Co dělat v případě havárie v zahraničí?

Nikdo si to samozřejmě nepřejme, ale stát se to může – autohavárie na cestě na dovolenou. Co dělat a komu zavolat při havárii v zahraničí? A co v této souvislosti před cestou nepodcenit?

I při drobné havárii v zahraničí je první a nejdůležitější rada zachovat klid. Všechny tradiční evropské destinace, kam obvykle jezdíme autem na dovolenou, se nachází v civilizovaných státech a proces „řešení“ dopravní nehody je zde velmi podobný jako u nás. Takže co dělat?

Zabezpečte auto

Tato rada je samozřejmě univerzální. V závislosti na závažnosti nehody zabezpečte auto a všechny cestující. Oblékněte všem reflexní vesty a na dálnici všechny osoby z auta vyžeňte za svodidla. Umístěte také výstražný trojúhelník, případně zapněte blikače. Pokud byl někdo zraněný, poskytněte první pomoc a volejte místní záchrannou službu.

Volejte svou asistenční službu

Jakmile to okolnosti dovolí, volejte ihned asistenční službu své pojišťovny. Její zaměstnanci jsou na řešení podobných krizových událostí školeni a poradí vám, co dělat dál. Asistenční služby v zahraničí je ale nutné mít sjednány s pojišťovnou. Ne každé povinné ručení či havarijní pojištění asistenci v zahraničí obsahuje. Před cestou se o tom samozřejmě informujte a sjednejte si případné připojištění. Telefonní číslo na asistenční službu najdete na zelené kartě.

Informujte místní policii

V případech stanovených zákonem dané země oznamte nehodu policii. Přivolání či nepřivolání policie se vždy řídí legislativou země, ve které k dopravní nehodě došlo. Pokud bude k dopravní nehodě přivolána policie, policejní protokol podepište pouze v tom případě, že zcela souhlasíte s jeho zněním. V opačném případě do něj uveďte své vlastní vyjádření o nehodě. I v zahraničí pište česky, v případě výslechu máte samozřejmě právo na tlumočníka.

Vytvořte záznam o nehodě

Pokud nebude k dopravní nehodě přivolána policie, je nezbytné s dalšími účastníky nehody sepsat společný záznam o nehodě – tzv. Euro protokol. Ten obsahuje hlavně údaje o místu a času dopravní nehody, o jejích účastnících a vozidlech. Zaznamenává se také příčina, průběh a následky nehody. Využijte k tomu „Záznam o dopravní nehodě“ (který již určitě vozíte s sebou ve vozidle) a oba účastníci ho po řádném vyplnění a prostudování podepíší. Vzhled dokumentu je stejný ve všech evropských jazykových mutacích.

Na co dát pozor?

Po nehodě si dejte pozor na různé „lovce nehod“, kteří se po celé Evropě objevují. Firmy, které nejsou smluvními asistenčními službami vaší pojišťovny, rezolutně odmítněte. Jejich služby se totiž prodraží. Vždy se proto spolehněte na asistenci vaší pojišťovny a její pokyny.