Povinné ručení ČSOB pojišťovny – Připojištění

ČSOB pojišťovna je univerzální pojišťovnou, která nabízí své produkty občanům, živnostníkům i malým a středním podnikům a dokonce i velkým korporacím.

Pojišťovna vznikla 17. 4. 1992 a pod současným názvem působí na trhu od roku 2003. Jedná se o velmi silný pojišťovací subjekt, který svým základním kapitálem ve výši 2,8 mld. Kč a vlastním kapitálem 4,7 mld. Kč (k 31. 12. 2019) patří ke kapitálově nejlépe vybaveným pojišťovnám na českém trhu.

ČSOB pojišťovna, kromě nabídky pojistných služeb, které poskytuje k povinnému ručení ZDARMA. Nabízí také zajímavé pojištění pro motorky.

Pojištění okenních skel vozidla

Toto doplňkové pojištění je určeno pro motoristy, kteří si chtějí pojistit všechna skla svého osobního nebo užitkového vozidla proti poškození či zničení.

Rozsah pojištění

  • čelní, zadní sklo a všechna boční tj. všechna skla,
  • škody vzniklé poškozením nebo zničením.

Územní platnost

Platnost pojištění je omezena na území Evropy a Turecka.

Spoluúčast

Pojištění se sjednává s pevnou spoluúčastí 500 Kč. V prvních 3 měsících účinnsoti pojištění se spoluúčast zvyšuje na 50%.

Cena připojištění skel

Limit pojistného plnění v Kč

Pojistné v Kč

  5 000

    488

10 000

    896

20 000

 1 792

Úrazové pojištění přepravovaných osob

Pojištění se hodí pro všechny, kteří jezdí často automobilem nebo v něm převážejí další osoby. 

Rozsah pojištění:

Sjednává se pro případ smrti či trvalých následků a odškodného za dobu nezbytného léčení úrazu způsobeného dopravní nehodou.

Územní platnost

Platnost pojištění je omezena na území Evropy a Turecka.

Cena připojištění

 

Pojistná částka pro případ smrti

Pojistná částka pro případ trvalých následků úrazu

Denní odškodné

Roční pojistné v max.
      5 místném voze

Roční pojistné  pro
vůz s 6-9 místy

Varianta 1

   50 000 Kč

100 000 Kč

100 Kč

420 Kč

672 Kč

Varianta 2

100 000 Kč

200 000 Kč

200 Kč

840 Kč

1 344 Kč

Varianta 3

150 000 Kč

300 000 Kč

300 Kč

1 260 Kč

2

Pojištění asistenčních služeb – NADSTANDARD

Cena pojistného 296 Kč.

Připojištění nadstandardních asistenčních služeb zvyšuje limity krytí.

Přehled asistenčních služeb

 

Rozsah asistenčních služeb

Základní (zdarma)

Nadstandard (296 Kč)

Havárie

 v ČR

oprava nebo odtah vozidla

max. 2 000Kč

max. 5 000 Kč

hotel při opravě delší než 8 hodin (počet nocí)

2 x 1500Kč

2 x 2200Kč

nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla

24 hodin

24 hodin

nebo úhrada vlakem II. třídy

ANO

ANO

právní pomoc

ANO

ANO

telefonická pomoc

ANO

ANO

Porucha

v ČR

oprava nebo odtah vozidla (nad 15 km od bydliště)

max. 1000 Kč

max. 3000 Kč

otevření a výměna zámku (nad 15 km od bydliště)

max. 1000Kč

max. 1000Kč

Havárie

v zahraničí

oprava nebo odtah vozidla

max. 80 EUR

max. 150 EUR

uskladnění  nepojízdného vozidla

až 3 dny

až 5 dnů

hotel při opravě delší než 8 hodin (počet nocí)

