Povinné ručení České Budějovice

K pojištěním, které nařizuje zákon, patří povinné ručení. Jedná se o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla. Jak sehnat povinné ručení České Budějovice?

Povinné ručení je pojištění, které si musí sjednat každý, kdo provozuje motorové vozidlo na území České republiky. Je tedy povinné pro všechny typy motorových vozidel, včetně aut, motocyklů, autobusů, kamionů a jiných vozidel.

K čemu slouží povinné ručení? A jak uzavřít povinné ručení v Českých Budějovicích?

Co je to povinné ručení

Povinné ručení se správně nazývá pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Jedná se o zákonné pojištění, jehož smyslem je nahradit třetím osobám škodu, která jim byla způsobena dopravní nehodou.

V případě nehody způsobené pojištěným vozidlem zaplatí pojišťovna škody, které byly způsobeny na zdraví nebo majetku třetí osoby.

Tuto škodu by jinak musel zaplatit viník ze svých peněz. Vzhledem k výši škody v některých případech by se poškozený svých peněz nemusel dočkat.

Za nesjednané povinné ručení hrozí vysoká pokuta až do výše 40 tisíc korun.

Limity povinného ručení

Limity povinného ručení jsou stanoveny zákonem. Limitem pojistného plnění se rozumí nejvyšší hranice plnění pojišťovny při jedné škodné události. Tedy ne např. při všech škodných událostech, které nastaly nv průběhu roku.

Limity povinného ručení stanovené zákonem představují nejnižší částky pojistného plnění, s jakými může pojišťovna pojistnou smlouvu uzavřít. To znamená, že pojistná smlouva může být uzavřena s vyššími limity nebo může být sjednáno pojištění bez omezení těmito limity.

Limit pojistného plnění v případech ublížení na zdraví nebo usmrcení je stanoven na částku 35 mil. Kč, a to na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku činí 35 mil. Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Co kryje povinné ručení

Ať už se jedná o povinné ručení České Budějovice, nebo povinné ručení Zlín, pojištěný má vždy právo, aby za něj pojišťovna zaplatila poškozenému následující:

  • způsobenou újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • způsobenou škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • ušlý zisk,
  • účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pojišťovna zaplatí skutečně vzniklou škodu, avšak pouze do výše limitu sjednaného ve smlouvě.

Jak sjednat povinné ručení

Nejrychlejším způsobem, jak najít levné povinné ručení, je sjednání povinného ručení online. Není třeba obcházet jednotlivé pojišťovny osobně a po večerech trávit čas porovnáváním jejich nabídek.

Na internetu si člověk jednoduše a za pár minut nabídky porovná a nejlevnější povinné ručení si vybere ihned. Při výběru povinného ručení by však neměl hledět pouze na cenu, nýbrž také na rozsah pojištění a výši pojistných limitů.

Nabídky pojišťoven jsou v online srovnávačích řazeny postupně podle ceny pojištění. Člověk zároveň přehledně vidí, co všechno je v pojištění zahrnuto. Mnohé pojišťovny totiž nabízejí v rámci povinného ručení různé doplňkové služby.

České Budějovice – povinné ručení

Kdo shání povinné ručení České Budějovice, může se radovat z toho, že nemusí obcházet jednotlivé pojišťovny a zbytečně ztrácet čas. Povinné ručení se dnes dá uzavřít online, a to odkudkoliv.

Je tedy jedno, jestli je zájemce v Českých Budějovicích, Praze nebo Ostravě. Stačí si kdekoliv najít online srovnávač povinného ručení, zadat příslušné parametry o vozidle a pojistníkovi a pak už si jen vybrat vyhovující nabídku.

Povinné ručení se sjedná online a doklady pak přijdou do mailu. Zelená karta většinou přijde poštou nebo rovněž mailem. Sjednání povinného ručení České Budějovice je tak snašší, než kdy dřív.

Cena povinného ručení České Budějovice

Cena povinného ručení České Budějovice závisí na několika faktorech. Prvním faktorem je typ vozidla. Čím dražší a výkonnější je auto, tím vyšší bude cena povinného ručení.

Dalším faktorem je věk řidiče. Lidé mladší 25 let nebo naopak senioři jsou pro pojišťovnu více rizikoví, protože mají méně zkušeností s řízením. Budou mít proto dražší povinné ručení.

Zkušenosti řidiče s jízdou jsou dalším faktorem, který se bude brát v úvahu. Pokud se řidič dopustí několika nehod během krátké doby, jeho pojišťovna mu může zvýšit cenu pojistného.

Také bydliště má vliv na cenu povinného ručení. Kdo žije ve větších městech, bude muset platit vyšší cenu pojistného.