Povinné ručení Praha

Ať už motorista žije v Praze nebo Ostravě, musí mít sjednané povinné ručení. K čemu slouží a kde sjednat povinné ručení Praha?

V rámci pojištění vozidel se rozlišuje pojištění dobrovolné (havarijní pojištění) a pojištění zákonné (povinné ručení). Zda si majitel uzavře havarijní pojištění, záleží čistě na jeho úvaze. Povinné ručení však musí mít uzavřené každý vlastník provozovaného vozidla na území ČR.

Pokud není povinné ručení sjednané, hrozí majiteli pokuta až 40 tisíc korun a vyřazení vozidla z registru. Především však v případě zavinění dopravní nehody musí počítat s tím, že veškerou škodu bude platit sám z vlastních zdrojů.

Nejlevnější povinné ručení Praha

Praha je největším českým městem, a tak jsou zde pobočky všech českých pojišťoven. Není však třeba je obcházet osobně, aby se člověk dozvěděl, která z nich nabízí nejlevnější povinné ručení.

Stačí použít online srovnávače povinného ručení. Do online srovnávače povinného ručení musí zájemce zadat tyto údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • způsob užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
  • motorizace
  • značka
  • modelová řada

Kdo chce získat přesnou cenu povinného ručení, vyplní dále rok výroby vozidla, věkbydliště a délku bezeškodního období (systém bonus/malus). To všechno jsou faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení.

Po vyplnění formuláře se objeví porovnání povinného ručení od všech pojišťoven, ať už mají sídlo v Praze nebo jiném městě. Pak už stačí vybrat nejvýhodnější povinné ručení a rovnou ho online sjednat.

Uzavření povinného ručení online zabere pouze pár minut času a člověk ještě ušetří.

Co kryje povinné ručení

Účelem povinného ručení je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou při dopravní nehodě jinému účastníkovi silničního provozu.

Každý pojištěný, který způsobí havárii, má tedy právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil. Z povinného ručení zaplatí pojišťovna za viníka dopravní nehody následující:

  • újmu na zdraví,
  • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
  • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení zaplatit. Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Škodu vzniklou na vlastním vozidle musí viník platit z havarijního pojištění. Pokud ho sjednané nemá, platí ji z vlastní kapsy.

Cena povinného ručení Praha

Cena povinného ručení zajímá každého motoristu v Praze. Bohužel není jednoduché říci, jaká je cena povinného ručení. Závisí totiž na několika faktorech.

V první řadě se cena povinného ručení vždy odvíjí od typu vozidla, které se pojišťuje. Dražší vozidla obecně mají pojištění dražší. Také typ motoru a jeho výkon se podílí na konečné ceně povinné ručení.

Dalšími faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení v Praze, je věková skupina majitelů. Senioři a naopak řidiči mladší 25 let jsou často považováni za rizikovější, proto mají povinné ručení dražší.

Také místo, kde motorista žije, hraje roli. Menší města mají nižší pojistné, větší města naopak dražší, protože v nich hrozí riziko častějších nehod. Takže Pražané musejí počítat s tím, že nebudou mít nejlevnější povinné ručení.

Konečně i historie řízení významně ovlivňuje cenu povinného ručení. Kdo častěji bourá, platí vyšší pojistné. Naopak v podobě bonusů odměňuje pojišťovna ty, kteří nebourají.

Pár slov o Praze

Praha je hlavním městem České republiky a nachází se v jejím středu na obou březích řeky Vltavy. Jako hlavní město je Praha politickým, ekonomickým i kulturním centrem naší země a také zde žije nejvíce obyvatel (1,2 milionu).

Zároveň je zde velmi čilý turistický ruch a každoročně do Prahy míří tisíce zahraničních turistů. Mezi nejvýznamnější turistická místa patří Pražský hrad, Staré Město, Hradčany, Malá Strana a Vyšehrad.