Nový systém tísňového volání prodraží auta o tisíce

Navzdory tomu, že nové automatické tísňové volání zdraží nové automobily, systém může zachránit nejeden lidský život. A to je rozhodně jedno velké plus.

V roce 2015 byl spuštěn nový systém automatického tísňového volání. Tímto systémem by měly být vybaveny všechny osobní automobily a nové lehké užitkové vozy. Nový systém má za úkol chránit lidské životy především v oblastech, které nejsou obydlené a sami řidiči si nemůžou po nehodě přivolat pomoc.

Systém tísňového volání (eCall) je revoluční technologie, která má za cíl zvýšit bezpečnost na silnicích a urychlit reakci záchranných služeb v případě havárie.

Avšak plán na implementaci nového eCall systému v automobilech vzbudil debatu mezi spotřebiteli a průmyslovými odvětvími, protože se očekávalo, že to bude mít značný dopad na cenu nových vozidel.

Podle odhadů odborníků měl nový systém zvýšit ceny aut o tisíce korun.

Systém eCall funguje ve všech zemích EU. Pokud se řidič stane účastníkem vážné dopravní nehody, bude automaticky spojen s pracovníky nejbližší sítě pro tísňové volání. Nezáleží na tom, kde vozidlo koupil ani kde je zaregistrováno.

Jakmile se systém eCall aktivuje, spojí řidiče prostřednictvím telefonního a datového spojení s pracovníky nejbližšího střediska pro tísňové volání, se kterými mohou cestující ve vozidle případně komunikovat.

Středisku jsou automaticky přeposlány základní údaje: přesné místo a čas nehody, identifikační číslo vozidla a směr jízdy. To umožní pracovníkům tísňové služby situaci nehody posoudit.

Operátor zjistí, kde je problém a je-li nutná pomoc složek integrovaného záchranného systému, oznámí událost na centrum tísňové komunikace (linku 112), kam může telefonicky předat následující data:

 • polohu vozu
 • barvu vozu
 • počet cestujících uvnitř
 • informaci o stavu airbagů
 • směr jízdy
 • množství paliva v nádrži
 • typ paliva
 • VIN kód vozu

Pokud se systému eCall nepodaří spojení navázat, objeví se indikátor poruchy.

Integrovaný záchranný systém (IZS) je systém, který zahrnuje různé záchranné složky a organizace, které spolupracují a vzájemně se doplňují při řešení různých krizových situací a pohrom. Jednotlivé složky IZS se mohou lišit v různých zemích, avšak některé základní složky, které jsou často součástí IZS, zahrnují:

 1. Hasičský sbor: Zabývá se hašením požárů, technickými zásahy, likvidací havárií a ochranou majetku a životů.
 2. Zdravotnická záchranná služba (ZZS): Poskytuje lékařskou pomoc a zdravotnickou péči při různých haváriích, nehodách nebo katastrofách.
 3. Policie: Zajišťuje bezpečnost, řídí dopravu a vyšetřuje trestné činy.
 4. Horská služba: Specializuje se na záchranu v horském terénu a poskytuje pomoc v nepřístupných oblastech.
 5. Vojenské složky: Mohou být zapojeny při velkých katastrofách nebo mimořádných situacích, kdy je potřeba větší kapacita nebo specializované vybavení.
 6. Pohraniční stráž: Zajišťuje kontrolu státních hranic a pomáhá při hledání a záchraně osob v pohraničních oblastech.
 7. Dobrovolníci a nevládní organizace: Často jsou do IZS zapojeni dobrovolníci a různé nevládní organizace, které poskytují pomoc a podporu v krizových situacích.
 8. Systém řízení krizových situací: Tato složka koordinuje činnosti všech ostatních složek IZS a zajišťuje efektivní spolupráci a výměnu informací.
 9. Společnost a veřejnost: Obyvatelé a veřejnost hrají klíčovou roli v IZS tím, že dodržují pokyny a spolupracují s profesionálními složkami.

Důležité je, že tyto složky spolupracují a komunikují mezi sebou, aby byly schopny efektivně a rychle reagovat na různé krizové situace a minimalizovat dopady pohrom na životy a majetek občanů.

Operátoři jakéhokoli tísňového střediska 112 by se tedy měli dozvědět GPS souřadnice vozu, nejbližší okolní adresu, posledních devět poloh vozu (což určí směr pohybu), naposledy zaznamenanou rychlost, model, typ vozu, počet dveří, barvu vozu, palivo a VIN kód předmětného automobilu.

K dispozici by měly být také doplňující informace typu:

 • zda se točí kola
 • zda byl vystřelen airbag
 • zda došlo k nehodě (nabourání vozu)
 • zda je zapnutý motor
 • zda je klíč v zapalování
 • zda se vozidlo pohybuje
 • zda došlo k čelnímu, zadnímu nebo bočnímu nárazu
 • zda byl aktivován alarm

Zatímco původní eCall systém fungoval s pomocí standardního 2G a 3G mobilního signálu, nový systém vyžaduje podporu moderních 4G a 5G sítí, což se neobejde bez upgradů a nových technologií v automobilech.

Kromě toho nový systém vyžaduje větší datové přenosy, což znamená větší datové tarify, a to se odráží na spotřebitelské ceně.

Proč je nový systém drahý?

Zástupci automobilového průmyslu zdůrazňují, že tato investice do nového eCall systému je nezbytná pro zajištění vyšší bezpečnosti a ochrany životů posádky a ostatních účastníků provozu na silnicích.

Nicméně, mnoho spotřebitelů je znepokojeno tím, že tato nová povinná technologie zvýšila ceny nových vozů, což může odradit potenciální zákazníky od nákupu nového automobilu.

