Povinné ručení Ostrava

Povinné ručení je zákonné pojištění vozidla. Majitelé motorových vozidel musí mít uzavřené toto pojištění, jinak nesmí vozidlo provozovat. Hlavním smyslem povinného ručení je ochrana účastníků silničního provozu před finančním důsledky možných škod.

Z povinného ručení jsou hrazené škody na zdraví a majetkové škody. Za nepojištěné vozidlo hrozí finanční pokuta ve výši do 40 tisíc korun a vyřazení vozidla z registru, pokud nemá pojištění sjednané více než 14 dní.

Jak sjednat povinné ručení Ostrava a jaká je jeho cena?

Co kryje povinné ručení

Smyslem povinného ručení je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu.

Každý pojištěný, který způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil. V rámci povinného ručení zaplatí pojišťovna za viníka dopravní nehody následující:

  • újmu na zdraví,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
  • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
  • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Rozsah povinného ručení je dán zákonem. To znamená, že pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Škodu vzniklou na vlastním vozidle musí viník platit z havarijního pojištění. Pokud ho sjednané nemá, platí ji z vlastní kapsy.

Cena povinného ručení Ostrava

Cena povinného ručení zajímá každého motoristu nejen v Ostravě. Bohužel není jednoduché říci, jaká je cena povinného ručení. Závisí totiž na několika faktorech.

V první řadě se cena povinného ručení vždy odvíjí od typu vozidla, které se pojišťuje. Automobily s vyšší cenou a vyšší hodnotou obecně mají pojištění dražší. Také typ motoru a jeho výkon se může podílet na konečné ceně povinné ručení.

Dalšími faktory, které ovlivňují cenu povinného ručení, je věková skupina majitelů. Senioři a naopak řidiči mladší 25 let jsou často považováni za rizikovější, proto mají povinné ručení dražší.

Také místo, kde motorista žije, hraje roli. Menší města mají nižší pojistné, větší města naopak dražší, protože v nich hrozí riziko častějších nehod. Konečně i historie řízení významně ovlivňuje cenu povinného ručení.

Kdo častěji bourá, bude platit vyšší pojistné. Naopak v podobě bonusů odměňuje pojišťovna ty, kteří nebourají.

Nejlevnější povinné ručení

Povinné ručení je možné sjednat osobně na pobočkách pojišťoven či online. Na internetu si lze najít některý z tzv. online srovnávačů, kde si zájemce během pár minut porovná nabídky od konkurenčních pojišťoven.

Při výběru povinného ručení je vhodné sledovat nejen cenu, nýbrž také rozsah pojištění, výši pojistných limitů a kvalitu asistenčních služeb. V tomto případě se nejlevnější povinné ručení nemusí vyplatit.

Ať už má člověk jakýkoliv typ vozidla, porovnání cen mezi různými pojišťovnami mu pomůže najít nejvýhodnější povinné ručení. Je důležité si uvědomit, že i když je konkrétní cena důležitá, ještě důležitější je zjistit, zda je pojištěno všechno, co člověk potřebuje.

Pár slov o Ostravě

Na hranicích s Polskem a Slovenskem najdeme město Ostravu, která leží na soutoku čtyř řek – Ostravice, Opavy, Lučiny a Odry. Jedná se o třetí největší město v České republice hned po Praze a Brnu. Poblíž Ostravy se nachází české pohoří Beskydy, kam lidé vyráží na letní i zimní dovolené.

Centrum města je vyhlášenou památkovou zónou a k významným památkám se řadí radnice, divadlo a mnohé technické památky.