Pojistka na blbost – Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání Generali

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu.

Výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody může dosáhnout až 4,5 průměrného měsíčního platu.

  • na zdraví, usmrcení
  • na věci jejím poškozením nebo zničením
  • ve formě finanční škody
  • Česká republika
  • Celý svět

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání ve 2 variantách

  • bez řízení dopravního prostředku zaměstnavatele
  • s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele (služební automobil, vysokozdvižný vozík apod.)

Varianta „s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele“ se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s řízením jeho dopravního prostředku.

Generali nabízí pojištění odpovědnosti ve třech variantách spoluúčasti

  • 33%
  • 10% min. 1000 Kč
  • 1000 Kč

Spoluúčast je vyčíslení částky (přesně definované nebo poměrové v procentech), kterou se na pojistném plnění podílí pojištěný  tj. je to částka, o níž je pojistné plnění ze strany pojišťovny sníženo.