Při výběru povinného ručení nekoukat pouze na cenu

Každý, kdo chce jezdit s autem, musí počítat s jistými náklady. Patří sem také povinné ručení neboli zákonné pojištění, bez kterého nesmí žádné auto na silnice. Při výběru povinného ručení se však řidič nemá řídit pouze výší pojistného. Úspora pár korun se nemusí vždy vyplatit.

Každý vlastník auta a řidič by měl vědět, že povinné ručení je povinné ze zákona. Ten, kdo jej nemá, a přesto se se svým autem pohybuje na silnicích, porušuje zákon. Hrozí mu vysoká finanční pokuta a sankce. Pokud navíc způsobí nehodu, je povinen celou škodu uhradit ze své kapsy.

Podrobné informace každý najde na stránkách České kanceláře pojistitelů (www.ckp.cz).

Bezpečnost na silnicích je pro každého klíčovou prioritou. V dnešní době je provoz na silnicích stále intenzivnější a riziko dopravních nehod se zvyšuje. Jednou z nejefektivnějších opatření, která pomáhají minimalizovat následky těchto nehod, je povinné ručení.

Povinné ručení je systém pojištění vozidel, který poskytuje ochranu a zajišťuje finanční krytí ve chvíli, kdy se stane dopravní nehoda. Jaká je důležitost povinného ručení a jak přispívá k bezpečnosti na silnicích:

  1. Finanční ochrana:

Jedním z hlavních důvodů, proč je povinné ručení tak důležité, je finanční ochrana, kterou poskytuje. Každý den dochází k dopravním nehodám, které způsobují škody na vozidlech, majetku a zdraví lidí. Bez pojištění by bylo obtížné, ba dokonce nemožné, nahradit tyto ztráty.

Povinné ručení umožňuje mít jistotu, že řidič bude schopen hradit škody, které způsobí druhým účastníkům dopravy. Tím se minimalizuje finanční zátěž pro jednotlivce a zajišťuje se spravedlivé řešení pro všechny zúčastněné strany.

  1. Bezpečnost pro všechny:

Povinné ručení přispívá k obecné bezpečnosti na silnicích. Pojistka zajišťuje, že jsou řidiči schopni nést odpovědnost za své činy a škody, které způsobí. Vzhledem k povinnosti mít platné povinné ručení jsou lidé motivováni být opatrnější a zodpovědnější za volantem.

V případě dopravní nehody mají oběti zajištěno finanční krytí na pokrytí zdravotních výdajů a náhradu škod. Tím se snižuje emocionální, finanční a právní stres spojený s nehodami.

  1. Podpora profesionálního rozvoje a kvality na trhu:

Povinné ručení také přispívá k profesionálnímu rozvoji a kvalitě na trhu. Pojišťovny vyžadují od řidičů splnění určitých standardů, jako je řidičský průkaz a technická kontrola vozidla, aby mohli získat pojištění.

Tím se zvyšuje bezpečnost provozu na silnicích a omezuje se riziko nehod způsobených nezkušeností, neodborností nebo špatným technickým stavem vozidel.

Povinné ručení tedy slouží jako podpora pro zodpovědné a kvalifikované řidiče, což přispívá ke zvýšení celkové bezpečnosti na silnicích.

Výběr povinného ručení je důležitý

Většina lidí hledí při výběru pojištění na cenu. Snaha ušetřit se však nemusí vyplatit. O tom se přesvědčil Mirek K.

„Dostali jsme se do situace, kdy auto zůstalo v zahraničí. Zpětně jsme se dozvěděli, že kdybychom měli jiné pojištění, zdarma by pro nás dojeli. Pojištění, které jsme tehdy měli, to neumožňovalo, takže se pobyt protáhl a prodražil,“ popisuje Mirek K.

Není to pouze cena, která rozhoduje o kvalitě pojištění. Důležitý je také rozsah pojištění, výše pojistných limitu a také asistenční služby.

„Je třeba se podívat na rozsah asistenční služby. Znám produkty, které patří mezi levnější a obsahují asistenční službu s širším rozsahem než dražší produkty,“ vysvětluje Pavel Ronovský, zakladatel prvního internetového srovnávače v České republice.

Právě internetové srovnávače, jako je například ePojistka.cz, jsou možností, jak si povinné ručení vybrat správně. Kývnout na první nabídku ve světě dnešních možností a konkurenčního boje by bylo doslova hloupé. Pojišťovny nabízí různé ceny, různé rozsahy i různé bonusy a výhody.

Podle jakých kritérií se určuje pojistné?

Cena povinného ručení se určuje podle výkonu motoru auta. K tomu se poté přidávají další kritéria, jako jsou věk, adresa, pohlaví a délka praxe řidiče. Na výsledné částce se také podílí zkušenosti a zejména škodní průběh. Ze zákona má totiž každý řidič nárok na 50 procentní slevu v případě několikaleté jízdy bez nehody.

„Každému motoristovi se načítá do centrální databáze bonus. To je sleva, kterou může uplatnit u jakékoliv pojišťovny. Neznamená to, že pokud řidič změní pojišťovnu, přijde o tuto slevu,“ upozorňuje Pavel Ronovský.

Povinné ručení je základním krokem pro zajištění bezpečnosti na silnicích. Poskytuje finanční ochranu pro všechny zúčastněné strany a minimalizuje finanční zátěž spojenou s dopravními nehodami. Tím podporuje odpovědné chování za volantem a zvyšuje bezpečnost provozu na silnicích.

Povinné ručení také přispívá k profesionálnímu rozvoji a kvalitě na trhu tím, že stanovuje určité standardy pro pojištění vozidel. Celkově lze říci, že povinné ručení je nezbytným prvkem současného dopravního systému a je nezbytné pro udržení bezpečnosti na silnicích.