Povinné ručení Teplice

Povinné ručení je zákonem nařízené pojištění, které je určené pro vlastníky motorových vozidel. Jeho hlavním účelem je ochrana účastníků silničního provozu před vzniklými škodami. Jak sjednat povinné ručení Teplice?

Oficiální název povinného ručení zní “pojištění odpovědnosti z provozu vozidla”. Povinné ručení se ze zákona týká pouze těch škod, které vlastník vozidla způsobí na zdraví či majetku třetích osob.

Škodu vzniklou na vlastním vozidle musí viník dopravní nehody platit z vlastní kapsy, nebo z havarijního pojištění. V případě novějších a dražších vozidel se tak vyplatí mít sjednané jak povinné ručení, tak havarijní pojištění.

Tomu, kdo povinné ručení sjednané nemá, hrozí finanční pokuta až 40 tisíc korun a vyřazení vozidla z registru, pokud je vozidlo bez pojištění déle než 14 dní.

Co kryje povinné ručení?

Z povinného ručení platí pojišťovna škody, které vlastník motorového vozidla způsobí provozem vozidla na zdraví, životě nebo majetku třetích osob. Pojištěný má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila poškozenému následující:

 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • ušlý zisk,
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pokud tedy vlastník pojištěného vozidla zaviní dopravní nehodu, má jistotu, že veškerou škodu zaplatí pojišťovna. Zákonem je daný limit pojistného plnění, který musí pojišťovna poškozeným zaplatit. Jedná se o nejvyšší hranici plnění pojišťovny při jedné škodné události.

Při ublížení na zdraví nebo usmrcení je limit stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Pro škody na věci nebo ušlém zisku je limit 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Kdy pojišťovna škodu nenahradí?

Již bylo uvedeno, že na základě povinného ručení pojišťovna zaplatí škodu všem poškozeným. Neplatí to ovšem bez výjimky. Kdy pojišťovna škodu nezaplatí?

Existují jak výluky z povinného ručení dané zákonem, tak ty, které si určují samy pojišťovny. Mezi standardní výluky patří:

 • újma, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena,
 • škoda, která vznikla mezi vozidly jedné jízdní soupravy tvořené motorovým vozidlem a přípojným vozidlem
 • újma na vozidle, jehož provozem byla újma způsobena, stejně tak i na věcech přepravovaných tímto vozidlem
 • újma vzniklá při provozu vozidla během jeho účasti na organizovaném motoristickém závodu nebo soutěži
 • škoda, jíž je pojištěný povinen nahradit svému manželu nebo osobám, které s pojištěným žijí v jedné domácnosti,
 • škoda vzniklá manipulací s nákladem stojícího vozidla
 • škoda vzniklá při střetu vozidel, která jsou ve vlastnictví téže osoby
 • újma způsobená provozem vozidla při teroristické či válečné události

Pojišťovna také nezaplatí škodu, pokud k zavinění došlo úmyslně, byla prokázána přítomnost alkoholu v krvi řidiče nebo auto neodpovídalo technickým požadavkům.

Dále může mít každá pojišťovna své vlastní výluky z povinného ručení, proto je potřeba si přečíst smluvní podmínky.

Porovnání povinného ručení

Ceny povinného ručení stoupají a pojišťovny neustále bojují o staré i nové klienty. Proto nabídku povinného ručení pravidelně doplňují a rozšiřují. Češi tak mají na výběr ze široké nabídky povinného ručení, které se liší cenou, rozsahem, variantami pojistných limitů, doplňkovými pojištěními či rozsahem asistenčních služeb.

Ke snazšímu výběru nejlevnějšího povinného ručení slouží online srovnávače. Stačí do nich zadat pár základních údajů o vozidle a jeho majiteli a systém během chvíle vygeneruje nabídku pojišťoven. Je to jednoduché a rychlé.

Zájemce o povinné ručení ušetří čas i peníze. Pojišťovny totiž často nabízejí slevy za online sjednání povinného ručení Teplice.

Pár slov o Teplicích

Mezi pohořím Krušných hor a Českým středohořím leží známé české město Teplice, které se proslavilo zejména díky lázeňství. Ve městě a jeho okolí se nachází desítky léčivých pramenů, u kterých bylo vybudováno mnoho lázní.

Mezi hlavní pamětihodnosti patří zámek s anglickým parkem ze 17. a 18. století a samozřejmě bohatý lázeňský komplex. Za návštěvu také stojí Krušnohorské divadlo.