Co dělat se zaplaveným vozidlem

Do Čech opět přišla velká voda a stovkám řidičům vytopila auta. Takto poškozené vozidlo s největší pravděpodobností už nebude dosahovat takových kvalit jako předtím a opravy se mohou vyšplhat až do desítek tisíc korun. Poradíme Vám, jak v takovém případě postupovat.

V první řadě je důležitá prevence. Auta jsou, co se týče vodního živlu, nejzranitelnější od podvozku. Snažte se proto vyvarovat přejezdům přes zatopené silnice nebo hlubokou vodu. Většina aut zvládne bez úhony průjezd vodou, která dosahuje do výše prahu vozidla. V případě, že hladina vody tento bod přesahuje, hrozí vážné poškození vozidla.

V případě, že už se musíte s vozidlem brodit, jeďte co nejpomaleji. Při vyšších rychlostech se totiž tvoří před vozidlem vlna, která může zatéct do motoru. Jestliže už do brodu jednou vjedete, nezastavujte ani necouvejte, pokud to situace dovolí.

Vše nafoťte

Pokud už Vám voda poškodila auto, doporučujeme v prvé řadě pořídit důkladnou fotodokumentaci. Fotky můžete pořídit klidně i na mobilní telefon, pokud nemáte zrovna po ruce fotoaparát. A stejně jako u každé pojistné události platí, že čím více fotografií pořídíte, tím pro lépe Vás. Snažte se nafotit nejen interiér a exteriér vozidla, ale také okolí a případné objekty, které vozidlo při povodni poškodily.

Vaše fotodokumentace Vám poté usnadní jednání s pojišťovnou. Je třeba připomenout, že poškození auta živelnou pohromou, potažmo tedy i povodní, nekryje povinné ručení, ale pouze havarijní pojištění.

Auto nechte důkladně vysušit

Pokud již máte hotové fotografie pro pojišťovnu, auto bez prodlení vysušte. Při vysoušení vozidla se doporučuje následující postup. Nejprve odpojte akumulátor. Poté vůz odstavte na suché místo a nechejte odvětrávat. Čalounění a ostatní savé komponenty vozidla rovnu vyhoďte. Nejenže budou zanesené kalem a špínou, ale zároveň jim hrozí také biologické nebo chemické znečištění z náplavy.

V žádném případě vozidlo nestartujte ani nezapínejte jakoukoliv elektrotechniku do té doby, dokud vozidlo není zcela vysušeno. Mohlo by totiž dojít ke zkratu, což by vedlo k výraznému navýšení škody. Totéž platí i o ostatních předmětech využívajících ke svému chodu elektřinu, které byly zrovna ve vozidle (např. mobil).

Vozidlo pojistěte

Jak již bylo v článku předesláno, na poškození vozidla živelnou pohromou se povinné ručení nevztahuje, a je tedy nutné mít vyřízené pojištění havarijní. Navíc není nutné sjednávat kompletní havarijní pojištění, které pokryje všechna pojistná rizika. Vozidlo můžete pojistit jen částečně. Prostě vyberete ta pojištění, které podle Vás mohou nastat nejpravděpodobněji, a pouze za ty budete platit. Díky částečnému havarijnímu pojištění tak získáte nižší cenu.