Povinné ručení Šumperk

Jakmile je člověk jednou vlastníkem vozidla, pak nesmí zapomenout na povinné ručení. K čemu slouží povinné ručení? A jak sjednat povinné ručení Šumperk?

Povinné ručení je laický název pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Povinné ručení patří mezi zákonná pojištění. To znamená, že ho musí mít každé osobní vozidlo, motorka nebo autobus. Zkrátka každý, kdo chce vyrazit na veřejnou pozemní komunikaci.

Co kryje povinné ručení? A kde najít nejlevnější povinné ručení?

Co hrozí, když není sjednáno povinné ručení?

Bez povinného ručení nesmí motorista se svým vozidlem na veřejné komunikace. Za porušení této zákonné povinnosti mu hrozí finanční pokuta až 40 000 korun a také vyřazení vozidla z registru, pokud nemá vozidlo povinné ručení déle než 14 dní.

K čemu slouží povinné ručení?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je jednoduše řečeno pojistka, která poskytuje motoristovi finanční ochranu před škodami, které by mohly vzniknout z jeho odpovědnosti za provoz vozidla.

To znamená, že pokud svým zaviněním způsobí dopravní nehodu a tím škodu na vozidle nebo zdraví někoho jiného, pak za něj pojišťovna tuto škodu zaplatí. Pokud by někdo povinné ručení sjednané neměl, musel by škodu platit sám.

I když člověk sjednané povinné ručení má, škodu na vlastním vozidle si musí platit sám. Pokud by se tomuto postihu chtěl vyhnout, může si sjednat havarijní pojištění. Tak bude mít zajištěnou plnou ochranu svého majetku i odpovědnosti za škodu.

Co kryje povinné ručení?

Ať už se jedná o povinné ručení Jindřichův Hradec, nebo povinné ručení Šumperk, pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila všem poškozeným následující:

  • způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • ušlý zisk,
  • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků, ovšem pouze v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pojišťovna zaplatí skutečně vzniklou škodu, kterou poškozený prokáže, avšak pouze do výše limitu sjednaného v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění je stanovený zákonem. V případech ublížení na zdraví nebo usmrcení je stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Pod tento limit pojišťovna jít nemůže. Ovšem lze sjednat i vyšší limity. S tím se však pojí vyšší pojistné.

Pojištěný má také právo, aby za něj pojišťovna uhradila zdravotní pojišťovnou uplatněný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Nejlevnější povinné ručení Šumperk

Nejlevnější povinné ručení Šumperk každý nejlépe najde na online srovnávači. Aniž by člověk musel opustit pohodlí svého domova, jednoduše si povinné ručení od různých pojišťoven nejen porovná, nýbrž také ihned sjedná.

Jak online srovnávače povinného ručení fungují? Je to opravdu jednoduché a rychlé. Stačí zadat pár základních údajů o vozidle a pojistníkovi a systém během chvíle vygeneruje nabídku různých pojišťoven. Nabídka je řazena podle cen a také zahrnutých služeb.

Koho nějaká nabídka osloví, může si povinné ručení rovnou sjednat. Jakmile uhradí pojistné, obdrží obratem zelenou kartu a může bez obav vyrazit české i evropské na silnice.

Za nejlevnějším povinným ručením Šumperk tak není třeba nikam chodit a něco složitě vyřizovat.

Pár slov o Šumperku

Severomoravské město Šumperk leží na kraji Hrubého Jeseníku, a proto bývá označováno za “Vstupní bránu” do zdejšího pohoří. Místní unikátní technickou památkou je ruční papírna.

Mezi další zajímavosti patří muzeum veteránů, zemědělský skanzen a muzeum papíru. K historickým pamětihodnostem patří zejména zámek z 15. století a novorenesanční radnice z počátku 20. století.

Další významnou historickou budovou je Sultánova mešita, která je jednou z mála mešit v České republice.

Město je obklopeno mnoha přírodními krásami, takže pokud je chce někdo prozkoumávat svým vozidlem, musí mít sjednané povinné ručení.