Povinné ručení Chrudim

V České republice je stejně jako ve všech evropských zemích povinné pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel. U nás je známé pod označením povinné ručení. Jak sjednat povinné ručení Chrudim?

Povinné ručení je dané zákonem a musí ho mít sjednané všichni vlastníci registrovaných vozidel, kteří chtějí vozidla provozovat na pozemních komunikacích. Kdo povinné ručení sjednané nemá, tomu hrozí pokuta do 40 tisíc korun a také vyřazení vozidla z registru.

K čemu slouží povinné ručení a jak jak najít nejlevnější povinné ručení?

Co kryje povinné ručení?

Účelem povinného ručení je nahradit škodu na vozidle nebo újmu na zdraví vzniklou jinému účastníkovi silničního provozu. To znamená, že každý pojištěný, který způsobí havárii, má právo, aby za něj pojišťovna zaplatila škodu všem, kterým ji havárií způsobil.

V rámci povinného ručení zaplatí pojišťovna za viníka dopravní nehody následující:

  • újmu na zdraví,
  • ušlý zisk vzniklý následkem havárie,
  • škodu vzniklou poškozením, zničením nebo ztrátou vozidla,
  • náklady na zdravotní péči, která byla hrazena z veřejného zdravotního pojištění,
  • náklady spojené s právním zastoupením v případě prodlení pojišťovny s výplatou pojistného plnění nebo jeho neoprávněného odmítnutí či krácení.

Mít sjednané dané pojištění je povinné pro motoristy ze zákona. Na druhou stranu jsou zákonem stanoveny i povinnosti pojišťovny. Zejména rozsah povinného ručení je dán zákonem.

To znamená, že pojišťovny mají zákonem stanovené limity, které musí z povinného ručení vyplatit. Minimálním limitem je částka 35 mil Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil Kč za poškození vozidla a ušlý zisk pro všechny poškozené.

Srovnání povinného ručení online

Povinné ručení nabízí v České republice všechny pojišťovny. Jejich nabídky se liší nejen cenou pojištění, ale také rozsahem a různou výší pojistných limitů. To znamená, že si lze povinné ručení vybrat přesně dle svých požadavků a také finančních možností.

Při výběru povinného ručení pomohou online srovnávače. Do online srovnávače povinného ručení zadává zájemce tyto údaje o vozidle:

  • typ (osobní, užitkové, motocykl)
  • užití (běžný provoz, taxi, rozvoz zboží)
  • motorizace
  • značka
  • modelová řada

Pro získání přesné ceny povinného ručení dále vyplní rok výroby vozidla, věkbydliště a délku bezeškodního období (systém bonus/malus). To jsou faktory, které rovněž ovlivňují cenu povinného ručení.

Po vyplnění formuláře se objeví porovnání povinného ručení od všech pojišťoven. Pak už stačí vybrat nejvýhodnější povinné ručení. Pokud si zájemce současně sjedná havarijní pojištění, bude mít cenu levnější.

Při výběru povinného ručení je však vhodné sledovat nejen cenu, nýbrž také rozsah pojištění, výši pojistných limitů a kvalitu asistenčních služeb. V tomto případě neplatí, že nejlevnější povinné ručení je nejlepší.

Povinné ručení, nebo havarijní pojištění?

V oblasti pojištění vozidel se lze setkat se dvěma typy pojištění – povinné ručení a havarijní pojištění. Hlavním rozdílem mezi nimi je zákonná povinnost.

Povinné ručení je pojištěním zákonným a musí ho mít sjednané všichni vlastníci provozovaných vozidel. Havarijní pojištění je dobrovolné, takže se každý může rozhodnout, zda ho sjedná či nikoliv.

Cílem povinného ručení je zajistit, aby poškozeným byla nahrazena způsobená škoda, ať už na zdraví či na majetku. Zatímco z havarijního pojištění se nahrazuje škoda vzniklá na vlastním vozidle.

Kdo má tedy sjednané oba typy pojištění a zaviní dopravní nehodu, pak za něj pojišťovna z povinného ručení zaplatí škodu třetím osobám a z havarijního pojištění škodu na vlastním vozidle.

Pár slov o Chrudimi

Východočeské město Chrudim leží poblíž krajského města Pardubice. V jeho okolí se nachází chráněná přírodní oblast Železné hory, která je mezi českými turisty velmi oblíbená.

V centru města můžete spatřit zajímavé historické památky, z nichž nejvýznamnější jsou městské hradby, radnice ze 16. století, Mydlářovský dům či morový sloup na náměstí.