Systém tísňového volání měl dle hrubých odhadů zdražit auta o cca 4–16 tisíc korun. Tato cena byla stanovena z roku 2010, technologie postoupila kupředu, takže cena šla ještě níže a to na cca 4–6 tisíc korun za jednotku.

V únoru roku 2014 evropský parlament rozhodoval o zavedení systému tísňového volání a úspěšně jej odsouhlasil.

Dopad na trh s automobily

U levnějších modelů bylo zvýšení ceny zvláště patrné, protože cena nových vozidel se posunula za magickou hranici, kterou si někteří zákazníci stanovili jako svůj rozpočet pro nákup nového auta.

Navzdory těmto obavám mají zástupci průmyslu naději, že s časem budou technologické inovace a masovější výroba umožňovat snižování nákladů na nový systém. To by mohlo dlouhodobě vyrovnat situaci a snížit dopad na konečné ceny automobilů.

Nový systém tísňového volání zvyšuje bezpečnost na silnicích a rychlost reakce záchranných služeb v případě nehody. Avšak nevyhnutelný nárůst cen nových vozidel z důvodu nové technologie může být závažným faktorem pro spotřebitele, kteří uvažují o nákupu nového auta.

Automobilový průmysl bude muset najít rovnováhu mezi investicemi do bezpečnosti a cenovou dostupností pro zákazníky, aby byl nový eCall systém úspěšně přijat a implementován na silnicích celosvětově.

Podle právních předpisů EU mají lidé kromě standardního systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 právo využívat také podobné služby třetích stran. Tyto doplňkové služby mohou zahrnovat například asistenci na cestách.

Na rozdíl od bezplatného systému eCall využívajícího linku tísňového volání 112 se bude muset za veškeré další služby poskytované třetími stranami pravděpodobně zaplatit.

Systém eCall poskytovaný třetími stranami musí:

 • vyhovovat technickým normám schváleným EU
 • zajistit automatické přepnutí na systém eCall využívající linku 112, pokud systém poskytovaný třetími stranami přestane fungovat
 • umožnit vlastníkovi vozidla vybrat si mezi systémem eCall využívajícím linku 112 a systémem poskytovaným třetími stranami
 • zaručit, že systémem eCall 112 nebudou automaticky odesílány žádné údaje

Systém eCall se aktivuje pouze v případě vážné dopravní nehody, jinak je neaktivní. To znamená, že během běžné jízdy nedochází k žádnému sledování (určování polohy vozidla, monitoring řízení) ani přenosu údajů.

Povinné pro nové modely automobilů

Pokud si člověk koupí nové auto, které bylo schváleno do výroby po 31. březnu 2018, musí v něm být systém eCall využívající linku tísňového volání 112 nainstalován. To se vztahuje jak na osobní automobily s nejvýše 8 sedadly, tak na lehká užitková vozidla.

Vlastní-li člověk vozidlo, které je již zaregistrováno, zařízení eCall si dodatečně instalovat nemusí. Pokud však automobil splňuje příslušné technické požadavky, nainstalovat si ho může.

Je-li systém eCall využívající linku tísňového volání 112 aktivován, jsou osobní údaje řidiče zpracovávány v souladu s pravidly EU pro ochranu údajů. To znamená, že tísňová služba obdrží pouze nezbytné údaje, které potřebuje k tomu, aby mohla situaci řešit. Údaje řidiče jsou uchovávány pouze po nezbytnou dobu a poté jsou odstraněny.

Očima českých hasičů

A jak se na to dívají čeští hasiči? Jak tyto technologie hodnotí v praxi samotní hasiči? O všeobecné a velmi bohaté zkušenosti s SOS hovory z call center se podělil ředitel HZS hlavního města Prahy.

„Zásadním problémem je totiž čas. Jestliže vozidlo nejprve volá někam na call centrum, a to následně zprostředkovává informace našemu operačnímu středisku, přicházíme o mnohdy drahocenné minuty.“

„Urgentně důležitá je lokalizace místa nehody a čas jejího vzniknu, přičemž tato data nám rychleji poskytne harmonizovaný eCall. My zkrátka potřebujeme co nejdříve vědět, zdali se nehoda skutečně stala, kde přesně se stala a jestli je vážná, což nám pracovníci některých call center kolikrát nejsou schopni sdělit.“

„Další nepříjemností je pak poměrně častá nemožnost navázání přímého spojení mezi operátorem centra tísňové komunikace a posádkou ve vozidle, což opět komplikuje zásah.“

Co však hasiči dělají, když posádka vozidla v rámci eCall hovoru nekomunikuje? Na to odpovídala tisková mluvčí HZS Středočeského kraje.

„Jestliže přijde eCall a z vozidla se nikdo neozývá, tak hasiči přeberou informaci o autem vyslaných souřadnicích a k místu se jede na dopravní nehodu s vyproštěním. Pokud tedy situace není jasná, vždy se vyjíždí na nejhorší možnou variantu a se vším potenciálně potřebným vybavením.“

Otázka padla i na plané poplachy – ty prý pochopitelně nastávají a obvykle jsou způsobeny chybnou/zvídavou manipulací (děti) s příslušným SOS tlačítkem či aktivací nouzového volání při drobných kolizích (např. „ťukanec“ na parkovišti).

Zkušení operátoři 112 byli tázáni, zda preferují eCall, nebo zprostředkované hovory z call center. Jednohlasně se shodli na tom, že rozhodně eCall, a to kvůli rychlému určení polohy vozidla včetně jeho identifikace a přímému kontaktu s posádkou.