Povinné ručení Trutnov

Jakmile je člověk jednou vlastníkem vozidla, musí mít sjednané povinné ručení. K čemu slouží povinné ručení? A jak sjednat povinné ručení Trutnov?

Na silnicích každý den dochází k desítkám méně či více závažných nehod, při kterých dochází ke škodám nejen na majetku, nýbrž i na zdraví a životě. Jako ochrana před finančními důsledky těchto škod slouží pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení.

Povinné ručení je nařízeno zákonem č. 168/1999 Sb. a za jeho porušení hrozí vlastníkovi nepojištěného vozidla finanční pokuta až 40 tisíc korun a vyřazení vozidla z registru.

K čemu slouží povinné ručení?

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla neboli povinné ručení je jednoduše řečeno pojistka, která poskytuje motoristovi finanční ochranu před škodami, které by mohly vzniknout z jeho odpovědnosti za provoz vozidla.

To znamená, že pokud svým zaviněním motorista způsobí dopravní nehodu a tím škodu na vozidle nebo zdraví někoho jiného, pak za něj pojišťovna tuto škodu zaplatí. Pokud by někdo povinné ručení sjednané neměl, musel by škodu platit sám.

I když člověk sjednané povinné ručení má, škodu na vlastním vozidle si musí platit sám. Pokud by se těmto nemalým finančním ztrátám chtěl vyhnout, může si sjednat havarijní pojištění. Tak bude mít zajištěnou plnou ochranu svého majetku i odpovědnosti za škodu.

Co kryje povinné ručení?

Ať už se jedná o povinné ručení Jindřichův Hradec, nebo povinné ručení Trutnov, pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila všem poškozeným následující:

  • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
  • ušlý zisk,
  • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků, ovšem pouze v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pojišťovna zaplatí skutečně vzniklou škodu, kterou poškozený prokáže, avšak pouze do výše limitu sjednaného v pojistné smlouvě.

Limit pojistného plnění je stanovený zákonem. V případech ublížení na zdraví nebo usmrcení je stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

V pojistné smlouvě je však možné sjednat i vyšší limity. Tomu pak samozřejmě bude odpovídat i vyšší pojistné.

Porovnání povinného ručení

Mít sjednané povinné ručení je zákonná povinnost. Čeští motoristé si mohou vybírat z nabídky několika pojišťoven, které mají povinné ručení mezi produkty. Jednotlivé nabídky se liší v mnoha kritériích, a proto se vyplatí si více nabídek porovnat mezi sebou.

Není přitom nutné obcházet pojišťovny osobně, protože povinné ručení si lze snadno porovnat online díky kalkulačce povinného ručení. Výhodou sjednání povinného ručení online jsou výrazně nižší ceny.

Srovnání povinného ručení zvládne každý. Do online srovnávače povinného ručení zadává zájemce tyto údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
  • motorizace
  • značka
  • modelová řada

Dále se vyplňuje rok výroby vozidla, věkbydliště a délka bezeškodního období. To jsou faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení.

Po vyplnění formuláře se objeví porovnání povinného ručení od všech pojišťoven. Pak už stačí vybrat nejvýhodnější povinné ručení a rovnou ho sjednat. Pokud si zájemce současně sjedná havarijní pojištění, bude mít cenu levnější.

Pár slov o Trutnově

Východočeské město Trutnov najdeme na úpatí Krkonošského podhůří, kde leží na březích řeky Úpy. Trutnov byl založen v průběhu 13. století na místě původní osady zvané Úpa. Centrum města tvoří Krakonošovo náměstí, které bylo kompletně přebudované během 18. až 20. století.

Ve středu náměstí stojí socha vládce hor Krakonoše a renesanční radnice. Za zmínku také stojí zámek či Haasův palác z roku 1861. Připomínkou vítězství v pruské válce v roce 1866 je obelisk generála Gablanze.