Povinné ručení Znojmo

Povinné ručení spadá do oblasti pojištění vozidel. Toto pojištění je velmi důležité, a proto patří mezi zákonná pojištění. Přesněji se jedná o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel, které upravuje zákon č. 168/1999 Sb.

Dle tohoto zákona je pojištění odpovědnosti povinné pro všechny vlastníky vozidel, která jsou registrovaná a provozovaná v České republice. Za porušení tohoto zákona bude majitel potrestán udělením finanční pokuty až do 40 tisíc korun a vyřazením nepojištěného vozidla z registru.

Především však v případě zavinění nehody bude muset platit veškerou škodu z vlastní kapsy. A to se může pěkně prodražit. Proto by neměl nikdo nad uzavřením povinného ručení váhat.

Co kryje povinné ručení?

Smyslem povinného ručení je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu. Pokud tedy pojištěný způsobí dopravní nehodu, zaplatí za něj pojišťovna škodu všem, kterým ji nehodou způsobil.

V rámci povinného ručení pojišťovna zaplatí následující:

  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
  • újmu na zdraví,
  • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
  • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Rozsah povinného ručení je dán zákonem. Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Cena povinného ručení Znojmo

Cena povinného ručení zajímá každého motoristu nejen ve Znojmě. Nikdo přece nechce platit víc než musí. Cena povinného ručení však závisí na několika faktorech, které nelze vždy ovlivnit. Jaké to jsou?

V první řadě se cena povinného ručení vždy odvíjí od typu vozidla, které se pojišťuje. Auta s vyšší hodnotou obecně mají pojištění dražší. Také typ motoru a jeho výkon se podílí na konečné ceně povinného ručení.

Dalšími faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení, je věková skupina motoristů. Senioři a naopak řidiči mladší 25 let jsou často považováni za rizikovější, proto mají povinné ručení dražší.

I místo bydliště motoristy hraje roli. Menší města mají nižší pojistné, větší města naopak dražší, protože v nich hrozí riziko častějších nehod. Konečně i historie řízení významně ovlivňuje cenu povinného ručení.

Kdo častěji bourá, platí vyšší pojistné. Naopak v podobě bonusů (slev) odměňuje pojišťovna ty, kteří bourají málo.

Povinné ručení snadno a za pár minut

Nabídka povinného ručení je poměrně pestrá a leckdo může mít problém se v ní vyznat. Proto se doporučuje využít online srovnávač povinného ručení, který pomůže vybrat nejlevnější povinné ručení za pouhých pár minut.

Stačí vyplnit požadované informace, které se týkají majitele a jeho vozidla. Z výsledného srovnání si vítězné povinné ručení vybere každý skutečně snadno. Povinné ručení pak lze rovnou online sjednat.

Kdo si zároveň sjedná havarijní pojištění, dostane zpravidla slevu.

Pár slov o Znojmě

Jihomoravské město Znojmo najdeme na břehu řeky Dyje nedaleko Brna u hranic s Rakouskem. Jedná se o vinařský kraj se stovkami vinic, vinných sklípků i ovocných sadů. Znojmo patří k velmi starým českým městům, která vznikala na přelomu 10. a 11. století.

Proto se jedná o důležité historické centrum. Mezi hlavní památky patří radnice, městská věž či zachovalé části městských hradeb.