Jak vypadá český bodový systém

Bodový systém je způsob trestání řidičů za dopravní přestupky i závažné trestné činy. Funguje v mnoha zemích po celém světě a jedná se o osvědčený systém, který definuje závažnost jednotlivých přestupků, za které řidič “obdrží” trestné body. Cílem je motivovat řidiče k bezpečnější jízdě.

Česká republika zavedla bodový systém 1. července 2006. Inspirovat se nechala dalšími zeměmi, ve kterých již bodový systém fungoval několik let a osvědčil se.

Jedná se nejen o evropské země (Německo, Polsko, Maďarsko, Itálie, Slovinsko, Irsko, Velká Británie, Portugalsko a Řecko), ale i mimoevropské země (Kanada, USA, Nový Zéland a Austrálie).

Jediná Francie používá lehce odlišný systém. Neuděluje trestné ale bonusové body. Údajně se jedná o více motivační systém.

Jak bodový systém funguje

Za každý přestupek jsou řidiči přiděleny určité počty bodů. Pokud se body nahromadí na určitou úroveň, řidič ztratí svoji řidičskou licenci.

Také se mohou udělovat body za opilost za volantem či bezohlednou jízdu. Systém je postavený tak, že lidé, kteří nemají řidičský průkaz, nemohou do něj být zahrnuti a aby je někdo nezneužíval. To má za účel napomoci k odpovědným řidičům dbajícím na bezpečnost v České republice.

Systém bodového hodnocení funguje na principu získávání „trestných“ bodů za spáchané přestupky a trestné činy. Po dosažení celkového počtu 12 bodů řidič pozbývá řidičské oprávnění.

Za 12 trestných bodů musí řidič odevzdat řidičský průkaz

V roce 2006 byly vydány zákony č. 411/2005 Sb. a 226/2006 Sb., které novelizovaly původní zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích neboli zákon o silničním provozu. Bodový systém byl zavedený kvůli snadnějšímu sledování opakovaných dopravních přestupků.

Zákon proto jmenuje jednotlivé přestupky a jejich závažnosti hodnotí pomocí trestných bodů. Za jeden přestupek je možné dostat 1 až 7 bodů. Maximální počet trestných bodů je dvanáct.

Po jejich dosažení musí řidič odevzdat řidičský průkaz a po dobu jednoho roku nesmí řídit žádné motorové vozidlo. Řidičský průkaz je také možné odebrat v případě velmi závažných trestných činů.

Přednost v jízdě

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Nedovolená jízda přes železniční přejezd

do 2 500 Kč

2 500–5 000 Kč

7

Nezastavení na červenou (nebo pokyn “Stůj:”)

do 2 500 Kč

2 500–5 000 Kč

5

Ohrožení chodce mimo silnici nebo při otáčení nebo couvání

do 2 500 Kč

2 500–5 000 Kč

5

Ohrožení chodce na přechodu

do 2 500 Kč

2 500–5 000 Kč

4

Nedání přednosti v jízdě

do 2 500 Kč

2 500–5 000 Kč

4

Nezastavení před přechodem

do 2 500 Kč

2 500–5 000 Kč

3

Ohrožení chodce při odbočování

do 2 500 Kč

2 500–5 000 Kč

0

Rychlost

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Vysoké překročení rychlosti – v obci o 40 km/h a více a mimo obec o 50 km/h a více

5 000–10 000 Kč

5

Vyšší překročení rychlosti – v obci o 20 km a více a mimo obec a 30 km/h a více

do 2 500 Kč

2 500–5 000 Kč

3

Střední překročení rychlosti – obci do 20 km/h nebo mimo obec do 30 k m/h

do 1 000 Kč

1 500–2 500 Kč

2

Malé překročení rychlosti – v obci do 5 km/h nebo mimo obec do 10 km/h

do 1 000 Kč

1 500–2 500 Kč

0

Alkohol a návykové látky

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Řízení pod vlivem alkoholu (do 0.3 promile)

2 500–20 000 Kč

0

Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky)

25 000–50 000 Kč

7

Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové látky)

Odnětí svobody do 3 let a peněžitý trest

7

Odmítnutí testu na alkohol / návykové látky

25 000–50 000 Kč

7

Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0.3 promile)

25 000–50 000 Kč

7

Technický stav a doklady

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Řízení po zadržení řidičského průkazu na místě

