České domácnosti nadprůměrným uživatelem havarijního pojištění

Havarijní pojištění společně se zákonným povinným ručení tvoří komplexní pojištění vozidla. Patří však mezi dobrovolná pojištění, co je patrné na míře jeho používání. Čeští řidiči patří v porovnání s ostatními evropskými zeměmi k těm zodpovědnějším zemím. Havarijní pojištění zde má uzavřené 14 procent domácností, což je oproti evropskému průměru nadprůměrné číslo.

GfK je společnost, která více než 15 let monitoruje český i celoevropský trh bankovních a pojišťovacích služeb. Jejím nejnovějším počinem je průzkum v oblasti pojištění vozidel v zemích CEE – tedy v České republice, Slovensku, Polsku, Slovinsku, Chorvatsku, Srbsku, Ukrajině a Bulharsku.

Největšími uživateli havarijního pojištění jsou Slovinci, nejmenšími Srbové

Z výsledků průzkumu vyšlo najevo, že české domácnosti patří k nadprůměrným uživatelům havarijního pojištění. Průměrně jej má uzavřeno 7 procent evropských domácností, které vlastní nejméně jedno motorové vozidlo. V České republice však má havarijní pojištění sjednáno dokonce 14 procent všech domácností. Lehce pod 10 procenty se nachází Slováci a Bulhaři. U ostatních uvedených zemí se toto číslo pohybuje výrazně pod 10 procenty.

Evropskému, potažmo i českému průměru, se vymykají Slovinci a Srbové. Srbové jsou zcela určitě největšími uživateli havarijního pojištění v Evropě. Sjednané jej má dokonce 40 procent domácností! Naopak Srbové tento typ pojištění nevyužívají téměř vůbec. Uzavřené jej má pouze jedno procent domácností.

Havarijní pojištění mají zpravidla uzavřené osoby mezi 40 a 59 rokem. Lidé mladší 30 let mají havarijní pojištění sjednané pouze u jednoho z deseti případů.

Povinné ručení odráží koupě schopnost vozidla

Povinné ručení spadá do oblasti povinně smluvního pojištění, a proto je situace oproti havarijnímu pojištění výrazně odlišná. Vzhledem k tomu, že povinné ručení je ze zákona povinné pro všechny vlastníky motorových vozidel, lze říci, že je spíše odrazem koupě schopnosti obyvatelstva než jeho postojem k pojištění jako takovému.

Výsledky průzkumu uvádí, že povinné ručení má uzavřené téměř každá druhá evropská domácnost (47 procent). Velmi dobře si vede Česká republika, Slovensko a Chorvatsko. Povinné ručení využívá více než 60 procent domácností, přičemž se jedná především o osoby mezi 25 a 59 rokem. Následuje Polsko (47 procent), Bulharsko (44 procent) a Srbsko (38 procent). Nejhůře je na tom Ukrajina, kde má povinné ručení uzavřeno pouze 12 procent domácností.

Infobox: O společnosti GfK

Společnost GfK monitoruje český a evropský trh bankovních a pojišťovacích služeb prostřednictvím studií FMDS (Financial Market Data Services) a IMDS (Insurance Market Data Services). Díky jim prováděným průzkumům je možné učinit řadu užitečných mezinárodních srovnání ve zmíněných oblastech. Každý průzkum je přitom prováděn na minimálním vzorku 1000 respondentů metodou osobního pohovoru na reprezentativním vzorku populace ve věku od 15 do 79 let.

TIP: Chcete znát všechny novinky z oblasti havarijního pojištění i povinného ručení? Sledujte ePojistka.cz a nic vám neunikne!