Povinné ručení Jindřichův Hradec

Povinné ručení je dané zákonem. Musí ho mít sjednané každý, kdo vlastní motorové vozidlo a chce ho používat na českých i zahraničních silnicích. Jak sjednat povinné ručení Jindřichův Hradec?

Povinné ručení má jasně daný účel. Díky tomuto pojištění je poškozeným osobám při různých dopravních nehodách uhrazeno odpovídající odškodné. Kdo povinné ručení sjednané nemusí, musí škodu platit z vlastní kapsy.

Co kryje povinné ručení

Ať už se jedná o povinné ručení Jindřichův Hradec, nebo povinné ručení České Budějovice, pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila poškozenému následující:

  • způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • ušlý zisk,
  • vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pojišťovna zaplatí skutečně vzniklou škodu, kterou poškozený prokáže, avšak pouze do výše limitu sjednaného v pojistné smlouvě.

Pojištěný má také právo, aby za něj pojišťovna uhradila zdravotní pojišťovnou uplatněný a prokázaný nárok na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění.

Limity povinného ručení Jindřichův Hradec

Limity povinného ručení Jindřichův Hradec jsou stanoveny zákonem. Limitem povinného ručení se rozumí limit pojistného plnění. To je nejvyšší hranice plnění pojišťovny při jedné škodné události. Tedy ne např. při všech škodných událostech, které nastaly v průběhu jednoho roku.

Limity pojistného plnění stanovené zákonem představují nejnižší částky pojistného plnění, s jakými může pojišťovna pojistnou smlouvu uzavřít. To znamená, že pojistná smlouva může být uzavřena i s vyššími limity nebo může být sjednáno pojištění bez omezení těmito limity. S tím se však pojí vyšší pojistné.

Limit pojistného plnění je v případech ublížení na zdraví nebo usmrcení stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Nejlevnější povinné ručení Jindřichův Hradec

Povinné ručení patří k pojištěním, které je možné sjednat online. Kdo tedy shání povinné ručení Jindřichův Hradec, nemusí nikam jezdit ani chodit. Povinné ručení sjedná z pohodlí domova.

Hlavní výhodou online sjednání je možnost porovnání konkurenčních nabídek mezi sebou. Díky tomu si člověk může vybrat nejlevnější povinné ručení během několika málo minut.

Povinné ručení je navíc platné ihned po uhrazení pojistného. Sjednání povinného ručení online nezabere více než pár minut času.

Povinné ručení Jindřichův Hradec

V jižních Čechách poblíž Českých Budějovic leží známé město Jindřichův Hradec, které bylo založeno v polovině 13. století. Město se může pochlubit malebnou okolní krajinou. K jejímu prozkoumání autem člověk potřebuje povinné ručení.

Kde sehnat povinné ručení Jindřichův Hradec? Ať už je zájemce o povinné ručení z Jindřichova Hradce, nebo z jiného místa v České republice, je důležité najít správnou pojišťovací společnost, která nabídne nejlepší produkty a nejlepší ceny.

Nejdůležitějším krokem při hledání povinného ručení Jindřichův Hradec je porovnat nabídky různých pojišťoven. Nejlepším způsobem, jak to udělat, je navštívit webové stránky srovnávačů pojištění. Nabídky pojišťoven jsou řazeny podle ceny a také služeb, které obsahují.

Čím více se člověk o pojištění dozví, tím lépe se bude rozhodovat.