2 x 65 EUR

2 x 80 EUR

nebo pokračování jízdy zapůjčením vozidla

48 hodin

48 hodin

nebo úhrada vlakem II. třídy

ANO

ANO

nebo letecký transfer

ANO

ANO

právní pomoc

ANO

ANO

telefonické tlumočení, pomoc s úřady

ANO

ANO

odeslání náhradních dílů

ANO

ANO

půjčka na opravu (záloha)

až 500 EUR

až 1500 EUR

Porucha

 v zahraničí

oprava nebo odtah vozidla

max. 80 EUR

max. 120 EUR

uskladnění  nepojízdného vozidla

max. 2 dny

max. 4 dny

hotel při opravě delší než 8 hodin (počet nocí)

2 x 65 EUR

2 x 75 EUR

otevření a výměna zámku

max. 30 EUR

50 EUR

půjčka na opravu (záloha)

max. 500 EUR

max. 1500EUR

právní pomoc

ANO

ANO

telefonické tlumočení, pomoc s úřady

ANO

ANO

Připojištění úhrady nákladů za půjčovné vozidla

Pojištění je vhodné pro jakéhokoli řidiče. Každý z nás se může stát účastníkem dopravní nehody, pojištění náhradního vozidla Vám zajistí potřebný komfort a pomůže minimalizovat finanční dopad.

Pojištění kryje úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla, po dobu opravy vozidla poškozeného v důsledku dopravní nehody.

Limit pojistného plnění:

Limit plnění je stanoven na 10 000 Kč..

Spoluúčast klienta je stanovena na 500 Kč.

Cena pojištění:

Cena pojištění je 930 Kč ročně.

1. Předmětem pojištění jsou náklady vynaložené oprávněnou osobou na zapůjčení náhradního vozidla. Pojištění se sjednává v rozsahu článku II odst. 1. písm. a) VPP HA 2008 pro případ nákladů vynaložených na zapůjčení náhradního vozidla v případě pádu, střetu nebo nárazu (dále jen „dopravní nehoda“) pojištěného vozidla, ke kterému došlo na území České republiky.

2. Toto pojištění nelze sjednat samostatně, pouze v kombinaci s pojištěním vozidla typu kasko nebo s pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla.

Limit pojistného plnění, spoluúčast

1. Pojištění se sjednává s pojistnou částkou 10 000 Kč.

2. Pojištění se sjednává se spoluúčastí, jejíž výše je uvedena v pojistné smlouvě.

Pojistné plnění

1. Pojistitel poskytne plnění pouze v případě, že vozidlo bylo poškozeno následkem dopravní nehody, nejedná se o zničení vozidla a doba opravy vozidla přesáhne, podle norem výrobce, 8 hodin.

2. Oprávněné osobě vzniká právo, aby jí pojistitel vyplatil částku odpovídající prokázaným nákladům na zapůjčení náhradního vozidla po dobu nutnou na opravu pojištěného vozidla, nejvýše však částku sjednanou dle článku II této části DPP KPV 2008.

Náklady na zapůjčení náhradního vozidla nezahrnují částku vynaloženou na pohonné hmoty, maziva, mytí a čištění vozidla apod.

3. Pojistitel poskytne plnění pouze v případě, že náhradní vozidlo bude stejné kategorie jako pojištěné poškozené vozidlo. V případě, že náhradní vozidlo bude vyšší kategorie, pojistitel poskytne plnění ve výši, která by odpovídala nákladům za zapůjčení vozidla kategorie stejné jako poškozené pojištěné vozidlo, nejvýše však částku dle článku II této části DPP KPV 2008.

4. Součet pojistných plnění vyplacených z pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku (je-li pojištění sjednáno na dobu kratší, v průběhu doby trvání pojištění) nesmí přesáhnout limit plnění uvedený v pojistné smlouvě pro toto pojištění.

Další připojištění již zahrnuta v ceně povinného ručení.

  • Úrazové pojištění řidiče zdarma!
  • Pojištění osobních věcí zdarma!
  • Hradíme i škodu na vašem vozidle (platí do limitu 5.000,-Kč u varianty Premiant).
  • Základní asistenční službu nejen při havárii, ale i poruše vozidla.