Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou způsobíte zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídáte podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu.

Pojištění odpovědnosti nabízí například pojišťovna Generali a spousta dalších.

Výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody může dosáhnout až 4,5 průměrného měsíčního platu.

  • škody na zdraví a usmrcení
  • škody na věci jejím poškozením nebo zničením
  • finanční škody
  • ČR
  • Evropy
  • celého světa kromě USA a Kanady

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání ve 2 variantách

  • bez řízení dopravního prostředku zaměstnavatele
  • s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele (služební automobil, vysokozdvižný vozík apod.)

Varianta „s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele“ se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s řízením jeho dopravního prostředku.

Kombinací výběru limitu a spoluúčasti si můžete složit pojištění, které bude nejlépe vyhovovat Vašim potřebám a nárokům Vaší profese.

Spoluúčast je vyčíslení částky (přesně definované nebo poměrové v procentech), kterou se na pojistném plnění podílí pojištěný tj. je to částka, o níž je pojistné plnění ze strany pojišťovny sníženo.