Povinné ručení Uherské Hradiště

Mezi zákonná pojištění platná v České republice patří pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, které je známé spíše pod označením “povinné ručení”. Jak najít levné povinné ručení Uherské Hradiště?

Mít sjednané povinné ručení nařizuje zákon č. 168/1999 Sb. Musí ho mít každé osobní vozidlo, motorka nebo i přívěsný vozík, který je zapsaný v registru vozidel a chce vyrazit na veřejné pozemní komunikace.

Kdo by povinné ručení sjednané neměl, mohl by dostat pokutu až 40 tisíc korun. Také hrozí, že bude vyřazeno z registru vozidel. Největší hrozbou ovšem je, že motorista bude z vlastní kapsy platit veškerou škodu, kterou vozidlem způsobí. A to se může pěkně prodražit.

Co kryje povinné ručení?

Povinné ručení se vztahuje na škody, které vlastník motorového vozidla způsobí jeho provozem na zdraví, životě či majetku třetích osob. Z povinného ručení jsou způsobené škody uhrazené. Pokud vozidlo pojištěné není, musí škodu uhradit jeho vlastník ze své kapsy.

Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila poškozenému následující:

  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • ušlý zisk,
  • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Zákonem je daný limit pojistného plnění, který musí pojišťovna poskytnout. Jedná se o nejvyšší hranici plnění pojišťovny při jedné škodné události.

Limit pojistného plnění je při ublížení na zdraví nebo usmrcení stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je 35 milionů Kč bez ohledu na počet poškozených.

Nejlevnější povinné ručení

Povinné ručení patří do základní produktové nabídky všech českých pojišťoven. Zákon nařizuje pouze minimální pojistné limity a základní rozsah pojistné ochrany. Vše ostatní záleží na konkrétní pojišťovně.

V rámci konkurenčního boje se tak povinné ručení liší nejen cenou, nýbrž také výší pojistných limitů, rozsahem, kvalitou asistenčních služeb či nabídkou a výší slev a bonusů.

Nejlevnější povinné ručení člověk najde díky online srovnávačům. Ty ušetří čas i peníze. Po zadání základních parametrů o vozidle systém vygeneruje nabídku všech pojišťoven od nejlevnější po nejdražší.

Cena povinného ručení by však neměla hrát hlavní roli. Je dobré se zaměřit na služby „navíc“, rychlost řešení pojistné události a recenze jiných zákazníků.

Jak sjednat povinné ručení Uherské Hradiště?

Uzavření pojistné smlouvy je jednoduchý proces. Není třeba chodit na pobočku pojišťovny, vše lze zařídit z pohodlí domova. Při využití srovnání povinného ručení je potřeba jenom technický průkaz vozidla a osobní údaje vlastníka.

Do online srovnávače povinného ručení se zadávají tyto údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • značka a modelová řada
  • způsob užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
  • motorizace

Pokud chce zájemce získat přesnou cenu povinného ručení, pak vyplní také rok výroby vozidla, svůj věkbydliště a délku bezeškodního období (systém bonus/malus).

Všechny tyto faktory totiž ovlivňují cenu povinného ručení. Po vyplnění formuláře se objeví porovnání povinného ručení. Pak už si lze vybrat nejvýhodnější zákonné pojištění auta vzhledem k jeho ceně i rozsahu služeb.

Povinné ručení se sjednává zpravidla na rok s automatickým prodloužením a začíná podpisem smlouvy.

Pár slov o Uherském Hradišti

Moravské město Uherské Hradiště leží nedaleko Zlína na březích řeky Moravy. Město bylo založeno v druhé polovině 13. století jako královské město. Původně mělo bránit území Moravy před nájezdy Uhrů.

Dnes je Uherské Hradiště živé a moderní město. Je vyhledávaným turistickým cílem. Centrum Uherského Hradiště patří k městským památkovým zónám a významnými památkami jsou především městské hradby, radnice, kašna, morový sloup či renesanční dům U Slunce.