Povinné ručení Kooperativa – Připojištění

Kooperativa je jednou z nejznámějších českých pojišťoven. Pojišťovna je na českém trhu více jak 30 let, má 2,46 mil. klientů a zaměstnává více jak 4 000 zaměstnanců.

Jedná se o univerzální pojišťovnu, která nabízí plný sortiment služeb a všechny standardní druhy pojištění pro občany, drobné firmy i velké podniky.

Revoluční pojištění NA100PRO kryje 100% nákladů vzniklých při prokazatelně nezaviněné nehodě a navíc zajistí bezproblémové řešení vzniklé škody.

Pojištěním NA100PRO poskytne:

 • vyřízení vzniklé škody přímo v Kooperativě bez ohledu na to, u které pojišťovny má povinné ručení viník nehody
 • úhradu škody za prokazatelně nezaviněnou nehodu na vozidle v plné výši (do výše obvyklé ceny)
 • rychlou opravu vozidla ve spolupráci se smluvními servisy Kooperativy
 • úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla u smluvní půjčovny Kooperativy

Podmínka využití pojištění NA100PRO

 • v případě nehody zavolat na infolinku Kooperativy 841 105 105

Pojištění je určeno pro:

 • osobní a užitková vozidla do 3,5 t

Výše pojistného:

Územní rozsah pojištění:

Pojištění NA100PRO je bez spoluúčasti.

Připojištění čelního skla se vztahuje na poškození nebo zničení jakoukoliv nahodilou událostí. Nejčastější příčinou poškození čelního skla je odlétnutí kamínku ze silnice od protijedoucího vozidla nebo vozidla před Vámi.

Pojištění čelního skla: 

 • limit   5 000 Kč / cena 450 Kč,
 • limit 10 000 Kč / cena 750 Kč.

Úrazové pojištění

Úrazové připojištění osob dopravovaných motorových vozidel zahrnuje plnění v případě tělesného poškození následkem úrazu, trvalých následků úrazu nebo v případě smrti úrazem. Pojistné je stanoveno podle počtu sedadel ve vozidle dle technického průkazu vozidla.

Úrazové připojištění řidiče

 • limity krytí 150 000 Kč pro případ smrti následkem úrazu,
 • 300 000 Kč pro trvalé následky,
 • 37 500 Kč pro tělesné poškození následkem úrazu.

Pojištění rozšířených asistenčních služeb

Asistenční služby, které získáte zdarma v rámci v rámci produktů povinného ručení a havarijního pojištění je možné rozšířit. Pokud například uzavřete pouze povinné ručení, doporučujeme sjednání asistenční služby Porucha na území ČR, která zahrnuje například nárok na odtah pojištěného – nepojízdného vozidla, z důvodu poruchy do vzdálenosti 50 km.

 • Cena pojištění 96 Kč ročně

Pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla (pro osobní vozidla)

Připojištění se vztahuje na náhradu nákladů vynaložených na nájemné náhradního vozidla v důsledku jeho poškození po dobu 5, 10 nebo 15 dní. Pojištění je vhodné pro osoby, které vozidlo používají denně.

Připojištění právní ochrany (pouze pro fyzické nepodnikající osoby)

Připojištění je určeno pro fyzické osoby (nepodnikající) v souvislosti s osobním motorovým vozidlem. Ochranu Vám poskytneme v oblastech náhrady škody, trestního a přestupkového práva a práva závazkového.

 • Pojistná částka 500 000 Kč /  cena 900 Kč

Asistenční program „Pomoc při nehodě“

Asistenční program pro motoristy a jejich vozidla, kteří nechtějí být zaskočeni, pokud se stanou účastníkem dopravní nehody. Program nabízí asistenci nejen technickou, jako je třeba odtah vozidla, ale i právní pomoc nebo zapůjčení náhradního vozidla na 3 dny.