Co dělat když onemocní mazlíček

Onemocněl váš domácí mazlíček a je pojištěný, právě pro tyto nepříjemnosti, jako je náhlé onemocnění či nepředvídatelná zdravotní komplikace?

Právě pro tyto nepříjemnosti, je pojištění zvířat vhodné využít a zde najdete jednoduchý postup pro případ, že zvíře onemocní nebo dojde k jiné nepředvídatelné události. Pojištění mazlíčka nabízí například Generali.

Co dělat když zvíře onemocní

1. vyhledejte veterinární péče a nechte stanovit diagnózu ( důležité je nečekat a zvíře po zjištění problému okamžitě převést k veterináři, pokud to zdravotní stav zvířete dovoluje )

2. nechte si po vyšetření vystavit účtenku s přehledem veterinárních úkonu ( je nutná k nárokování požadovaných nákladů u pojišťovny )

3. písemně informujte pojišťovnu a přiložte kopii účtenky a nárokujte náhradu zaplacených nákladů u veterináře

4. pojišťovna po obdržení dokladů, zaeviduje nárok pojistníka zvířete na zaplacení nákladů a bude s vámi dále komunikovat

5. vyplatí nárokovatelné položky z účtenky od veterináře ( postupuje dle Všeobecných pojistných podmínek a Zvláštních pojistných podmínek )

6. věříme, že než dostanete náhradu zaplacených nákladů Váš domácí mazlíček je již dávno fit a společně se radujete

Co dělat když zvíře skoná (pojištění proti úhynu)

1. informujte svého veterináře a nechte si vystavit úmrtní list

2. písemně informujte pojišťovnu a přiložte kopii účtenky, úmrtního listu a nárokujte náhradu

3. pojišťovna po obdržení dokladů, zaeviduje nárok pojistníka zvířete na zaplacení nákladů a bude s vámi dále komunikovat

4. vyplatí nárokovatelné položky ( postupuje dle Všeobecných pojistných podmínek a Zvláštních pojistných podmínek )

5. uchovejte si společné radostné vzpomínky

V případě, že potřebujete další informace kontaktujte přímo pojišťovnu, kde je váš mazlíček pojištěný, více najdete v sekci Pojišťovny.