Český bodový systém – představení, výhody, zkušenosti

Systém bodového hodnocení přestupků a trestných činů proti bezpečnosti v silničním provozu. Tak se odborně nazývá bodový systém, který už znají snad všichni čeští řidiči. Existuje už docela dlouho a podle odborníků znatelně přispěl k lepšímu chování řidičů na silnicích.

Ačkoli by se na první pohled mohl zdát opak, čím více bodů v bodovém systému řidič nasbírá, tím hůře pro něj. Jde tedy o jakousi obdobu trestných bodů s tím, že pokud se jich nasbírá dvanáct, pravomocný úřad řidiči na rok zabaví řidičský průkaz. Zkrátka negativní motivace, a ta funguje vždy velmi dobře.

Podle českého bodového systému jsou za každý přestupek nebo porušení dopravních pravidel přidělovány body. Každému přestupku je přiřazeno určité množství bodů v závislosti na závažnosti porušení.

Za méně závažné přestupky se udělují nižší body, zatímco za závažnější přestupky se přidělují vyšší body. Množství bodů, které lze za jeden přestupek získat, se může lišit v závislosti na konkrétním přestupku.

Body jsou udělovány za různé přestupky, přičemž záleží na jejich závažnosti. Kolik bodů se za co dostane, striktně definuje zákon. Namátkou:

 • Řízení auta pod vlivem alkoholu – 7 bodů
 • Řízení auta s pozastaveným řidičákem – 7 bodů
 • Překročení povolené rychlosti v obci o více než 40 km/h – 5 bodů
 • Nerespektování zákazu předjíždění – 7 bodů
 • Nepřipoutání se – 3 body

Pokud řidič dosáhne určitého počtu bodů během určitého časového období, jsou mu uděleny sankce (pokuty). Například pokud řidič nasbírá 12 bodů během jednoho roku, přijde o řidičský průkaz a je mu udělen zákaz řízení na určitou dobu.

Tabulka dopravních přestupků souvisejících s bodovým systémem (příklad)

Dopravní přestupky jsou definovány v zákonu č. 361/2000 Sb. o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů, konkrétně v §125c. Ve Výpisu bodového hodnocení řidiče a ve Výpisu z evidenční karty řidiče jsou přestupky uváděny odkazem na konkrétní odstavec zákona o silničním provozu.

Přestupky jsou seřazeny podle počtu přidělovaných bodů. Někdy je však užitečné vyhledat přestupek podle paragrafu.

Základní principy

Český bodový systém má některé základní principy fungování:

 • vztahuje se pouze na řidiče motorových vozidel na území ČR
 • body jsou stanoveny pevně v příloze zákona
 • jedná se o „trestné“ body – stav 0 bodů je dobře, 12 bodů je špatně. Za bodovaný přestupek se přičítá od 2 do 7 bodů.
 • body je možné i odečítat – 4 body se odečtou automaticky po roce ježdění bez bodovaného přestupku a 3 body je možné za určitých okolností odečíst úspěšným absolvováním Školení bezpečné jízdy
 • při dosažení 12 bodů dochází k vybodování a vše směřuje ke ztrátě řidičského oprávnění na jeden rok (nelze žádat o prominutí zbytku po polovině „trestu“)
 • proti výzvě k odevzdání řidičského průkazu je možné se bránit podáním námitky
 • pro vrácení řidičského průkazu musí řidič po roce od pozbytí řidičského oprávnění absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti prostřednictvím autoškoly (zkouška z testů a praktické jízdy), a následně dopravně psychologického vyšetření

Důležité je vědět, že body neuděluje policie, nicméně příslušný úřad – obvykle obecní úřad s rozšířenou působností, který má na starosti registr řidičů. Policie samozřejmě přestupek či trestný čin na silnici vyšetřuje, bodové ohodnocení je však záležitostí pouze uvedeného úřadu.

Jak zjistit svůj počet bodů?

Aktuální bodový stav řidiče je možné zjistit na kterémkoliv Czech POINtu (pošta, notáři,…), na obecním úřadě nebo on-line na Portále veřejné správy (přes soukromou datovou schránku).

Výpis z bodového hodnocení řidiče se dá také získat na registru řidičů v místě trvalého bydliště. Za výpis v papírové podobě na úřadě se musí zaplatit, online je vše zdarma.

Jak se body odečítají?

Dobrá zpráva – body je možné odečítat. Odečtení bodů je jednoduché. Pokud bude člověk rok jezdit bez přestupků, odečtou se mu čtyři body. Totéž se odečte i druhý rok, a pokud zvládne jezdit bez bodů tři roky, odečtou se mu všechny.

Tři body si může nechat odečíst (musí podat žádost), pokud absolvuje školení bezpečné jízdy v příslušném školícím středisku, nesmí však v daný okamžik mít nasbíráno víc než deset bodů. „Na kontě“ může mít nejvýše pouze šestibodové přestupky.

Body nebody, policie stejně může zabavit řidičák

I přes bodový systém může policie zabavit řidičák okamžitě, bez ohledu na „bodové konto“. Jedná se hlavně o nejvíce zavrženíhodné přestupky a trestné činy, jako je ujetí od nehody a neposkytnutí pomoci, překročení rychlosti v obci o více než 50 km/h nebo třeba otáčení se na dálnici.

Ztratit řidičský průkaz může však i řidič, který během jednoho roku spáchá přestupek v hodnotě tří bodů dvakrát. Jedná se přitom opět zejména o alkohol za volantem a rychlou jízdu.

Pokud například v obci překročí povolenou rychlost o 20 km/h, bude ho to stát tři body. Řidič, který však tento přestupek udělá dvakrát za rok, může přijít o řidičský průkaz až na jeden rok.

Dopravní přestupky podle paragrafů (příklad)

Pokud řidič dosáhne dvanácti bodů, pošle mu příslušný úřad písemnou výzvu k odevzdání řidičského průkazu. To musí udělat do pěti dnů od doručení s tím, že ve stejné lhůtě přestává být řidičák platný. Za volant si pak hned tak nesedne, o vrácení může požádat nejdříve za rok.

Co když s bodovým ohodnocením dotyčný nesouhlasí?

Pokud se takzvaně vyboduje, může proti tomuto rozhodnutí úřadu podat námitku. Tím si platnost řidičáku o pár dní prodlouží, což se může někomu hodit. Výsledek řízení, které na řidičovu námitku proběhne, je však nejistý.

Pokud jsou o přidělených bodech opravdové pochybnosti a člověk se cítí v některém z případů nevinný, mohou mu s námitkami pomoci i specializované firmy – ty si však za svou činnost nechají zaplatit. Jednodušší je zkrátka dodržovat dopravní předpisy.