinit pouze se souhlasem pachatele, jinak se případ předává do klasického správního řízení. Řešením přestupků se v České republice zabývají primárně zvláštní komise na obecních úřadech, ve vybraných případech soudy. Pokud je pachatel uznán vinným, musí uhradit náklady řízení a samozřejmě jej čeká také příslušný trest za přestupek.

Nejznámějším trestem za spáchaný přestupek je finanční pokuta. Může se však také jednat o pouhé napomenutí, ale také zákaz činnosti či v případě dopravních přestupků zabavení řidičského průkazu a zákaz řízení na určitou dobu.

Lhůta za přestupek byla prodloužena na dva roky a pokuty byly zvýšené

Vyhnout se správnímu řízení a následnému trestu bylo v průběhu jednoho roku poměrně snadné. Proto byla lhůta nově prodloužena na celkové dva roky ode dne jeho spáchání, aby se řidiči nemohli trestu tak jednoduše vyhnout. Do uvedené lhůty se přitom nezapočítává lhůta, během níž se kvůli stejnému činu vedlo trestní řízení.

To však není jediná změna, kterou mohli řidiči zaznamenat. Kromě prodloužené lhůty byly zvýšeny blokové pokuty. Maximální výše pokuty, jež může být udělená v blokovém řízení (na místě činu) byla z 1 000 korun zvýšená na 5 000 korun. Maximální pokuta uložena v příkazním řízení činí až 10 000 korun oproti původním 4 000 korunám.

Ke změně došlo také v udělování trestů mladistvým občanům ve věku od 15 do 18 let. Jelikož u nás je možné legálně řídit vozidlo od 18 let, nemají mladiství za volantem co dělat. Pokud se tak stane, čeká je pokuta ve výši až 2 500 korun v blokové řízení a až 5 000 korun v příkazním řízení.

Těmito kroky vláda neskončila a další důležitou úpravou, která řidiče čeká, je vytvoření centrálního registru vybraných přestupků. Zde budou evidovány nejen dopravní přestupky, ale také přestupky proti majetku a proti veřejnému pořádku a občanskému soužití. Jednotlivé záznamy budou v registru uchovávané po dobu pěti let. V případě recidivy pachatele čeká přísnější postih.

Máte přezuto?

Lehce odbočíme od tématu a připomeneme si, že dnem 1. listopadu řidičům vznikla povinnost mít automobil přezutý na zimních pneumatikách. Zimní pneumatiky musí mít samozřejmě odpovídající dezén o hloubce 4 mm pro vozidla do 3,5 tuny. Tato povinnost je doporučená a povinná pouze tehdy, nachází-li se na vozovce souvislá vrstva sněhu, ledu či námrazy. Na místech označených příslušnou dopravní značkou je však tato povinnost platná bez ohledu na počasí a stav vozovky.

TIP: Novinky z oblasti dopravy, automobilů a pojištění vozidel pro vás máme připravené každý týden na ePojistka.cz. Zde si navíc můžete porovnat povinné ručení a vybrat si nejvýhodnější nabídku na trhu.