Povinné ručení Opava

Povinné ručení je zákonné pojištění, jehož hlavním účelem je ochrana řidičů a všech účastníků silničního provozu. Díky povinnému ručení jsou majitelé vozidel chráněni před finančními důsledky škod, které způsobí provozem svého vozidla.

Při každé dopravní nehodě vzniká škoda. A zpravidla ne zrovna zanedbatelná. Proto je důležité mít své vozidlo řádně pojištěné.

Ke krytí škod na vlastním vlastním automobilu slouží havarijní pojištění. V případě zavinění nehody druhou osobou je škoda hrazena z povinného ručení viníka.

Co je povinné ručení?

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla většina lidí zná jako povinné ručení. Jedná se o zákonné pojištění vozidla. To znamená, že ho musí mít každé vozidlo, které chce jezdit na veřejných komunikacích.

A pozor, vozidlo ho musí mít i tehdy, pokud chce na komunikacích „jenom“ stát. Pokud ho někdo sjednané nemá, může dostat pokutu až 40 tisíc korun.

Z povinného ručení jsou poškozeným osobám uhrazené škody na zdraví či životě a také majetkové škody na vozidle nebo dalších věcech.

Co kryje povinné ručení?

Ať už se jedná o povinné ručení Opava, nebo povinné ručení Brno, pojištěný má vždy právo, aby za něj pojišťovna zaplatila poškozenému následující:

  • způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • ušlý zisk,
  • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pojišťovna zaplatí skutečně vzniklou škodu, avšak pouze do výše limitu sjednaného ve smlouvě. Limit je daný zákonem. V případech ublížení na zdraví nebo usmrcení je limit stanoven na částku 35 mil. Kč, a to na každého poškozeného.

Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je stanoven na 35 mil. Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Nejlevnější povinné ručení Opava

Povinné ručení za poslední dva roky zdražilo, a to až o desítky procent. Hlavním důvodem byla změna pravidel ve vyplácení odškodného, rostoucí náklady pojišťoven a také rostoucí náklady oprav vozidel.

Jelikož se nabídky od různých pojišťoven značně liší, vyplatí se před podepsáním smlouvy porovnat si více nabídek. Porovnání je možné provést online, stejně jako celý proces sjednání pojištění.

Ať už někdo hledá povinné ručení Opava, nebo povinné ručení Zlín, nemusí obcházet pojišťovny a složitě vybírat. Stačí použít online srovnání povinného ručení. Po zadání základních parametrů o vozidle a majiteli systém vygeneruje nabídku všech pojišťoven.

Ta je řazena podle cen a taky služeb, které pojištění obsahuje. Koho některá z nabídek osloví, může pojištění rovnou sjednat. Za online sjednání povinného ručení pojišťovny většinou nabízejí slevy. Ušetří se tak čas i peníze.

Cena povinného ručení Opava

Cena povinného ručení Opava závisí na několika faktorech. Prvním faktorem je typ vozidla. Čím dražší a výkonnější je auto, tím bude cena povinného ručení vyšší.

Také bydliště má vliv na cenu povinného ručení. Kdo žije ve větších městech, bude platit vyšší cenu pojistného. Pokud má tedy někdo trvalé bydliště v Opavě, bude platit více než ten, kdo bydlí na vesnici.

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu povinného ručení, je věk řidiče. Lidé mladší 25 let nebo naopak senioři jsou pro pojišťovnu rizikovější. Budou mít proto dražší povinné ručení.

Zkušenosti řidiče a časté dopravní nehody jsou dalšími faktory, které se budou brát v úvahu. Pokud se řidič dopustí několika nehod během krátké doby, pojišťovna mu může zvýšit cenu pojistného.

Pár slov o Opavě

Severomoravské město Opava leží u hranic s Polskem na březích stejnojmenné řeky. Městem a jeho okolím prochází hustá síť turistických a cyklistických stezek (např. Prajzská cesta, Jantarová stezka či Slezská magistrála).

V Opavě se nachází Slezská univerzita. Mezi významné historické památky patří zejména novorenesanční radnice, divadlo, dominikánský klášter či barokní domy na náměstí.