Povinné ručení Olomouc

Povinné ručení slouží k ochraně řidičů a všech účastníků silničního provozu. Řidiče chrání před finančními důsledky škod, které mohou provozem svého vozidla způsobit třetím osobám na jejich zdraví, životě či majetku. Jak sjednat povinné ručení Olomouc?

Povinné ručení je zákonné pojištění vozidla a je tedy povinné pro všechny majitele vozidel. Povinné ručení chrání poškozené osoby tak, že je jim z povinného ručení uhrazeno odškodné v odpovídající výši.

Kdo povinné ručení sjednané nemá, může dostat pokutu až 40 tisíc korun a jeho vozidlo může být vyřazeno z registru. Největším postihem však je, že v případě zavinění nehody bude muset veškerou škodu nahradit sám.

Co kryje povinné ručení Olomouc?

Je jedno, jestli se jedná o povinné ručení Olomouc, nebo povinné ručení Praha. Účelem povinného ručení vždy je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu.

Každý pojištěný, který způsobí havárii, má tedy právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil. V rámci povinného ručení zaplatí pojišťovna za viníka dopravní nehody následující:

  • újmu na zdraví,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
  • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
  • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Porovnání povinného ručení online

Nejjednodušším způsobem, jak si sjednat výhodné povinné ručení, jsou internetové srovnávače pojištění. Online si tak lze porovnat více nabídek od různých pojišťoven. Jejich nabídky se totiž liší nejen cenou, nýbrž také rozsahem a kvalitou služeb.

Díky online srovnání pojištění člověk snadno a rychle zjistí, která pojišťovna nabídne kvalitní povinné ručení za nejlepší cenu.

Do online srovnávače povinného ručení zadává zájemce následující údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
  • motorizace
  • značka
  • modelová řada

Pro získání přesné ceny povinného ručení se dále vyplní rok výroby vozidla, věkbydliště a délka bezeškodního období (systém bonus/malus). To jsou faktory, které mají vliv na cenu povinného ručení.

Při výběru povinného ručení je však vhodné sledovat nejen cenu, nýbrž také rozsah pojištění, výši pojistných limitů a kvalitu asistenčních služeb. Každý chce samozřejmě ušetřit, nicméně nejlevnější povinné ručení se nemusí vyplatit.

Cena povinného ručení Olomouc

Cena povinného ručení zajímá každého motoristu nejen v Olomouci. Závisí na několika faktorech.

V první řadě se cena povinného ručení vždy odvíjí od typu vozidla, které se pojišťuje. Vozidla s vyšší hodnotou obecně mají pojištění dražší. Také typ motoru a jeho výkon se podílí na ceně povinného ručení.

Dalším faktorem, který ovlivňuje cenu povinného ručení, je věková skupina pojistitelů. Senioři a naopak řidiči mladší 25 let jsou často považováni za rizikovější, proto mají povinné ručení dražší.

Také místo, kde má motorista bydliště, hraje roli. Menší města mají nižší pojistné, větší města naopak dražší, protože v nich hrozí riziko častějších nehod. Konečně i historie řízení významně ovlivňuje cenu povinného ručení.

Platí, že kdo častěji bourá, platí vyšší pojistné. Naopak v podobě bonusů odměňuje pojišťovna ty, kteří nebourají.

Pár slov o Olomouci

Na soutoku řek Moravy a Bystřice leží severomoravské město Olomouc, které je centrem oblasti zvané Hané. V jeho okolí se nachází přírodní park Údolí Bystřice, který je oblíbený mezi turisty i cyklisty.

Olomouc má rovněž velmi pěkné historické centrum, kde se nachází nejvýznamnější památky (Terezská brána, Zdíkův palác, gotická radnice a mnoho dalších). Každoročně se zde pořádá výstava květin Flora a varhanní koncerty.