Nejlevnější pojištění vozidel v Česku

Každý člověk si vybírá povinné ručení podle svých potřeb a požadavků, které se u každého liší. Někteří lidé se nezabývají aktuálními nabídkami jednotlivých pojišťoven a své povinné ručení si jednoduše sjednají u nejbližší možné pojišťovny. Jak tedy vybrat to nejlevnější pojištění vozidla?

Někteří lidé upřednostní jen svou oblíbenou pojišťovnu a tam uzavírá všechna pojištění bez ohledu na možnost porovnat možnosti konkurenčních pojišťoven.

Nejlevnější pojistka na auto

Většina lidí si uvědomuje, že v nabídkách jednotlivých druhů pojištění lze najít cenové i produktové rozdíly. Tato skupina si chce nejprve všechny nabídky porovnat a poté se rozmyslet, která z nich je právě pro ně tou nejvýhodnější pojistkou na auto.

Ne vždy je dobré ohlížet se pouze na cenu jako jediné kritérium a automaticky vybírat nejlevnější povinné ručení. Může se stát, že peníze, které zdánlivě ušetříme na samotném pojistném, poté stejně zaplatíme navíc.

V současnosti nabízí povinné ručení mnoho tuzemských pojišťoven. Jejich produkty se přitom často liší cenou i rozsahem poskytovaných služeb. Příčiny rozdílů mezi ceníky povinného ručení u jednotlivých pojišťoven patří např. segmentace.

Sem řadíme třeba zařazení vozidla do jisté sazby podle daných kritérií, na základě čehož získá klient na pojistném přirážku nebo slevu. Pojišťovny také odlišně oceňují např. bydliště nebo věk klienta, stáří motorového vozidla, frekvence použití vozidla apod.

Pro porovnání ceníků nejlépe slouží tzv. povinné ručení porovnání, který zohlední všechny faktory najednou a ukáže klientovi pro něj nejvýhodnější nabídky včetně nejlevnějšího povinného ručení.

Havarijní pojištění vozidla slouží jeho majiteli k ochraně vlastního vozidla v případě, že dojde k jeho poškození jako důsledek havárie, v případě neoprávněného užití (např. odcizení vozidla, v případě živelných událostí nebo poškozením z důvodu vandalismu.

Pokud dojde k havárii, k odcizení nebo ke škodě na vozidle způsobené živelnou pohromou nebo vandalismem, v takových případech pojišťovna za toto vyplatí náhradu škody ve výši poškození vozidla. Havarijní pojištění se uzavírá na určitou pojistnou částku, která odpovídá u nového vozidla jeho kupní ceně. V případě jetého vozidla se havarijní pojištění uzavírá na odhadní aktuální cenu vozidla. Proto se doporučuje z důvodu úspory havarijní pojištění po 2-3  letech aktualizovat.