Podpora z povinného ručení pro dobrovolné hasiče

Jedním z důvodu zdražování povinného ručení v uplynulých letech bylo založení tzv. Fondu zábrany škod. Pojišťovny jsou do tohoto fondu povinné přispívat 3 procenty z přijatého pojistného každý rok. Vláda nyní plánuje založení podobného fondu také pro dobrovolné hasiče.

Fond zábrany škod byl zřízen novelou zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (povinné ručení). Do fondu spravovaného Českou kanceláří pojistitelů pravidelně přispívají všechny české pojišťovny částkou 3 procenta z celkového zaplaceného pojistného. Získané finanční prostředky jsou poté rozdělovány mezi složky integrovaného záchranného systému, kam patří profesionální hasiči, záchranářské složky a další subjekty podílející se na realizaci projektů, které vedou k vyšší bezpečnosti na českých silnicích.

Fond zábrany škod je konkrétně používán na:

  • pořízení techniky nebo věcných prostředků, které jsou nutné pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a ostatních složek IZS
  • úpravu technologií a provoz operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům
  • realizaci projektů zaměřujícím se na vyšší bezpečnost silničního provozu
  • realizaci programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel

Vláda usiluje o založení fondu pro dobrovolné hasiče

Do současného fondu však nejsou zařazeni dobrovolní hasiči. Celkem se jedná zhruba o 350 000 dospělých osob a mládeže, kteří dobrovolně a tedy zcela zdarma pomáhají při požárech, živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je ohrožený majetek, zdraví a mnohdy i lidský život. Vláda nyní připravuje nový fond, který by pokryl investiční potřeby také dobrovolných hasičů.

„Připravuje se dotační program, který by měl podpořit investice do techniky, hasičských zbrojnic, na němž by se podílel nejen státní rozpočet, ale i rozpočty krajů a obcí,“ uvedl český premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). „Chtěli bychom tím vykrýt některá bílá místa, která vznikají při čerpání evropských peněz,“ potvrdil jeho slova také ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD).

Do nově založeného fondu by v příštím roce mělo údajně putovat 200 milionů korun od státu. Jednotlivé kraje by měly přispět 150 miliony korun a obce 50 miliony korun. O následném rozdělení peněz by rozhodovala nejen vláda, ale také zástupci krajů, obcí a samozřejmě i Sdružení dobrovolných hasičů. „Hlavním důvodem je jasné dlouhodobé nastavení financování. To znamená ne každý rok s čepicí v ruce, ale jasný výhled, který bude fungovat spolu s fondy, které tady jsou, například s fondem zábrany škod,“ doplnil Milan Chovanec.

Vláda chce podporovat hasiče na nemocenské i výchovu hasičské mládeže

V rámci připravovaných změn se vláda zabývá také dalšími otázkami. Jednou z nich je problematika nemocenské, kterou dobrovolní hasiči dostávají v případě nemoci či úrazu v důsledku zásahu. Plnou nemocenskou nyní dostávají pouze profesionální hasiči a vláda by ráda tuto možnost zavedla také pro dobrovolníky.

Dobrovolní hasiči by rovněž měli získat zvýhodnění u zaměstnavatelů v podobě daňových úlev či jiné formy podpory. Změny by se měly týkat vyšší podpory hasičského sportu a práce s dětmi a mládeží, která nyní v žádném případě neodpovídá skutečnosti. Náklady jsou výrazně vyšší, než činí současná podpora. Vláda to chce změnit.