Povinné ručení Klatovy

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla je v České republice je dané zákonem. K čemu toto pojištění slouží? A jak ho sjednat?

Pojištění odpovědnosti za škodu z provozu vozidla je známe pod lidovým názvem “povinné ručení”. Detailně o něm pojednává zákon č. 168/1999 Sb. I přesto, že jde o pojištění povinné, stále se na českých silnicích pohybují vozidla, která pojištění sjednané nemají.

Majitelům nepojištěných vozidel však hrozí pokuta až do výše 40 tisíc korun a vyřazení vozidla z registru, pokud není pojištěné déle jak 14 dní. Navíc v případě, že motorista způsobí škodu, musí ji poškozenému uhradit v plné výši z vlastní kapsy.

Co kryje povinné ručení Klatovy?

Je jedno, jestli je sjednané povinné ručení Klatovy nebo povinné ručení Brno. Povinné ručení se vždy vztahuje na škody, které vlastník motorového vozidla způsobí provozem pojištěného vozidla na zdraví, životě nebo majetku třetích osob.

Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila poškozeným:

  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • ušlý zisk,
  • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pokud tedy vlastník pojištěného vozidla zaviní dopravní nehodu, má jistotu, že veškerou škodu zaplatí pojišťovna. V opačném případě musí platit škodu sám. Pokud je poškozeno drahé vozidlo, nebo vznikne újma na zdraví, může to být pro škůdce likvidační. Proto nemá smysl nad uzavřením povinného ručení váhat.

Pojišťovna však nezaplatí škodu vždy. Například pokud k zavinění škody došlo úmyslně, byla prokázána přítomnost alkoholu v krvi řidiče nebo auto neodpovídalo technickým požadavkům. V takových případech půjde rovněž škoda z tíži motoristy.

Dále je potřeba si přečíst smluvní podmínky, jestli pojišťovna nemá stanovené další výluky z povinného ručení.

Nejlevnější povinné ručení online

Zodpovědný řidič by měl mít sjednané kvalitní povinné ručení. Nabídku najde na internetu a navíc si ji díky online srovnávačům může snadno porovnat. Z výsledného porovnání si vybere nejlevnější povinné ručení v Klatovech během pár minut.

Jakmile uhradí pojistné, může se svým vozidlem legálně vyrazit do ulic. Samozřejmě nesmí zapomenout na zelenou kartu, která je dokladem o povinném ručení. Motoristovi přijde buď poštou, nebo mailem.

Co je třeba ke sjednání povinného ručení Klatovy?

Uzavření povinného ručení Klatovy je jednoduché. Není třeba obcházet pojišťovny, vše lze zařídit z pohodlí domova. Při využití srovnání povinného ručení je potřeba jenom velký technický průkaz vozidla a osobní údaje vlastníka.

Do online srovnávače povinného ručení se zadají tyto údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • motorizace
  • značka a modelová řada
  • způsob užití 

Kdo chce získat přesnou cenu povinného ručení, pak musí vyplnit rovněž rok výroby vozidla, svůj věkbydliště a délku bezeškodního období (systém bonus/malus).

Všechny tyto faktory mají vliv na cenu povinného ručení. Po vyplnění formuláře se objeví porovnání povinného ručení od všech pojišťoven. Pokud si zájemce vybere, může pojištění rovnou sjednat.

Pár slov o Klatovech

Západočeské město Klatovy leží poblíž města Plzeň na březích řeky Úhlavy. Klatovy nabízí řadu zajímavostí, z nichž nejvíce lákavými jsou katakomby, které se nachází pod městem. Mezi další významné památky patří Černá věž s mučírnou a rozhlednou či renesanční radnice z druhé poloviny 18. století.