Povinné ručení pro záhradní traktor

Povinné ručení je ze zákona povinné pro všechna motorová vozidla, která se pohybují na veřejných komunikacích. Jedná se tedy o osobní a nákladní vozidla, autobusy, motocykly, traktory, přívěsné vozíky a další vozidla, jejichž provozem může dojít ke vzniku škody na zdraví či majetku dalších osob.

Doposud do této kategorie nespadaly zahradní traktory či malotraktory. Česká vláda se však domnívá, že je nutné rozšířit území, kde bude povinné ručení požadováno.

Proč povinné ručení pro zahradní traktor?

Ke škodě totiž může dojít i mimo veřejné komunikace, což je právě případ zahradních traktorů. Ty jsou zpravidla používány na soukromém pozemku mimo silnice.

I zde však může vzniknout škoda v důsledku nepozornosti nebo závady na traktoru. Je znám konkrétní případ, kdy si slovinský řidič malotraktoru nevšiml žebříku u stodoly a porazil jej i s člověkem. Ten se vážně zranil a jelikož povinné ručení neplatí mimo veřejné komunikace, neobdržel žádné pojistné plnění.

Povinné ručení má ochránit všechny

Na základě tohoto případu, který se dostal až k evropskému soudu, se i česká vláda začala zabývat myšlenkou, že pojištěny by měly být i zahradní traktory a malotraktory.

Povinnost sjednání povinného ručení by se tak týkala všech, kteří zahradní traktor vlastní. Novela by tedy zahrnovala i osoby, kteří sice vlastní malý traktor, ale použijí jej nejvýše dvakrát do roka. Je však pravděpodobné, že rozsah pojištění i výše pojistného budou uzpůsobeny jejich skutečnému využití.

Pokud někdo používá velký traktor, tak ten musí být také pojištěný.