Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání TRIGLAV

Pojištění se vztahuje na obecnou odpovědnost za škodu, kterou pojištěnec způsobí svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi, tedy škodu, za kterou odpovídá podle ustanovení zákoníku práce nebo obdobného tuzemského předpisu. Proč si pojištění Triglav vybrat?

Výše zaměstnavatelem požadované náhrady škody může dosáhnout až 4,5 průměrného měsíčního platu.

  • na zdraví, usmrcení
  • na věci jejím poškozením nebo zničením
  • ve formě finanční škody

Pojištění odpovědnosti při výkonu povolání ve 2 variantách

  • bez řízení dopravního prostředku zaměstnavatele
  • s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele (služební automobil, vysokozdvižný vozík apod.)

Varianta „s řízením dopravního prostředku zaměstnavatele“ se vztahuje i na právním předpisem stanovenou odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou zaměstnavateli v souvislosti s řízením jeho dopravního prostředku. Pojišťovna Triglav nabízí další řadu pojištění.

Základní limit začíná na 50.000 Kč s možností individuálního nastavení limitu pojistné částky, dle výše platu ( tj. 4,5 násobku platu ) a to do výše až 300. 000 Kč.

Spoluúčast je vyčíslení částky (přesně definované nebo poměrové v procentech), kterou se na pojistném plnění podílí pojištěný  tj. je to částka, o níž je pojistné plnění ze strany pojišťovny sníženo. (Např. vznikla škoda ve výši 75. 000,- Kč. Vaše spoluúčast je 30% tj. 22.500,- Kč a pojišťovna uhradí 52.500,- Kč)