Jak vypadá český bodový systém

Bodový systém je způsob trestání řidičů za dopravní přestupky i závažné trestné činy. Funguje v mnoha zemích po celém světě a jedná se o osvědčený systém, který definuje závažnost jednotlivých přestupků, za které řidič “obdrží” trestné body. Cílem je motivovat řidiče k bezpečnější jízdě.

Česká republika zavedla bodový systém 1. července 2006. Inspirovat se nechala dalšími zeměmi, ve kterých již bodový systém fungoval několik let a osvědčil se. Jedná se nejen o evropské země (Německo, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Irsko, Velká Británie, Portugalsko a Řecko), ale i mimoevropské země (Kanada, USA, Nový Zéland a Austrálie). Jediná Francie používá lehce odlišný systém. Neuděluje trestné ale bonusové body. Údajně se jedná o více motivační systém.

Za 12 trestných bodů musí řidič odevzdat řidičský průkaz

V roce 2006 byly vydány  zákony č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., které novelizovaly původní zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích neboli zákon o silničním provozu. Bodový systém byl zavedený kvůli snadnějšímu sledování opakovaných dopravních přestupků.

Zákon proto jmenuje jednotlivé přestupky a jejich závažnosti hodnotí pomocí trestných bodů. Za jeden přestupek je možné dostat 1 až 7 bodů. Maximální počet trestných bodů je dvanáct. Po jejich dosažení musí řidič odevzdat řidičský průkaz a po dobu jednoho roku nesmí řídit žádné motorové vozidle. Řidičský průkaz je také možné odebrat v případě velmi závažných trestných činů.

Přednost v jízdě

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Nedovolená jízda přes železniční přejezd

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

7

Nezastavení na červenou (nebo pokyn “Stůj:”)

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

5

Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

5

Ohrožení chodce na přechodu

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

4

Nedání přednosti v jízdě

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

4

Nezastavení před přechodem

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

3

Ohrožení chodce při odbočování

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

0

Rychlost

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více

5 000 – 10 000 Kč

5

Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více a mimo obec a 30 km/h a více

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

3

Střední překročení rychlosti – obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 k m/h

do 1 000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

2

Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h

do 1 000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

0

Alkohol a návykové látky

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Řízení pod vlivem alkoholu (do 0.3 promile)

2 500 – 20 000 Kč

0

Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)

25 000 – 50 000 Kč

7

Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)

Odnětí svobody do 3 let a peněžitý trest

7

Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky

25 000 – 50 000 Kč

7

Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0.3 promile)

25 000 – 50 000 Kč

7

Technický stav a doklady

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě

5 000 – 10 000 Kč

7

Technicky nezpůsobilé vozidlo

5 000 – 10 000 Kč

5

Řízení bez řidičského oprávnění

25 000 – 50 000 Kč

4

Nepoužití autosedačky pro díte

do 2 000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

4

Řízení bez profesního průkazu

5 000 – 10 000 Kč

3

Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ

5 000 – 10 000 Kč

3

Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti

5 000 – 10 000 Kč

0

Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR

25 000 – 50 000 Kč

0

Svěření řízení neznámé osobě

5 000 – 10 000 Kč

0

Řízení bez dokladu nebo záznamu o provozu vozidla

do 5 000 Kč

do 10 000 Kč

0

Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách

do 5 000 Kč

do 10 000 Kč

0

Přestupky během jízdy

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Nedovolené předjíždění

5 000 – 10 000 Kč

7

Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici

5 000 – 10 000 Kč

7

Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví

Odnětí svobody až na 10 roku

7

Nezastavení po nehodě

2 500 – 5 000 Kč

7

Ujetí od dopravní nehody

do 1 000 Kč

2 500 – 5 000 Kč

7

Ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu

Odnětí svobody na 2 roky

7

Jízda bez bezpečnostních pásů

do 2 000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

3

Řízení s telefonem v ruce

do 1 000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

3

Zavinění nehody s ublížením na zdraví

do 1 000 Kč

25 000 – 50 000 Kč

2

Neohlášení dopravní nehody

do 1 000 Kč

2 500 – 5 000 Kč

0

Neposkytnuti údajů ostatním účastníkům dopravní nehody

do 1 000 Kč

2 500 – 5 000 Kč

0

Použití antiradaru

do 1 000 Kč

5 000 – 10 000 Kč

0

Ostatní přestupky

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Nedodržení bezpečnostních přestávek

do 5 000 Kč

do 10 000 Kč

4

Neoznačení překážky způsobené řidičem

do 2 000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

2

Nedovolená jízda nákladního automobilu

do 2 500 Kč

2 500 – 5 000 Kč

0

Jiné porušení povinností (např. zákaz zastavení nebo stání)

do 2 000 Kč

1 500 – 2 500 Kč

0