Připojištění Slavia

 • Lze sjednat k variantě Základ.
 • Cena připojištění 150,- Kč / rok.
 • Určeno pro užitková a osobní vozidla do 3,5t.
 • Lze sjednat k variantě Základ a Profi.
 • Cena připojištění 800,- Kč / rok.
 • Určeno pro užitková a osobní vozidla do 3,5t.

Pojištění kryje škody vzniklé živelnou událostí, odcizením automobilu, vandalismem.

Pojištění všech skleněných oken vozidla

 • Lze sjednat k variantě Profi.
 • Cena připojištění 1100,- Kč / rok.
 • Určeno pro užitková a osobní vozidla do 3,5t.

Pojištění kryje škody vzniklé živelnou událostí, odcizením automobilu, vandalismem. Připojištění skel lze sjednat pouze u smluv, kde je provozovatel fyzická osoba nepodnikající.

Živelní pojištění vozidla

 • Lze sjednat k variantě Profi.
 • Cena připojištění 50,- Kč / rok.
 • Určeno pro užitková a osobní vozidla do 3,5t.

Vozidlo je kryto proti krupobití, požáru, úderu blesku, vichřici, výbuchu. 

Pojištění zavazadel ve vozidle

 • Lze sjednat k variantě Profi.
 • Cena připojištění 150,- Kč/ rok.
 • Určeno pro užitková a osobní vozidla do 3,5t.

Vztahuje se na poškození, ztrátu, zničení zavazadla v případě havárie, odcizení, zničení a vandalismus.

Pojištění úrazu řidiče

 • Lze sjednat k variantě Profi.
 • Cena připojištění 480,- Kč/ rok.

Vztahuje se na trvalé následky úrazu, smrt.