Profil pojišťovny Triglav

Asistenční služby jsou dodatečnou službou, kterou může svým klientům nabídnout pojišťovna. Jejich cílem je pomoci v případě různých krizových situací, které mohou nastat. Tato služba zahrnuje mnoho typů asistence, počínaje záchranou službou až po poradenství a konzultace. Jak vypadá profil pojišťovny Triglav?

Kromě toho, asistenční služba poskytuje informace o pojištění, pomáhá s řešením problémů se smlouvou a může také pomoci při vyřizování pojistných událostí. Asistenční služby mohou být velmi užitečné pro ty, kteří mají problémy s pojištěním nebo se v něčem neorientují. I pojišťovna Triglav nabízí svou asistenční službu.

Pojišťovna Triglav

  • Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3365
  • IČ: 25073958
  • Sídlo: Triglav pojišťovna, a.s., Novobranská 544/1, 602 00 Brno
  • Telefon:  + 420 542 425 000
  • Asistenční služba: + 420 261 000 590 (TRIGLAV ASSISTANCE NON-STOP)
  • Www: www.triglav.cz
  • Email: triglav@triglav.cz

Triglav pojišťovna působí na českém pojistném trhu od roku 2001 a jedná se o největší slovinskou pojišťovnu. Jejím jediným akcionářem je Zavarovalnica Triglav. Na základě udělené licence provozuje pojišťovna činnost neživotního a životního pojištění, činnost penzijních fondů, zajišťovací činnost a dále pomocné činnosti v oblasti pojišťovnictví a penzijních fondů.

Výsledek hospodaření byl realizován ve výši 2,75 mld. tolarů čistého zisku po zdanění, což představuje meziroční index 1,21. Pojistně technické rezervy dosáhly ke konci roku 2004 objemu 249,7 mld. tolarů a jejich stav se meziročně zvýšil o 16 %.

Triglav pojišťovna, a.s. má povolení MF ČR k pojišťovací činnosti v neživotní oblasti. Nyní disponuje pojišťovna Triglav všemi základními majetkovými produkty, včetně odpovědnosti, a to jak pro občanskou, tak i pro podnikatelskou a průmyslovou klientelu. Nabízí kvalitní pojištění a rychlou, korektní likvidaci, která je standardní službou zákazníkům.

Triglav pojišťovna, a.s. působí na celém území České republiky. Kromě generálního ředitelství v Brně jsou již vybudovány oblastní agentury v Praze, Českých Budějovicích, Ostravě, Pardubicích, Plzni, Liberci a Olomouci.

V roce 2008 Triglav pojišťovna obsadila mezi českými pojišťovnami 16. příčku s celkovým předepsaným pojistným ve výši 709 485 000 Kč. Ztráta pojišťovny v roce 2008 dosáhla po zdanění 24 902 000 Kč.