Povinné ručení Pelhřimov

Povinné ručení patří mezi zákonná pojištění. To znamená, že je toto pojištění povinné pro všechny vlastníky motorových vozidel, která jsou provozovaná na území České republiky. Jak sjednat povinné ručení Pelhřimov?

Pojem povinné ručení zná každý. Málokdo však možná ví, že jde pouze o lidové označení. Správný název je pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorového vozidla. Konkrétně se povinné ručení vztahuje na škody, které pojištěný způsobí třetím osobám na zdraví, životě či majetku.

Vyhýbat se povinnému ručení nemá smysl. Pokud by člověk zavinil dopravní nehodu, musel by veškerou škodu platit sám. A taky každému, kdo nemá povinné ručení, hrozí pokuta do 40 tisíc korun a vyřazení vozidla z provozu.

Co kryje povinné ručení?

Proč je tak důležité mít povinné ručení? Je to jednoduché. Povinné ručení se totiž vztahuje na škody, které vlastník motorového vozidla způsobí jeho provozem na zdraví, životě či majetku třetích osob. Na základě povinného ručení pojišťovna tyto škodu zaplatí.

Jednoduše řečeno pokud někdo nabourá a způsobí jinému škodu, má právo, aby za něj pojišťovna tuto škodu zaplatila, a to v následujícím rozsahu:

 • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou věci,
 • újmu vzniklou ublížením na zdraví nebo usmrcením,
 • ušlý zisk,
 • náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování nároků v případě marného uplynutí lhůty nebo neoprávněného odmítnutí či krácení pojistného plnění pojišťovnou.

Pojišťovna tak zaplatí za pojištěného všechny škody, které svým jednáním způsobil. Zákonem č. 168/1999 Sb. je daný limit pojistného plnění, který musí pojišťovna zaplatit. Jedná se o nejvyšší hranici pojistného plnění při jedné škodné události. Nicméně v pojistné smlouvě může být sjednán i vyšší limit.

Limit pojistného plnění ze zákona je při ublížení na zdraví nebo usmrcení stanoven na částku 35 milionů Kč, a to na každého poškozeného. Limit pro škody na věci nebo ušlém zisku je 35 milionů Kč, a to bez ohledu na počet poškozených.

Možná se to někomu zdá moc, ovšem pokud se jedná třeba o hromadnou nehodu s vážnými zraněními, může náhrada škody uvedených limitů klidně dosáhnout.

Povinné ručení online

Sjednání povinného ručení je dnes velmi snadné. Povinné ručení nabízí všechny pojišťovny, které v České republice působí. Není nutné obcházet je všechny osobně, aby si člověk následně porovnal jejich nabídky.

Mnohem snazší a především rychlejší je porovnat si povinné ručení online pomocí tzv. kalkulačky povinného ručení. Jde o jednoduchý nástroj, do kterého se zadají základní údaje o vozidle a pojistníkovi.

Systém následně vygeneruje dostupnou nabídku všech pojišťoven řazenou podle cen. Vybrané povinné ručení pak lze rovnou sjednat. Pojistnou smlouvu i zelenou kartu obdrží člověk emailem.

Ceny povinného ručení Pelhřimov

Každého motoristu z Pelhřimova a jeho okolí jistě zajímá, jaká je cena povinného ručení. Bohužel na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět, protože na cenu povinného ručení má vliv mnoho faktorů.

Cenu povinného ručení ovlivňují následující faktory:

 • věk pojistníka
 • adresa pojistníka a jeho trvalé bydliště
 • délka období beze škod
 • výkon motoru vozidla
 • objem motoru vozidla
 • typ vozidla
 • stáří a stav vozidla

Pojistníci jsou řazeni do tzv. rizikových skupin. Platí, že mladší řidiči do 25 let a naopak senioři bývají rizikovější, to znamená, že častěji způsobují dopravní nehody, proto mají dražší povinné ručení. Více si připlatí i řidiči z větších měst, protože je zde větší riziko dopravních nehod.

Co je třeba ke sjednání povinného ručení?

Ke sjednání pojistné smlouvy o povinném ručení jsou potřeba identifikační údaje pojistníka a velký technický průkaz. Po sjednání pojištění vydá pojišťovna kromě pojistné smlouvy také zelenou kartu, která je platná v ČR i v zahraničí.

Výčet států, kde povinné ručení platí, je uveden vždy na zadní straně zelené karty. Spolu s pojistnou smlouvou a zelenou kartou obdrží motorista zpravidla i Všeobecné pojistné podmínky, předtištěný formulář záznamu o nehodě a formulář hlášení pojistné události. Pokud tyto doklady neobdrží, vždy jsou k nalezení na webu dané pojišťovny.

Nejlevnější povinné ručení

Nikdo pochopitelně nechce platit zbytečně moc, ovšem nejlevnější povinné ručení nemusí být vždy výhrou, protože nejlevnější pojištění bývá oproštěno od všech asistenčních služeb či připojištění, které motorista ocení.

Obzvlášť v zahraničí se asistence vyplatí. Než se tedy člověk rozhodne pro nejlevnější povinné ručení, měl by si dobře přečíst pojistné podmínky a zjistit, co je v pojištění zahrnuto.

Pár slov o Pelhřimově

Město Pelhřimov se nalézá v kraji Vysočina nedaleko města Jihlava a leží v údolí říčky Bělé. Pelhřimov byl založený na přelomu 12. a 13. století na místě, kde původně stávala osada zvaná Starý Pelhřimov.

Jedná se o důležité turistické město, jehož centrem je Masarykovo náměstí s děkanským kostelem, radnicí a sochou sv. Václava. Další významnou památkou je zámek postavený v 16. století.