Povinné ručení Triglav

Triglav pojišťovna pro Vás připravila výhodné možnosti, zákazníkům nabízí kvalitní pojištění a rychlou, korektní likvidaci, která je pro Triglav pojišťovnu standardem.

Triglav pojišťovna nabízí pojištění pro všechny typy vozidel a uzavřít pojištění může fyzická osoba, osoba samostatně výdělečně činná i právnická osoba.

Přes webový portál ePojistka.cz můžete pojistit osobní automobil, nákladní automobil do 3,5t i motocykl.

Nabídka limitů pojistného plnění povinného ručení Triglav pojišťovny

Limity krytí

Za škody na majetku

Na škody na zdraví

Úrazové pojištění řidiče (zdarma)

Základní asistenční služby (zdarma)

Právní ochrana (zdarma)

Triglav

50 mil. Kč

50 mil. Kč

50 tis. Kč pro případ smrti, 100 tis. Kč pro případ trvalých následků

ANO

do 30 tis. Kč

Informace k povinnému ručení

Při stanovování sazeb povinného ručení neuplatňuje Triglav pojišťovna žádnou segmentaci. Pro všechny obyvatele ČR platí stejné základní sazby podle kubatury s nadstandardním základním krytím.

S povinným ručením od Triglav pojišťovny získáte

  • Kvalitní a cenově dostupnou ochranu při pojistné události až do výše 50 mil. Kč.
  • V rámci pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla získáte zdarma
    • úrazové pojištění řidiče na pojistné částky 50.000,- Kč pro případ smrti  a 100.000,- Kč pro případ trvalých následků následkem úrazu,
    • pojištění právní ochrany pojištěného s limitem 30.000,- Kč,
    • asistenční službu s rozsahem asistence na území ČR a Evropy.

Další informace k povinnému ručení Triglav pojišťovny

Kalkulačka povinného ručení provozována ePojistka.cz.