Povinné ručení zahradního traktoru – kdy je a není potřeba, kde ho sjednat

Povinné ručení je ze zákona povinné pro všechna motorová vozidla, která se pohybují na veřejných komunikacích. I když zahradní traktory nejsou provozovány na veřejných silnicích tak často jako osobní vozidla, mohou stále představovat riziko pro majetek a zdraví, a to zejména pokud jsou používány v blízkosti veřejného prostoru nebo při přesunu přes silnice. Zde je pár důležitých informací ohledně povinného ručení zahradního traktoru.

Obsah článku:

 • Proč je povinné ručení zahradního traktoru potřeba?
 • Povinné ručení zahradního traktoru chrání všechny
 • Kde sjednat povinné ručení pro zahradní traktor?
 • Kdy nemusí mít zahradní traktor povinné ručení?
 • Povinné ručení pro zahradní traktor: Co by měli vědět čeští občané?
 • Další informace o povinném ručení pro traktor
 • Díky pojištění mohou být vlastníci zahradních traktorů klidní

Proč je povinné ručení zahradního traktoru potřeba?

Od 1. dubna 2024 se pro majitele zahradních traktorů změnila pravidla. Na tyto stroje se nově vztahuje povinné ručení, pokud splňují dvě základní podmínky:

 • Hmotnost nad 25 kilogramů.
 • Maximální konstrukční rychlost nad 14 kilometrů za hodinu.

To znamená, že pokud zahradní traktor splňuje tyto parametry, musí pro něj být sjednáno povinné ručení. V opačném případě hrozí pokuta až 40 000 Kč.

Ke škodě totiž může dojít i mimo veřejné komunikace, což je právě případ zahradních traktorů. Ty jsou zpravidla používány na soukromém pozemku mimo silnice.

I zde však může vzniknout škoda v důsledku nepozornosti nebo závady na traktoru. Je znám konkrétní případ, kdy si slovinský řidič malotraktoru nevšiml žebříku u stodoly a porazil jej i s člověkem. Ten se vážně zranil a jelikož povinné ručení neplatí mimo veřejné komunikace, neobdržel žádné pojistné plnění.

Povinné ručení zahradního traktoru chrání všechny

Na základě tohoto případu, který se dostal až k evropskému soudu, se i česká vláda začala zabývat myšlenkou, že pojištěny by měly být i zahradní traktory a malotraktory. Pokud někdo používá velký traktor, tak ten musí být také pojištěný.

Povinnost sjednání povinného ručení se tak od 1. dubna 2024 týká všech, kteří zahradní traktor vlastní.

Kde sjednat povinné ručení pro zahradní traktor?

Povinné ručení zahradního traktoru si lze sjednat u jakékoli pojišťovny, která tuto službu nabízí. Existují možnosti to udělat online, telefonicky nebo osobně na pobočce pojišťovny. Zajímavou variantou také můžou být online kalkulačky povinného ručení.

Kdy nemusí mít zahradní traktor povinné ručení?

Povinné ručení pro zahradní traktor být sjednáno nemusí mít v případě, že ho majitel používá pouze na vlastním pozemku, který je oplocený a veřejnosti nepřístupný. Pokud s ním však vyjede na cestu, i když jen po soukromé cestě, musí mít povinné ručení sjednané.

Pokud se stane nehoda při provozu zahradního traktoru, na který se nevztahuje povinné ručení, bude muset viník nehody škody způsobené třetím osobám uhradit ze svého. To může znamenat značnou finanční zátěž.

Povinné ručení pro zahradní traktor: Co by měli vědět čeští občané?

Zahradní traktory jsou nezbytnými pomocníky pro mnoho českých domácností, zejména pro majitele pozemků či zahrádek. Přestože jsou běžně využívány na soukromých pozemcích, někdy mohou být používány i v jiných oblastech. Proto je důležité mít přehled o povinném ručení pro zahradní traktory.

Zde jsou praktické tipy, které by měli čeští občané zvážit. Doporučuje se:

1. Zjistit si, kde může být zahradní traktor používán: Předtím, než se kdokoli pustí do práce na zahradě, měl by si zjistit, zda je vůbec možné používat zahradní traktor na veřejných pozemcích, jako jsou cesty nebo chodníky. V takových případech je vyžadováno povinné ručení.

2. Konzultovat s pojišťovnou: Pokud máte nejmenší pochybnosti ohledně toho, zda máte dostatečné pojištění pro váš zahradní traktor, neváhejte se obrátit na svou pojišťovnu. Společně můžete zhodnotit vaše potřeby a zjistit, zda máte vhodnou ochranu.

3. Zvažte další formy pojištění: Kromě povinného ručení může být užitečné zvážit další formy pojištění pro zahradní traktor. Majetkové pojištění může pomoci chránit zahradní traktor před poškozením nebo krádeží, zatímco pojištění odpovědnosti za škodu může poskytnout ochranu v případě, že traktor způsobí škodu na majetku nebo zraní někoho jiného.

