Povinné ručení pro dodávky

Ať už vlastníte moped, motocykl, osobní vozidlo nebo dodávku, musíte mít uzavřené povinné ručení. Povinné ručení je totiž pojištění zákonně a jeho správný název zní pojištění odpovědnosti za škody způsobené motorovým vozidlem. Toto pojištění chrání všechny účastníky silničního provozu před škodami, které jim mohou být způsobeny na jejich majetku, zdraví či dokonce životě. Povinné ručení je možné uzavřít u jedné z českých pojišťoven, které disponují příslušným oprávněním.

Povinnost mít uzavřené povinné ručení platí samozřejmě i pro dodávky, jak lidově nazýváme velká nákladní vozidla. Jedná se o pracovní vozidla, která často převáží i drahé zboží. Dodávka navíc patří mezi větší vozidla, která mohou způsobit daleko vyšší škody oproti menším osobním vozidlům. Proto by měli vlastníci dodávek vybírat takové pojištění, které má větší pojistné limity, než stanovuje zákon.

Povinné ručení chrání poškozené i vlastníky

Vlastníci dodávek by si především měli uvědomit, že povinné ručení chrání také je a to před finančními důsledky zaviněné škody. Pokud by totiž povinné ručení uzavřené neměli vůbec nebo by škoda přesáhla sjednaný pojistný limit, musí celou škodu nebo její část uhradit ze své kapsy. Někdy se sice jedná “jen” o pár tisíc korun, jindy však mohou škody dosáhnout i výše několika milionů korun. A navíc za nesjednané pojištění vlastník vozidla zaplatí pokutu za porušení zákona.