Co dělat v případě havárie v zahraničí?

Cestování do zahraničí je vzrušujícím dobrodružstvím, plným nových zážitků a nezapomenutelných zkušeností. Bohužel může dojít i k neočekávaným situacím, jako jsou nehody či nemoci. Je proto důležité být připraven na případné nepříjemnosti a vědět, jak správně reagovat, aby se minimalizoval stres a zajistila se co nejrychlejší pomoc.

I při drobné havárii v zahraničí je první a nejdůležitější rada zachovat klid. Všechny tradiční evropské destinace, kam obvykle jezdí turisti autem na dovolenou, se nachází v civilizovaných státech a proces „řešení“ dopravní nehody je zde velmi podobný jako v České republice. Takže co dělat?

Prvním krokem při jakékoli havárii je udržet klid a zachovat si přehled o situaci. Než začne dotyčný jednat, měl by se snažit co nejlépe zhodnotit rozsah problému a zjistit, zda je nezbytné zavolat na místní tísňovou linku. Místní číslo pro tísňové volání se může lišit v závislosti na zemi.

Zabezpečit auto

Tato rada je samozřejmě univerzální. V závislosti na závažnosti nehody zabezpečit auto a všechny cestující. Obléknout všem reflexní vesty a na dálnici všechny osoby z auta vyhnat za svodidla. Umístit také výstražný trojúhelník, případně zapnout blikače.

Pokud byl někdo zraněný, poskytnout první pomoc a volat místní záchrannou službu.

Volat svou asistenční službu

Jakmile to okolnosti dovolí, volat ihned asistenční službu své pojišťovny. Její zaměstnanci jsou na řešení podobných krizových událostí školeni a poradí, co dělat dál. Asistenční služby v zahraničí je nutné mít sjednány s pojišťovnou. Ne každé povinné ručení či havarijní pojištění asistenci v zahraničí obsahuje.

Před cestou se o tom samozřejmě informovat a sjednat si případné připojištění. Telefonní číslo na asistenční službu najde každý řidič na zelené kartě.

Nezapomenout informovat své blízké doma o situaci a svém stavu. Pokud má člověk i cestovní pojištění, informovat také svou pojišťovnu o havárii. Před odjezdem na cestu se vždy ujistit, že cestovní pojištění je platné, které pokryje léčebné náklady a případné další nepříjemnosti.

Informovat místní policii

Pokud je situace vážná a vyžaduje zásah místních úřadů, je důležité co nejdříve kontaktovat místní policii, hasiče nebo záchrannou službu. Pokud je člověk v cizině, může mu také pomoci zastupitelský úřad jeho země.

Mít u sebe vždy informace o kontaktu na zastupitelský úřad a znalost základního jazyka, aby se mohlo efektivně dorozumět.

Přivolání či nepřivolání policie se vždy řídí legislativou země, ve které k dopravní nehodě došlo. Pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepsat pouze v tom případě, že se zcela souhlasí s jeho zněním.

V opačném případě do něj uvést své vlastní vyjádření o nehodě. I v zahraničí psát česky, v případě výslechu je samozřejmě právo na tlumočníka.

Zajistit si lékařskou pomoc

V případě zranění nebo nemoci je důležité zajistit si lékařskou pomoc co nejdříve. Místní zdravotní péče může být odlišná od té, na kterou je člověk zvyklý, proto by se měl snažit co nejvíce spolupracovat s místními lékaři a zdravotníky.

Pokud má dotyčný cestovní pojištění, měl by kontaktovat jejich asistenční linku, aby mu pomohli s organizací lékařské péče a případným přesunem do nemocnice.

Vytvořit záznam o nehodě

Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je nezbytné s dalšími účastníky nehody sepsat společný záznam o nehodě – tzv. Euro protokol. Ten obsahuje hlavně údaje o místu a času dopravní nehody, o jejích účastnících a vozidlech. Zaznamenává se také příčina, průběh a následky nehody.

Dá se k tomu využít „Záznam o dopravní nehodě“ (který již určitě každý vozí s sebou ve vozidle) a oba účastníci ho po řádném vyplnění a prostudování podepíší. Vzhled dokumentu je stejný ve všech evropských jazykových mutacích.

Před odjezdem je potřeba si udělat kopie důležitých dokumentů, jako jsou pasy, cestovní pojištění, a platební karty. Uchovávat tyto kopie odděleně od originálů a mít je vždy k dispozici. Dále si zapsat důležité kontakty, jako jsou čísla na místní tísňovou linku, zastupitelský úřad, a asistenční linku pojišťovny.

V případě havárie v zahraničí je klíčové zachovat klid a postupovat podle uvedených rad. S vhodnou přípravou a rychlým a efektivním jednáním se může minimalizovat stres a zajistit nezbytná pomoc. I když se může jednat o nepříjemnou situaci, zážitky z cestování zůstanou nadále cennými vzpomínkami na dobrodružství v cizině.

Na co dát pozor?

Po nehodě si dát pozor na různé „lovce nehod“, kteří se po celé Evropě objevují. Firmy, které nejsou smluvními asistenčními službami pojišťovny majitele auta, rezolutně odmítat. Jejich služby se totiž prodraží. Vždy se proto spolehnout na asistenci pojišťovny a její pokyny.