Povinné ručení Vyškov

Předtím, než majitel vozidlo zaregistruje, musí uzavřít povinné ručení. To je totiž zákonné pojištění vozidel, bez kterého nesmí se svým vozidlem vyjet na české i evropské silnice. Kde najít povinné ručení Vyškov?

Pojištění je třeba uzavřít vždy při koupi vozidla a následně každý rok při obnově pojištění. V případě, že vozidlo nebude pojištěné, hrozí jeho majiteli postih v podobě finanční pokuty a vyřazení vozidla z registru.

Především mu pak hrozí, že bude z vlastní kapsy platit škodu, kterou způsobil dopravní nehodou. A taková škoda se může vyšplhat do milionových částek.

Nejlevnější povinné ručení

Je pravda, že povinné ručení poslední dobou zdražuje. Kdo chce ušetřit a zároveň mít kvalitní povinné ručení, pak by si měl porovnat nabídky od různých pojišťoven mezi sebou online. Jedině tak zjistí, která z pojišťoven je skutečně výhodná.

Porovnat si povinné ručení online lze pomocí tzv. kalkulačky povinného ručení. Jde o jednoduchý nástroj, do kterého se zadají základní údaje o vozidle a pojistníkovi.

Kalkulačka následně vygeneruje dostupnou nabídku všech pojišťoven řazenou podle cen. Vybrané povinné ručení pak lze rovnou sjednat. Pojistnou smlouvu i zelenou kartu obdrží pojistník emailem.

Ceny povinného ručení Vyškov

Každého motoristu z Vyškova a jeho okolí jistě zajímá, jaká je cena povinného ručení. Bohužel na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, protože na cenu povinného ručení má vliv mnoho faktorů.

Cenu povinného ručení ovlivňují:

 • věk pojistníka
 • adresa pojistníka a jeho trvalé bydliště
 • délka období beze škod
 • objem motoru vozidla
 • výkon motoru vozidla
 • typ vozidla
 • stáří a stav vozidla

Platí, že mladší řidiči do 25 let a naopak senioři bývají rizikovější, to znamená, že častěji způsobují dopravní nehody, proto mají dražší povinné ručení.

Také platí, že více si připlatí řidiči z větších měst, protože je zde větší riziko dopravních nehod. Obecně lze uzavřít, že nejlevnější povinné ručení bude mít pojistník středního věku z menšího či středně velkého města.

Co je třeba ke sjednání povinného ručení?

Ke sjednání povinného ručení jsou potřeba pouze identifikační údaje pojistníka a velký technický průkaz. Po sjednání pojištění vydá pojišťovna kromě pojistné smlouvy také zelenou kartu, která je platná v ČR i v zahraničí.

Výčet států, kde povinné ručení platí, je uveden vždy na zadní straně zelené karty. Spolu s pojistnou smlouvou a zelenou kartou obdrží motorista i všeobecné pojistné podmínky, předtištěný formulář záznamu o nehodě a formulář hlášení pojistné události. Pokud tyto doklady neobdrží, vždy jsou k nalezení na webu dané pojišťovny.

Co kryje povinné ručení?

Proč je tak důležité mít sjednané povinné ručení? Je to jednoduché. Povinné ručení se totiž vztahuje na škody, které vlastník pojištěného vozidla způsobí jeho provozem na zdraví, životě či majetku třetích osob. Na základě povinného ručení pojišťovna tyto škodu zaplatí.

Pokud tedy někdo nabourá a způsobí jinému pojišťovna za něj tuto škodu zaplatí, a to v následujícím rozsahu:

 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • ušlý zisk,
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Zákonem č. 168/1999 Sb. je daný limit pojistného plnění, který musí pojišťovna zaplatit. Jedná se o nejvyšší hranici pojistného plnění při jedné škodné události.

Limit pojistného plnění ze zákona je při ublížení na zdraví nebo usmrcení stanoven na částku 35 milionů Kč na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Pár slov o Vyškově

Jihomoravské město Vyškov najdeme přibližně 30 kilometrů severovýchodním směrem od Brna mezi Drahanskou vrchovinou a Hornomoravským úvalem. Vyškov patří mezi hraniční města oblasti zvané Haná a vznikalo v průběhu 12. století.

Mezi významné městské památky řadíme renesanční radnici, zámek se zahradou, pivovar z roku 1680 či zachovalé části městských hradeb. Městem prochází řada zajímavých cyklo-turistických tras.