Pojištění domácích zvířat Generali

Tradice Generali a České pojišťovny se odvíjí nepřetržitě od roku 1827, kdy byla v Praze založena První česká vzájemná pojišťovna. I v dnešním vysoce konkurenčním prostředí si Česká pojišťovna stále drží své výsadní postavení, je zaměřena na kvalitu služeb, přijatelné ceny pojištění a především na klientský přístup.

Česká pojišťovna nabízí pojištění domácích mazlíčků pod názvem „MAZLÍČEK“ kdy pojištění je určeno pro psy a kočky. Kdo má domácího mazlíčka, moc dobře ví, že může být velmi nemile pekvapený tím, co během chvilky může udělat.

Nabídka pojištění ČP pro domácího mazlíčka

Majitel zvířete si může vybrat z následujících pojištění:

 • pojištění léčení úrazu nebo nemoci
 • pojištění uhynutí nebo utracení
 • pojištění odpovědnosti za škodu 

 Pojištění  „MAZLÍČEK“ je určené

 • Pes s PP i bez PP –  domácí, vystavovaní nebo pracovní
 • Kočka s PP i bez PP  – domácí a výstavní

 Podmínky a krytéria pro pojištění domácích zvířat ( nutné znát pro sjednání pojištění )

 •  věk
 • rasa zvířete
 • hmotnost
 • bez/s PP
 • čip/tetování

Územní platnost pojištění “ Mazlíček“ ČR s možností rozšíření na území Evropy.

Pojištění léčení úrazu nebo nemoci

 • pojištění lze sjednat pro psa a kočku, kteří jsou trvale označeni mikročipem nebo tetováním
 • pojištění lze sjednat pro zvíře, které je zdravé, dosáhlo minimálního vstupního věku a absolvovalo řádná očkování, která jsou poznamenaná v očkovacím průkazu
 • předmětem pojištěni nezbytné veterinární léčení pojištěného psa ve stavu vyžadujícím bezodkladné
 • veterinární ošetření, způsobené některým z pojistných nebezpečí tj. vznik úrazu nebo neočekávaného akutního onemocnění zvířete vyžadující nezbytné veterinární ošetření, na území České republiky
 • územní platnost pojištění je Česká republika

Pojištění domácích zvířat se vztahuje na náklady vynaložené na nezbytně nutné přiměřené a veterinárním lékařem účelně vedené léčení stavu pojištěného psa nebo kočky vyžadující bezodkladné veterinární vyšetření způsobené:

ČP nabízí majitelům psa nebo kočky následující pevné limity pojistného krytí tj. maximální pojistnou částku, na kterou  si můžete pojistit zvíře pro případ léčení úrazu nebo nemoci

 • 10. 000 Kč (limit pouze pro kočky)
 • 15. 000 Kč
 • 20. 000 Kč
 • 25. 000 Kč
 • 30. 000 Kč

Pozn.: V případě pojistné události vyplácíme 70 % z nákladů na veterinární léčení poskytnuté v České republice. Hrazení léčebných nákladů platí po dobu až 30 dnů v případě nemoci a až 60 dnů v případě úrazu, kde jsou dále hrazeny i náklady na odnětí osteosyntetického implantátu.

Je ovšem také důležité zmínit, že toto procento hrazených nákladů se v případě nemoci u starších zvířat s narůstajícím věkem snižuje.

Pojištění úhynutí nebo utracení

 • pojištění lze sjednat pro psa a kočku, kteří jsou trvale označeni mikročipem nebo tetováním
 • pojištění lze sjednat samostatně
 • pro uzavření je nutný průkaz původu nebo doklad o speciálním výcviku
 • pojistná částka zvířete musí odpovídat skutečné majetkové hodnotě zvířete
 • předmětem pojištění je škoda vzniklá úhynem nebo nutným utracením pojištěného zvířete
 • územní platnost pojištění je Česká republika

Pevné limity pojistného krytí tj. maximální pojistnou částku, na kterou  si můžete pojistit zvíře pro případ uhynu nebo utracení

Pojištění pro případ uhynutí nebo utracení psa či kočky v důsledku nákazy, infekční i neinfekční nemoci, úrazu, operace, porodní škody nebo otravy. Doba pojištění je limitována věkem pojištěného zvířete. U starších psů a koček se pojistné plnění s věkem snižuje.

Pojistná částka je individuálně nastavena klientem, musí odpovídat skutečné majetkové hodnotě zvířete a je zároveň horní hranicí pojistného plnění.

Pojištění hradí uhynutí nebo utracení psa nebo kočky v důsledku:

 • nákazy, infekční nemoci, neinfekční nemoci
 • úrazu, operace, porodní škoda
 • akutní otrava exogenními jedovanými látkami přijatými do organizmu z vnějšího prostředí, prokázaná šetřením ve státní veterinárním ústavu, za otravu je nepovažují kumulace toxických látek v těle psa, autointoxikace organizmu a chronická otrava 

Pojištění odpovědnosti za škodu 

I když svému zvířecímu společníku a jeho výchově věnujete dostatek pozornosti, stále existuje riziko, že způsobí jiné osobě škodu, za kterou nesete odpovědnost vy.

 • pojištění lze sjednat samostatně
 • předmětem pojištění jsou škody způsobené pojištěným psem nebo kočkou jiné osobě úrazem nebo jiným poškozením zdraví této osoby, poškozením nebo zničením věci, kterou má tato osoba ve vlastnictví.
 • pojištění se vztahuje na škodné události, které se staly na území České republiky nebo při přechodném pobytu mimo území České republiky, pokud k nim došlo na území (geografické) Evropy

Česká pojišťovna vám nabízí pojištění s těmito limity plnění:

 • 2 000 000 Kč pro škodu na zdraví
 • 1 000 000 Kč pro škodu na věci
 •    500 000 Kč pro finanční škodu 

Závěrečné shrnutí 

Široké spektrum nabídky pojištění, které myslí na zdraví, kapsu majitele i odpovědnost za způsobené škody chovaným zvířetem. Pojištění je univerzální a je vhodné jak pro domácí tak i pro pracovní nebo vystavované psy a kočky.

Velkou výhodou je možnost výběru pojištění dle potřeby a požadavku klienta a každé nabízené pojištění v rámci pojištění Mazlíček lze sjednat samostatně. Plusem je rozšíření platnosti pojištění odpovědnost i na území geografické Evropy.

Samozřejmě existují také případy, kdy e majitel zvířete rozhodne, že chce zrušit pojištění. Existuje několik způsobů, jak pojištění domácích mazlíčků ukončit.