5 000–10 000 Kč

7

Technicky nezpůsobilé vozidlo

5 000–10 000 Kč

5

Řízení bez řidičského oprávnění

25 000–50 000 Kč

4

Nepoužití autosedačky pro díte

do 2 000 Kč

1 500–2 500 Kč

4

Řízení bez profesního průkazu

5 000–10 000 Kč

3

Vozidlo se zakrytou, upravenou nebo nečitelnou SPZ

5 000–10 000 Kč

3

Řízení bez posudku o zdravotní způsobilosti

5 000–10 000 Kč

0

Řízení s řidičským průkazem EU a pozbytím práva k řízení na území ČR

25 000–50 000 Kč

0

Svěření řízení neznámé osobě

5 000–10 000 Kč

0

Řízení bez dokladu nebo záznamu o provozu vozidla

do 5 000 Kč

do 10 000 Kč

0

Nepředložení záznamu o době řízení a bezpečnostních přestávkách

do 5 000 Kč

do 10 000 Kč

0

Přestupky během jízdy

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Nedovolené předjíždění

5 000–10 000 Kč

7

Couvání, otáčení nebo jízda v protisměru na dálnici

5 000–10 000 Kč

7

Nehoda s usmrcením nebo těžkou újmou na zdraví

Odnětí svobody až na 10 roku

7

Nezastavení po nehodě

2 500–5 000 Kč

7

Ujetí od dopravní nehody

do 1 000 Kč

2 500–5 000 Kč

7

Ohrožení při předjíždění z pruhu do pruhu

Odnětí svobody na 2 roky

7

Jízda bez bezpečnostních pásů

do 2 000 Kč

1 500–2 500 Kč

3

Řízení s telefonem v ruce

do 1 000 Kč

1 500–2 500 Kč

3

Zavinění nehody s ublížením na zdraví

do 1 000 Kč

25 000–50 000 Kč

2

Neohlášení dopravní nehody

do 1 000 Kč

2 500–5 000 Kč

0

Neposkytnuti údajů ostatním účastníkům dopravní nehody

do 1 000 Kč

2 500–5 000 Kč

0

Použití antiradaru

do 1 000 Kč

5 000–10 000 Kč

0

Ostatní přestupky

Přestupek

Bloková pokuta

Správní řízení

Body

Nedodržení bezpečnostních přestávek

do 5 000 Kč

do 10 000 Kč

4

Neoznačení překážky způsobené řidičem

do 2 000 Kč

1 500–2 500 Kč

2

Nedovolená jízda nákladního automobilu

do 2 500 Kč

2 500–5 000 Kč

0

Jiné porušení povinností (např. zákaz zastavení nebo stání)

do 2 000 Kč

1 500–2 500 Kč

0

Legislativa k bodovému systému

Bodový systém a s ním související oblasti upravují následující zákony:

 • zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu
  • bodové hodnocení
  • řidičské průkazy (udělování, pozbývání, podmínky vrácení)
  • seznam přestupků (§125c)
 • zákon č. 247/2000 Sb. o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motor. vozidel
  • přezkoušení
  • střediska bezpečné jízdy
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
  • proces, podle něhož běží řízení o námitkách
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
  • proces pro projednávání přestupků

Shrnutí

Bodový systém se vztahuje pouze na řidiče motorových vozidel na území České republiky.

Další informace:

 • body jsou stanoveny pevně v příloze zákona (zákon č. 361/2000 Sb. o silničním provozu)
 • body uděluje úřad příslušné obce s rozšířenou působností
 • stav 0 bodů je dobře, 12 bodů je špatně
 • za bodovaný přestupek se přičítá od 2 do 7 bodů
 • body je možné odečítat – 4 body se odečtou automaticky po roce ježdění bez bodovaného přestupku a 3 body je možné za určitých okolností odečíst úspěšným absolvováním Školení bezpečné jízdy
 • aktuální bodový stav řidiče se dá zjistit na Czech POINtu, na obecním úřadě nebo on-line
 • při dosažení 12 bodů – ztráta řidičského oprávnění na jeden rok
 • proti výzvě k odevzdání řidičského průkazu je možné se podat námitku
 • vrácení řidičského průkazu – řidič musí po roce od pozbytí řidičského oprávnění absolvovat přezkoušení z odborné způsobilosti (autoškola, lékařská prohlídka a dopravně psychologické vyšetření)

Ministerstvo dopravy na svých oficiálních stránkách uvádí statistiky bodovaných přestupků a trestných činů.

Bodovaný systém ve statistikách

Centrální registr řidičů za rok 2022 ukázal dlouhodobý trend v porušování pravidel silničního provozu. Třetina řidičů překročila rychlost v obci do 20 km/h, 10 procent jich překročilo rychlost o více než 20 km/h.

16 procent řidičů drželo telefon v ruce za jízdy a skoro 15 procent jich nemělo připoutaný pás nebo na motorce neměli přilbu.

Tato a další přestupky, celkem jich bylo 10, tvoří 90 procent přestupků, které jsou evidovány v bodovém systému.

V roce 2022 bylo celkem evidováno 379 403 přestupků a trestných činů. Z toho tvořily něco přes 20 procent ženy. Nejvíce bodovaných řidičů jezdilo v Moravskoslezském kraji, na druhém místě byl kraj Středočeský a nejméně bodovaní byli v Karlovarském kraji.

Jízda pod vlivem návykové látky byla zapsána 22 409x, z toho 7 073 řidičů odmítlo test. 1 536 řidičů, kteří byli pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, způsobili dopravní nehodu s ublížením na zdraví nebo způsobili větší škodu na cizím majetku.

Přehled nejčastěji evidovaných jednání zařazených do bodového systému

Přes 61 % evidovaných bodovaných jednání tvoří:

 • překročení rychlosti v obci o méně než 20 km/h (ale více než 5 km/h)
 • používání mobilního telefonu
 • nepřipoutání bezpečnostním pásem nebo neužívání ochranné přilby

Pokud se řidiči vyvarují deseti nejčastěji evidovaných jednání, nedopustí se 89,54 % případů evidence bodů.

Evidence jednotlivě ohodnocených přestupků a trestných činů v roce 2022 podle krajů

Navrhované změny zákona o silničním provozu, které mění bodový systém, vycházejí i ze statistik nejčastějších přestupků a trestných činů za volantem. Nový bodový systém by měl zpřísnit postih nejzávažnějších přestupků.

Na 25 000 Kč se zvyšuje pokuta za jízdu pod vlivem alkoholu nebo jiné návykové látky, zákaz řízení se prodlužuje z 12 na 18 měsíců.

Za odmítnutí podrobení se testu na alkohol a jiné návykové látky řidič dostane až 75 000 Kč pokutu a zákaz řízení na dobu 36 měsíců.

Za překročení nejvyšší dovolené rychlosti a držení telefonu se také zpřísňují postihy, protože to jsou nejčastější přestupky. Za méně závažné přestupky jako jsou zapomenuté doklady, nerozsvícená světla nebo špatné parkování se horní hranice pokuty snižuje.