Povinné ručení Jihlava

Česká republika se řadí mezi státy, ve kterých je pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovými vozidly povinné ze zákona. Detailně se povinným ručením zabývá zákon č. 168/1999 Sb. Jak toto pojištění sjednat?

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovými vozidly neboli povinné ručení kryje škody na zdraví, životě či majetku, které pojištěný způsobí při provozování svého vozidla dalším osobám.

V případě, že by vlastník vozidla pojištění sjednané neměl, musel by škodu uhradit z vlastních zdrojů a navíc by zaplatil pokutu až 40 tisíc korun.

Co kryje povinné ručení?

Proč je tak důležité a navíc povinné mít povinné ručení? Povinné ručení se vztahuje na škody, které vlastník motorového vozidla způsobí jeho provozem na zdraví, životě či majetku třetích osob. Na základě povinného ručení pojišťovna tyto škody zaplatí.

Pokud tedy někdo nabourá a způsobí jinému škodu, má právo, aby za něj pojišťovna tuto škodu zaplatila, a to v následujícím rozsahu:

 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • ušlý zisk,
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou,
 • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Pojišťovna tak zaplatí za pojištěného všechny škody, které svým jednáním způsobil. Zákonem č. 168/1999 Sb. je daný limit pojistného plnění, který musí pojišťovna zaplatit. Jedná se o nejvyšší hranici pojistného plnění při jedné škodné události.

Limit pojistného plnění ze zákona je při ublížení na zdraví nebo usmrcení stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Povinné ručení online a za 5 minut

Kvůli povinnému ručení již nikdo nemusí chodit osobně na pojišťovnu. Stačí si sednout doma k počítači a připojit se na internet. Na webových stránkách si snadno porovná více nabídek od různých českých pojišťoven.

Pokud zájemce některá z nich zaujme, stačí kliknout na “objednat” a po zaplacení pojistného je vozidlo pojištěné. Veškeré doklady přijdou zájemci emailem.

Ke sjednání pojistné smlouvy o povinném ručení jsou potřeba identifikační údaje pojistníka a velký technický průkaz. Po sjednání pojištění a zaplacení pojistného zašle pojišťovna kromě pojistné smlouvy také zelenou kartu, která je platná v ČR i v zahraničí.

Výčet států, kde povinné ručení platí, je uveden vždy na zadní straně zelené karty. Spolu s pojistnou smlouvou a zelenou kartou obdrží motorista i všeobecné pojistné podmínky, předtištěný formulář záznamu o nehodě a formulář hlášení pojistné události.

Ceny povinného ručení Jihlava

Každého motoristu z Jihlavy a jejího okolí jistě zajímá, jaká je cena povinného ručení. Bohužel na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože na cenu povinného ručení má vliv mnoho faktorů.

Cenu povinného ručení ovlivňují následující faktory:

 • věk pojistníka
 • adresa pojistníka a jeho trvalé bydliště
 • výkon motoru vozidla
 • objem motoru vozidla
 • typ vozidla
 • stáří a stav vozidla
 • délka období beze škod

Ohledně cen povinného ručení platí, že mladší řidiči do 25 let a naopak senioři bývají rizikovější. To znamená, že častěji způsobují dopravní nehody, proto mají dražší povinné ručení. Více si připlatí i řidiči z větších měst, protože je zde větší riziko dopravních nehod.

Například tedy povinné ručení Praha bude dražší než povinné ručení Benešov.

Pár slov o Jihlavě

Město Jihlava leží na pomezí Čech a Moravy. Jihlava vznikla ve 12. století a největší slávy dosáhla díky těžbě stříbrné rudy. Po vytěžení ložisek význam města rychle poklesl.

V Jihlavě se nachází řada historických památek, z nichž nejvýznamnější jsou minoritský klášter, gotická radnice, katakomby či renesanční a gotické domy na náměstí.