Český bodový systém – představení, výhody, zkušenosti

Systém bodového hodnocení přestupků a trestných činů proti bezpečnosti v silničním provozu. Tak se odborně nazývá bodový systém, který už znají snad všichni čeští řidiči. Existuje už docela dlouho a podle odborníků znatelně přispěl k lepšímu chování řidičů na silnicích. Pojďme si o bodovém systému shrnout několik užitečných faktů.

Ačkoli by se na první pohled mohl zdát opak, čím více bodů v bodovém systému nasbíráte, tím hůře pro vás. Jde tedy o jakousi obdobu trestných bodů s tím, že pokud jich nasbíráte dvanáct, pravomocný řad vám na rok zabaví řidičský průkaz. Zkrátka negativní motivace, a ta funguje vždy velmi dobře.

Body jsou vám udělovány za různé přestupky, přičemž záleží na jejich závažnosti. Kolik bodů za co dostanete, striktně definuje zákon. Namátkou:

  • Řízení auta pod vlivem alkoholu – 7 bodů
  • Řízení auta s pozastaveným řidičákem – 7 bodů
  • Překročení povolené rychlosti v obci o více než 40 km/h – 5 bodů
  • Nerespektování zákazu předjíždění – 7 bodů
  • Nepřipoutání se – 3 body

Kdo uděluje body?

Důležité je vědět, že body neuděluje policie, ale příslušný úřad – obvykle obecní úřad s rozšířenou působností, který má na starosti registr řidičů. Policie samozřejmě přestupek či trestný čin na silnici vyšetřuje, bodové ohodnocení je však záležitostí pouze uvedeného úřadu.

Jak zjistím svůj počet bodů?

Výpis z bodového hodnocení řidiče získáte na registru řidičů v místě trvalého bydliště. Můžete také využít jakéhokoli pracoviště Czech POINT na obecních úřadech, pobočkách České pošty apod. Pokud máte datovou schránku, můžete samozřejmě o výpis požádat online na Portále veřejné správy. Za výpis v papírové podobě na úřadě musíte zaplatit, online je ale vše zdarma.

Jak se body odečítají?

Dobrá zpráva – body je možné odečítat. Odečtení bodů je jednoduché. Pokud budete rok jezdit bez přestupků, odečtou se vám čtyři body. Totéž se odečte i druhý rok, a pokud zvládnete jezdit bez bodů tři roky, odečtou se vám všechny. Tři body si můžete nechat odečíst (musíte podat žádost), pokud absolvujete školení bezpečné jízdy v příslušném školícím středisku, nesmíte však v daný okamžik mít nasbíráno víc než deset bodů. „Na kontě“ můžete mít nejvýše pouze šestibodové přestupky.

Body nebody, policie vám stejně může zabavit řidičák?

I přes bodový systém vám může policie zabavit řidičák okamžitě, bez ohledu na vaše „bodové konto“. Jedná se hlavně o nejvíce zavrženíhodné přestupky a trestné činy, jako je ujetí od nehody a neposkytnutí pomoci, překročení rychlosti v obci o více než 50 km/h nebo třeba otáčení se na dálnici.

Ztratit řidičský průkaz může však i řidič, který během jednoho roku spáchá přestupek v hodnotě tří bodů dvakrát. Jedná se přitom opět zejména o alkohol za volantem a rychlou jízdu. Pokud například v obci překročíte povolenou rychlost o 20 km/h, bude vás to stát tři body. Řidič, který však tento přestupek udělá dvakrát za rok, může přijít o řidičský průkaz až na jeden rok.

Mám dvanáct bodů, co můžu čekat?

Pokud dosáhnete dvanácti bodů, pošle vám příslušný úřad písemnou výzvu k odevzdání řidičského průkazu. To musíte udělat do pěti dnů od doručení s tím, že ve stejné lhůtě přestává být váš řidičák platný. Za volant si pak hned tak nesednete, o vrácení můžete požádat nejdříve za rok.

Co když s bodovým ohodnocením nesouhlasím?

Pokud se takzvaně vybodujete, můžete proti tomuto rozhodnutí úřadu podat námitku. Tím si platnost řidičáku o pár dní prodloužíte, což se může někomu hodit. Výsledek řízení, které na vaši námitku proběhne je však nejistý. Pokud máte o přidělených bodech opravdové pochybnosti a cítíte se v některém z případů nevinní, mohou vám s námitkami pomoci i specializované firmy, Ty si ale za svou činnost nechají zaplatit. Jednodušší je zkrátka dodržovat dopravní předpisy.