Ceny povinného ručení se liší i o tisíce korun

Za poslední roky zdražilo povinné ručení o desítky procent. Příčinami zdražování byly legislativní změny v souvislosti s novým občanským zákoníkem, pandemie covid, zrušení garančního příspěvku nepojištěných řidičů a v neposlední řadě zavedení příspěvku pro záchranné složky.

Až do konce roku 2013 patřilo povinné ručení spíše k levnějším typům pojištění. Příčinou byla vysoká konkurence mezi jednotlivými pojišťovnami, které se snažily vzájemně přetahovat klienty.

Na počátku roku 2014 však vstoupil v platnost nový občanský zákoník, který upravil pravidla vyplácení odškodného, zavedl paušální úhradu výjezdu hasičům k dopravním nehodám a zavedl odvod do Fondu zábrany škod ve výši 3 procent. V důsledku zvýšení nákladů pojišťovny přistoupily k první vlně zdražování povinného ručení.

Rok 2015 také začal novinkou v oblasti povinného ručení. Bylo jím zrušení placení příspěvku nepojištěných řidičů do Garančního fondu, z něhož jsou hrazené škody způsobené právě nepojištěnými vozidly.

Ty musí nyní nahradit pojišťovny z vlastních zdrojů, což se projeví dalším zvýšením jejich nákladů, které opět promítnou do vyššího pojistného.

Co je povinné ručení

Povinné ručení je forma zákonného pojištění motorových vozidel, které musí mít každý majitel vozidla v mnoha zemích, včetně České republiky, kde je tato povinnost stanovena zákonem.

Hlavním účelem povinného ručení je poskytnout ochranu poškozeným osobám, vozidlům a majetku, které byly zraněny nebo poškozeny v důsledku nehody zaviněné vozidlem majitele. Povinné ručení (například pro motocykly) kryje náklady na náhrady škod, které majitel vozidla způsobil jiným osobám nebo majetku.

Pokud majitel vozidla způsobí nehodu, bude jeho pojišťovna hradit náklady na léčbu zraněných osob, opravu poškozených vozidel a majetku a případné náhrady za nemajetkovou újmu, jako jsou trvalé následky úrazu nebo smrt.

Důležité je také zmínit, že povinné ručení nepokrývá škody na vozidle majitele, toto pojištění zajišťuje pouze ochranu proti nárokům třetích stran.

Cena povinného ručení se může lišit podle různých faktorů. Přestože je povinné ručení povinné, může si klient vybrat mezi různými pojišťovnami a jejich nabídkami, aby získal co nejlepší pokrytí za rozumnou cenu.

Vztahuje se na následující situace:

 • škoda na zdraví nebo životě
 • majetková škoda
 • škoda, mající povahu ušlého zisku
 • náklady na právní zastoupení při uplatňování nároků z povinného ručení, v případě prodlení pojistitele nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou

Povinné ručení se naopak nevztahuje na několik specifických situací a škod, které majitelé vozidel musí řešit jinými způsoby nebo pomocí dalších druhů pojištění.

Některé z těchto případů jsou:

 • Škody na vlastním vozidle: Povinné ručení nepokrývá škody způsobené na vlastním vozidle majitele. Pokud chce být člověk chráněn i proti těmto rizikům, musí si sjednat dobrovolné havarijní pojištění nebo komplexní pojištění.
 • Krádež vozidla: Povinné ručení nepokrývá škody způsobené krádeží nebo odcizením vozidla. Na tuto situaci je třeba mít uzavřené dobrovolné pojištění proti krádeži nebo havarijní pojištění s rozšířením na krádež.
 • Škody způsobené při parkování: Povinné ručení se nevztahuje na škody, které způsobil vůz, když byl zaparkován.
 • Škody způsobené při jízdě bez řidičského oprávnění: Pokud se řídí vozidlo bez platného řidičského oprávnění, povinné ručení nebude platit a řidič bude nucen nést náklady na vzniklé škody.
 • Škody způsobené záměrně: Pokud byly škody způsobeny záměrně, povinné ručení se na ně nevztahuje. Jde například o úmyslné poškození vozidla nebo úmyslné zavinění nehody.
 • Škody způsobené mimo silnici: Povinné ručení se obvykle vztahuje pouze na škody způsobené na veřejných komunikacích. Pokud je způsobena škoda mimo silnici, musí se hledat jiná forma pojištění (např. pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu).
 • Řízení pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
 • Škody, způsobené nevhodným používáním automobilu 
 • Škody, vzniklé střetem dvou vozidel, které jsou ve vlastnictví jednoho majitele
 • Škoda, vzniklá mezi vozidly jízdní soupravy tvořené motorovým a přípojným vozidlem
 • Jízda s vozidlem, které nesplňuje normy STK

Povinné ručení je na některé situace krátké a nevztahuje se na ně ani doplňkové havarijní pojištění. Když člověk bude vědět, které to jsou, může se jim snadno vyhnout.

Jak povinné ručení pomůže při nehodě?