4. Dbát na bezpečnostní opatření: Ať už je zahradní traktor provozován po soukromých pozemcích nebo po veřejných cestách, vždy by měla být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Ta zahrnují dodržování pravidel silničního provozu, používání ochranných pomůcek a ohled na ostatní uživatele silnic.

Povinné ručení zahradního traktoru je poměrně komplexní záležitostí, s dostatečnou informovaností a vhodným pojištěním však mohou být jejich majitelé klidní, jsou totiž chráněni v případě nečekaných událostí.

Doporučení:

 • I když povinné ručení zahradního traktoru nemusí být sjednáno v případě, že je používán pouze na vlastním pozemku, obecně se doporučuje raději ho sjednat. Za malý poplatek tak mohou mít majitelé jistotu, že budou v případě nehody chráněni.
 • Při výběru povinného ručení pro zahradní traktor se hodí porovnat nabídky více pojišťoven, aby si majitelé vybrali tu nejvhodnější.
 • Pojištěnci by měli vždy včas platit pojistné, aby se vyhnuli penalizacím.

Další informace o povinném ručení pro traktor

 1. Pojednání o povinném ručení pro užitková zemědělská vozidla:
  • Užitková zemědělská vozidla zahrnují širokou škálu strojů včetně zahradních traktorů.
  • Tyto vozidla jsou často využívána mimo soukromé pozemky a mohou se dostat i na veřejné silnice.
  • Povinné ručení je zde nezbytné pro ochranu majitelů a ostatních účastníků provozu.
  • Legislativa vyžaduje po majitelích užitkových zemědělských vozidel dodržování určitých pojišťovacích povinností.
  • Zajistit správné pojištění je základním krokem k ochraně majetku a zajištění bezpečnosti provozu.
 2. Praktické rady pro bezpečné používání zahradního traktoru:
  • Před každým použitím traktoru se doporučuje pečlivě zkontrolovat stav pneumatik, brzd, světel a dalších klíčových součástí.
  • Vždy je nezbytné používat ochranné pomůcky, jako jsou ochranné brýle, rukavice a uzavřená obuv.
  • Řidiči by měli mít dostatečnou znalost ovládání traktoru a bezpečného manévrování s ním.
  • Bezpečnostní předpisy platné pro práci s těmito vozidly musí být dodržovány na soukromém i veřejném pozemku.
  • Traktor musí v dobrém stavu, pokud jsou zjištěny závady nebo poruchy, jeho majitelé by se měli vyhýbat provozu.
 3. Rozdíly v pojištění pro osobní automobily a zahradní traktory:
  • Pojištění pro zahradní traktory se liší od pojištění osobních automobilů v požadavcích a krytí.
  • Majitelé traktorů by měli pečlivě prostudovat podmínky pojištění a porovnat nabídky různých pojišťoven.
  • Výběr správného pojištění je klíčový pro zajištění ochrany majetku a odpovědnosti v případě nehody.
  • Spolupráce s odborníky na pojištění může pomoci majitelům traktorů najít nejlepší možné řešení.
 4. Možnosti pojištění pro majitele zahradních traktorů:
  • Povinné ručení je základní formou pojištění pro zahradní traktory, které chrání majitele v případě škod způsobených vozidlem.
  • Majetkové pojištění může být užitečné pro ochranu traktoru proti poškození nebo krádeži.
  • Pojištění odpovědnosti za škodu chrání majitele v případě, že traktor způsobí škodu na majetku nebo zraní jinou osobu.
  • Kombinace těchto forem pojištění poskytuje komplexní ochranu majitelům zahradních traktorů.
 5. Legislativní požadavky na používání zahradních traktorů:
  • Česká legislativa stanovuje určité požadavky na používání zahradních traktorů včetně pojišťovacích povinností.
  • Majitelé traktorů by měli být obeznámeni s platnými předpisy týkajícími se provozu těchto vozidel.
  • Dodržování pravidel silničního provozu je klíčové pro bezpečné a legální používání zahradních traktorů.
  • Pravidelná údržba a servis traktoru mohou přispět k minimalizaci rizika nehod a poruch.

Díky pojištění mohou být vlastníci zahradních traktorů klidní

Povinné ručení zahradních traktorů je důležitým tématem pro české majitele těchto vozidel. Bezpečné a odpovědné používání traktorů chrání majetek a zdraví majitelů a přispívá k bezpečnosti ostatních účastníků provozu. S dostatečným pojištěním a dodržováním příslušných předpisů mají majitelé zahradních traktorů klid ve vědomí, že jsou chráněni v případě nečekaných událostí.

Důkladné seznámení se s možnostmi pojištění a právními požadavky je klíčové pro správné zajištění vozidla a dodržování platných předpisů. Pokud si majitelé traktorů nejsou jisti, mohou vždy konzultovat s odborníky na pojištění a právo, kteří jim pomohou najít nejlepší řešení pro jejich individuální potřeby.