Součásti povinného ručení jsou asistenční služby pro pojistné události, které se hodí zejména v zahraničí. A to je dobře, protože v situaci, kdy řidič nabourá, je klidný hlas na telefonu tím, co má šanci proměnit tento hororový zážitek ve snesitelnější moment.

Kromě užitečných instrukcí mohou pomoct i jinak, a to užitečnými servisními službami. Jaké to jsou?

 • příjezd automechanika a oprava vozidla na místě
 • odtah vozidla do 3,5 t a převoz do autoservisu
 • úschova nepojízdného vozidla
 • zapůjčení náhradního vozidla
 • poskytnutí ubytování

Rozsah asistenčních služeb se opět může u jednotlivých pojišťoven lišit, tudíž až si zájemce porovná ceny a vybere nejvýhodnější cenu a pojišťovnu, měl by nahlédnout do pojistných podmínek, zda kryjí u vybraného povinného ručení ideálně všechny výše zmiňované služby. Do online srovnání stačí zadat údaje o sobě.

Co dále ovlivňuje cenu povinného ručení:

 1. Typ vozidla: Cena se liší podle druhu vozidla, jako jsou osobní automobily, motocykly, nákladní automobily atd. Různé typy vozidel mají různá rizika.
 2. Výkon a kubatura vozidla: Větší výkon a větší kubatura motoru mohou způsobit vyšší cenu pojištění, protože vozidlo s větší výkonností může mít vyšší pravděpodobnost způsobení větších škod.
 3. Věk a zkušenosti řidiče: Mladší a méně zkušení řidiči mají obvykle vyšší riziko, že způsobí nehodu, a proto mohou čelit vyšším cenám povinného ručení.
 4. Místo bydliště a užívání vozidla: Cena se může lišit podle místa trvalého bydliště a místa, kde se vozidlo nejčastěji používá. Například větší riziko nehod může být ve velkých městech nebo na frekventovaných silnicích.
 5. Počet pojistných událostí: Pokud řidič řešil v minulosti časté pojistné události, může to mít dopad na cenu povinného ručení.
 6. Bonus-Malus: Mnoho pojišťoven má systém Bonus-Malus, kde bezúhonní řidiči mají nižší cenu pojištění, zatímco za každou pojistnou událost se penalizuje.
 7. Doba pojištění: Některé pojišťovny mohou poskytovat slevy pro dlouhodobé klienty, což může snížit cenu povinného ručení.
 8. Další parametry: Některé pojišťovny mohou zohlednit i další faktory, jako jsou zabezpečení vozidla, účel užívání, historie nehod apod.

Pojišťovny vychází z toho, že řidič, který se na vozovce vyskytuje méně často, má nižší šanci autonehody než ten, který jezdí dennodenně, proto jsou řidiči s nižším nájezdem u některých společností (například Allianz) cenově zvýhodňováni.

Porovnání povinného ručení se vyplatí

Vzhledem k rostoucím cenám je pro vlastníky vozidel mnohem více důležitější porovnání aktuálních nabídek na současném trhu s povinným ručením. Rozdíly mezi jednotlivými nabídkami mohou být velmi výrazné a řidič může ušetřit i několik tisíc korun, pokud se rozhodne změnit pojistitele.

Při provádění porovnání lze využít tzv. internetových srovnávačů. Tento způsob je velmi rychlý a jednoduchý. Vybrat si správný srovnávač však není jednoduché. Některé uvádí nesprávné či neaktuální údaje a snaží se pouze nalákat nové klienty.

Proto je potřeba si vždy vybrat solidní srovnávač, který na trhu funguje již delší dobu a poskytované informace jsou pravdivé.

Pokud se přistoupí ke konkrétnímu porovnání sazeb, zjistí se, že se liší cenou v pohledu na různé “typy” řidičů. Všeobecně platí, že vyšší ceny mívají mladí a rizikoví řidiči a také řidiči z větších měst.

Zde je několik důvodů, proč se vyplatí provést porovnání povinného ručení:

 1. Ušetří se peníze: Porovnáním nabídek se může najít levnější pojištění, což pomůže ušetřit peníze na prémiovém plnění.
 2. Lepší pokrytí: Pojišťovny mohou nabízet různé druhy pokrytí a výhody. Porovnáním se získá přehled o tom, co všechno daná pojišťovna nabízí.
 3. Individualizované nabídky: Různé pojišťovny mohou poskytovat slevy a výhody na základě daného profilu řidiče. Porovnáním může najít tu, která nejlépe odpovídá jeho potřebám.
 4. Snadná a rychlá služba: Díky online porovnávačům se můžou získat nabídky během několika minut bez nutnosti navštěvovat jednotlivé pojišťovny.
 5. Transparentnost: Porovnávače nabídek umožní vidět všechny relevantní informace na jednom místě, což usnadňuje rozhodování.

Nejlevnější nabídka nemusí vždy být ta nejlepší volba. Základem je důkladně si prostudovat podmínky a pokrytí jednotlivých nabídek, aby si zájemce vybral takovou pojistku, která nejlépe odpovídá jeho potřebám a požadavkům.